Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2012 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi Dr.

  Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

 • 2001 - 2012 Araştırma Görevlisi

  Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2018 - Devam Ediyor Bölüm Başkan Yardımcısı

  Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

 • 2018 - 2018 Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Üyesi

  Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

Verdiği Dersler

 • Yüksek Lisans İlkokulda Program ve Program Geliştirmede Yeni Yaklaşımlar

 • Lisans Sınıf Öğretmenliği Öğretmenlik Uygulaması I

 • Lisans Sınıf Öğretmenliği Öğretmenlik Uygulaması II

 • Lisans Öğretim İlke ve Yöntemleri

 • Lisans Bilimsel Araştırma Yöntemleri

 • Lisans Bilimsel Araştırma Yöntemleri

 • Lisans Ölçme ve Değerlendirme

 • Doktora Eğitimde Araştırma Tasarımı

 • Lisans Sınıf Öğretmenliğinde Okul Deneyimi

 • Lisans İlkokul Programları ve Geliştirilmesi

 • Lisans Ölçme ve Değerlendirme

 • Lisans Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

 • Lisans İstatistik

 • Lisans Eğitim Bilimine Giriş