Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

A need analyses for pilates educational training

Journal of Physical Education and Sports Studies, vol.10, no.1, pp.62-70, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Aile Okuryazarlığı Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

HAYEF: Journal of Education, vol.14, pp.203-219, 2017 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

Öğretim Yöntem ve Tekniklerinin Düşünme Stilleri ile Bilişüstü Farkındalıkları Y

e-Turkish Studies (elektronik), vol.12, pp.307-326, 2017 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Perceptions of Education Faculty Students on Teaching Methods and Materials

Educational Research and Reviews, vol.11, no.12, pp.1093-1109, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Perceptions of education faculty students on teaching methods and materials

Educational Research and Reviews, vol.11, pp.1093-1109, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Evaluation of Games in Games and Physical Activity Course Curriculum in terms of Common Basic Skills

Journal of Education and Training Studies, vol.4, pp.123-131, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

The Effect of the Use of Interactive Whiteboard on Students’ Achievement and Attitude Toward Instruction in Science and Technology Classrooms

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.18, pp.257-274, 2014 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Sınıf öğretmenlerinin 12 yıllık 4 4 4 zorunlu eğitime ilişkin uygulama görüşleri

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi., vol.7, no.4, pp.181-202, 2014 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

PİLATES EĞİTİCİ EĞİTİMİNE YÖNELİK BİR İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞMASI

Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 21 October 2017

Lisansüstü Eğitim Gören Öğretmenlerin Yaşamboyu Öğrenme Yeterlikleriyle Bilişüstü Becerileri Arasındaki İlişki

Thırd Internatıonal Conference on Lıfelon educatıon and leadershıp for all ICLEL, 2017, 12 - 14 September 2017

Aday Öğretmenlerin Öğretme Stilleri İle Kişisel Yönelimleri Arasındaki İlişkininİncelenmesi

Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı, Berlin, Germany, 18 - 21 May 2017, pp.35

Sınıf Öğretmenİ Adaylarının Öğretim Stilleri ile Seçilmiş Kişisel Yönelimleri Arasındaki İlişkiler

Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı, Berlin, Germany, 18 - 21 May 2017, pp.208

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Düşünme Stilleriyle Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS 2017), Lefke, Cyprus (Kktc), 8 - 11 May 2017, pp.43

Views of the Prospective Teachers about the Democratic Values

World Conference on Educational Sciences 8th, Madrid, Spain, 4 - 06 February 2016

Fen derslerinde akıllı tahta kullanımının öğrenci başarısına etkisi

XIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Kütahya, Turkey, 29 - 31 May 2014, pp.146-147

Türk Eğitiminde Reform Hareketleri

AB Vizyonu Türkiye`de Eğitim ve Özel Okullar, Antalya, Turkey, 20 - 21 January 2006

Okul Öncesi Eğitimde Rubric Kullanımı ve Öğretmen Görüşleri

1. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, İstanbul, Turkey, 30 June - 03 July 2004

Books & Book Chapters

Beyin Fırtınası Tekniği

in: Eğitimin Kavramsal Temelleri, Namlı Kızılkaya, Aysel, Editor, EfeAkademi, İstanbul, pp.49-60, 2022

Dönüşümsel Öğrenme Kuramı (Jack Mezirow)

in: Öğrenme Psikolojisi: Kavramlardan Kuramlara, Davut Hotaman, Editor, EfeAkademi, İstanbul, pp.331-367, 2021

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OTANTİK ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNE YÖNELİK BİLGİ DÜZEYLERİ VE TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

in: SOSYAL BİLİMLERDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR, Erdoğan,Türkan;,Temizer,Abidin;,İnan,Ruhi, Editor, Ivpe Cetinje, Prishtina, pp.81-100, 2020

İşaret (Beklenti) öğrenme kuramı

in: Öğrenme öğretme kuramları ve uygulamadaki yansımaları, Ekici,Gülay, Editor, PegemAkademi, Ankara, pp.146-163, 2016

Yansıtmalı öğrenme ve öğretme yaklaşımları

in: Etkinlik örnekleriyle güncel öğrenme ve öğretim yaklaşımları I, Gülay EKİCİ, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.522-561, 2014