Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

A need analyses for pilates educational training

Journal of Physical Education and Sports Studies, vol.10, no.1, pp.62-70, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Aile Okuryazarlığı Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

HAYEF: Journal of Education, vol.14, pp.203-219, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Öğretim Yöntem ve Tekniklerinin Düşünme Stilleri ile Bilişüstü Farkındalıkları Y

e-Turkish Studies (elektronik), vol.12, pp.307-326, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Perceptions of Education Faculty Students on Teaching Methods and Materials

Educational Research and Reviews, vol.11, no.12, pp.1093-1109, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

I Can Make a Scientific Research: A Course about Scientific Research Methods, in Which Learning Management System (LMS) Is Used

Journal of Education and Training Studies, vol.4, no.5, pp.215-224, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Sınıf öğretmenlerinin 12 yıllık 4 4 4 zorunlu eğitime ilişkin uygulama görüşleri

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi., vol.7, no.4, pp.181-202, 2014 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

PİLATES EĞİTİCİ EĞİTİMİNE YÖNELİK BİR İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞMASI

Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 21 October 2017

Lisansüstü Eğitim Gören Öğretmenlerin Yaşamboyu Öğrenme Yeterlikleriyle Bilişüstü Becerileri Arasındaki İlişki

Thırd Internatıonal Conference on Lıfelon educatıon and leadershıp for all ICLEL, 2017, 12 - 14 September 2017

Aday Öğretmenlerin Öğretme Stilleri İle Kişisel Yönelimleri Arasındaki İlişkininİncelenmesi

Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı, Berlin, Germany, 18 - 21 May 2017, pp.35

Sınıf Öğretmenİ Adaylarının Öğretim Stilleri ile Seçilmiş Kişisel Yönelimleri Arasındaki İlişkiler

Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı, Berlin, Germany, 18 - 21 May 2017, pp.208

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Düşünme Stilleriyle Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS 2017), Lefke, Cyprus (Kktc), 8 - 11 May 2017, pp.43

Views of the Prospective Teachers about the Democratic Values

World Conference on Educational Sciences 8th, Madrid, Spain, 4 - 06 February 2016

Fen derslerinde akıllı tahta kullanımının öğrenci başarısına etkisi

XIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Kütahya, Turkey, 29 - 31 May 2014, pp.146-147

Türk Eğitiminde Reform Hareketleri

AB Vizyonu Türkiye`de Eğitim ve Özel Okullar, Antalya, Turkey, 20 - 21 January 2006

Okul Öncesi Eğitimde Rubric Kullanımı ve Öğretmen Görüşleri

1. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, İstanbul, Turkey, 30 June - 03 July 2004

Books & Book Chapters

Öğretimde Planlama

in: Öğretim İlke ve Yöntemleri, Doç. Dr. Hale Sucuoğlu - Dr. Öğr. Üyesi Meltem Gökdağ Baltaoğlu, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.55-72, 2022

Eğitim Bilimleri Alanında Hizmet Veren Sivil Toplum Kuruluşları

in: Dünyadaki Eğitim Temelli Sivil Toplum Kuruluşları: Kimler ve Neler Yapmaktalar?, Kabapınar,Yücel,; Kabapınar Filiz, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.424-436, 2022 Creative Commons License

Beyin Fırtınası Tekniği

in: Eğitimin Kavramsal Temelleri, Namlı Kızılkaya, Aysel, Editor, EfeAkademi, İstanbul, pp.49-60, 2022

Dönüşümsel Öğrenme Kuramı (Jack Mezirow)

in: Öğrenme Psikolojisi: Kavramlardan Kuramlara, Davut Hotaman, Editor, EfeAkademi, İstanbul, pp.331-367, 2021

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OTANTİK ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNE YÖNELİK BİLGİ DÜZEYLERİ VE TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

in: SOSYAL BİLİMLERDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR, Erdoğan,Türkan;,Temizer,Abidin;,İnan,Ruhi, Editor, Ivpe Cetinje, Prishtina, pp.81-100, 2020

İşaret (Beklenti) öğrenme kuramı

in: Öğrenme öğretme kuramları ve uygulamadaki yansımaları, Ekici,Gülay, Editor, PegemAkademi, Ankara, pp.146-163, 2016

Yansıtmalı öğrenme ve öğretme yaklaşımları

in: Etkinlik örnekleriyle güncel öğrenme ve öğretim yaklaşımları I, Gülay EKİCİ, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.522-561, 2014