Toner ve İnkjet Bazlı Dijital Baskı Mürekkebi ile Basılan Kağıtların Geri Dönüşümünden Elde Edilen Kağıtların Optik Özelliklerinin Karşılaştırılması


Creative Commons License

Tutak D. , Özakhun Ş. C. , Beytut H., Aydemir C.

1. Uluslararası Basım Teknolojileri Sempozyumu., İstanbul, Türkiye, 8 - 10 Ekim 2015, ss.153-162

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.153-162

Özet

Çalışmada, günümüzde yaygın olarak kullanılan inkjet ve toner bazlı dijital baskı makineleri

ile I.hamur ofis kağıtlarına baskılar yapılmıştır. Basılan kağıtlar hızlandırılmış yaşlandırma

ile kullanılmış kağıt haline dönüştürülmüştür. Daha sonra INGEDE method! 11p. yöntemi

kullanılarak iki ayrı geri dönüşüm! kağıt hamuru hazırlanmıştır. Hazırlanan her iki! kağıt

hamurunun yarısı flotasyon yöntemi ile mürekkep uzaklaştırma işlemine tabi tutulmuştur.

Ayrıca baskısız birinci hamur kağıtlardan da aynı oranda kağıt hamuru hazırlanmıştır. Daha

sonra bu kağıt hamurlarından TAPPI T 272 standardına göre mürekkepten arındırılmış ve

mürekkepten arındırılmamış el yapımı  tabaka ve! filtre!edilmiş kağıt hamuru hazırlanmıştır.

Elde edilen el yapımı tabaka ve filtre edilmiş kağıt hamuru Technidyne BrightiMeter MicroS

5 (T458, C/2° light!source, 457nm) test!cihazı ile ölçümleri yapılarak elde edilen kağıtların Brigtness,

Luminosity Y, CIE a* ve CIE b* gibi optik değerleri birbirleri ile karşılaştırılmıştır. Ayrıca

çalışmada kullanılan kağıt, yüzeyi kaplamasız ofis kağıdı olarak seçilmiştir. Bunun nedeni

toner bazlı ve inkjet mürekkebin direkt olarak kağıt liflerine temas etmesi ve deinking işleminin mürekkep uzaklaştırmadaki etkisinin daha net görülmesidir.