Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

Antibiyotik Üretimi

in: Fermente Ürünler Teknolojisi ve Mikrobiyolojisi, Erkmen,Osman; Erten,Hüseyin,Sağlam,Hidayet, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.721-738, 2020

Protein İzolasyonu ve Analizi

in: Moleküler Üroloji, Türkeriü L.N.,Özer,Aç,Narter,F, Editor, Pelin Offset, Ankara, pp.583-597, 2012

Protein-Peptide Interactions Revolutionize Drug Development

in: Binding Protein, Ktob Abdelmohsen, Editor, InTech, Rijeka, pp.49-72, 2012