AİLE OKURYAZARLIĞI PROGRAMININ İLKOKUL BİRİNCİ SINIFÖĞRENCİLERİNİN OKUMA TUTUMLARINA VE OKURYAZARLIKBECERİLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ


DENKTAŞ F., DOĞAN M. C. , ÖZDEN B.

The Journal of InternationalEducation Science, cilt.22, sa.7, ss.119-130, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 22 Konu: 7
  • Basım Tarihi: 2020
  • Doi Numarası: 10.29228/inesjournal.42041
  • Dergi Adı: The Journal of InternationalEducation Science
  • Sayfa Sayıları: ss.119-130

Özet

Araştırmada, aile okuryazarlığı programının ilkokul 1. Sınıf öğrencilerinin okuma tutumlarına ve okuryazarlık becerilerine etkisini incelemek amaçlanmıştır. Nitel araştırma desenlerinden eylem araştırması desenine göre tasarlanan araştırmaya 14 birinci sınıf velisi, öğrencisi ve uygulama yapılan sınıfın öğretmeni katılmıştır. Veri toplama aracı olarak Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği, Öğrenci Gözlem Formları ve Yanlış Analiz Envanteri kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel ve içerik analizi ile betimleyici istatistiklere yer verilmiştir. Veliler çocuklarının okumaya yönelik tutumlarının olumlu yönde geliştiği yönünde görüş bildirmişlerdir. Okumaya yönelik tutum puan ortalamalarına göre öğrencilerin tüm boyutlarda puanlarının yüksek olduğu görülmüştür. Öğrencilerin okuma hız puanlarında belirgin artış gözlenmiştir. Ayrıca gözlem formu bulgularına göre öğrencilerin kitap okuma isteği, okuma-yazmayı öğrenme isteği, okuryazarlık becerilerini kullanma isteği gibi gözlenen durumlarının oldukça iyi düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.