Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The value of internal jugular vein collapsibility index in sepsis

ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, vol.23, no.4, pp.294-300, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

BACTERIAL BURDEN OF THYROID SHIELDS

ACTA MEDICA MEDITERRANEA, vol.33, no.6, pp.1059-1061, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Septic shock is an independent risk factor for colistin-induced severe acute kidney injury: a retrospective cohort study

INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE, vol.9, no.7, pp.14649-14655, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier

EFFECTIVENESS OF SCORING IN OUTCOME PREDICTION OF ELDERLY PATIENTS IN INTENSIVE CARE UNITS

TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS-TURK GERIATRI DERGISI, vol.19, no.3, pp.133-138, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Volatile agents and renal transplantation

Global Journal of Anesthesiology, vol.7, no.1, pp.5-8, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Renal Resistive Index is Unsusceptible to Systemic Hemodynamics in Fluid Responsive Critically III Patients

TURKISH JOURNAL OF INTENSIVE CARE-TURK YOGUN BAKIM DERGISI, vol.18, no.1, pp.35-42, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

The role of transcranial doppler ultrasonography in the diagnosis of brain death

Turkish Journal of Anaesthesiology and Reanimation, vol.47, no.5, pp.367-374, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier identifier

Candida Infections in Intensive Care Unit Patients: How to Diagnose?

Klimik Dergisi/Klimik Journal, vol.32, pp.135-139, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Volatile Agents and Liver Transplantation

Clinics in Medicine, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Association of Energy Adequacy with 28-Day Mortality in Mechanically Ventilated Critically Ill

TURKISH JOURNAL OF INTENSIVE CARE-TURK YOGUN BAKIM DERGISI, vol.17, no.1, pp.38-43, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

Mekanik Ventilasyon Desteği Alan Kritik Hastalarda mNUTRIC Skor ile 28 Günlük Mortalite Arasındaki İlişki

TURKISH JOURNAL OF INTENSIVE CARE-TURK YOGUN BAKIM DERGISI, vol.17, pp.38-43, 2019 (Other Refereed National Journals)

Serum vitamin D level variation in SIRS, sepsis and septic shock

Marmara Medical Journal, vol.32, no.3, pp.102-106, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

’Vomiting Container’ Appliance for Securing the Vascular Lines

Anesthesia Critical Care: Open Access, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Akut Sıkıntılı Solunum Sendromunun Ender Nedeni: Şilotoraks

Journal of Cardio-Vascular-Thoracic Anaesthesia and Intensive Care Society, vol.22, pp.41-44, 2016 (Other Refereed National Journals) identifier

Serum Electrolyte and pH Alterations During Cardiopulmonary Bypass: Analysis by the Stewart Approach

Journal of Cardio-Vascular-Thoracic Anaesthesia and Intensive Care Society, vol.22, pp.9-15, 2016 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License identifier

A rare cause of acute respiratory distress syndrome: Chylothorax

Journal of Cardio-Vascular-Thoracic Anaesthesia and Intensive Care Society, vol.22, no.1, pp.41-44, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Important Points to Anesthesiologist in Cardiac Physiology

Journal of Cardio-Vascular-Thoracic Anaesthesia and Intensive Care Society, 2015 (Other Refereed National Journals) identifier

MİKS VENÖZ OKSİJEN SATURASYONU VE KLİNİK ÖNEMİ

Journal of Anesthesia, vol.22, pp.181-185, 2014 (Other Refereed National Journals)

Extravascular Lung Water and Sepsis

Journal of Cardio-Vascular-Thoracic Anaesthesia and Intensive Care Society, vol.19, pp.153-160, 2014 (Other Refereed National Journals) identifier

Dört Yoğun Bakım Skorlama Sisteminin Performanslarının Değerlendirilmesi

HASEKI TIP BULTENI-MEDICAL BULLETIN OF HASEKI, vol.51, pp.45-50, 2013 (Other Refereed National Journals) identifier

Yoğun Bakım Hastalarında ‘Soluble Urokinase Plasminogen Activator Receptor (suPAR)’ın Önemi

JOURNAL OF THE TURKISH SOCIETY OF INTENSIVE CARE-TURK YOGUN BAKM DERNEGI DERGISI, vol.11, pp.33-39, 2013 (Other Refereed National Journals)

Prolonged Apnea and Sedation in Premature Babies with the Use of Oral Tramadol

Journal of Clinical Case Reports, vol.2, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

COVID-19 ve mantar birlikteliği

20. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, Turkey, 10 November 2020

Epidural versus Intravenous Analgesia for Pain Control in Kidney Donors

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 54. Ulusal E-Kongresi, Turkey, 28 - 30 October 2020 Creative Commons License

ECMO

Uluslararası katılımlı COVID-19 Sempozyumu, Turkey, 26 June 2020

Ovarian Teratoma-associated Anti-NMDAR Encephalitis Can Be Fatal: A Case Report

22nd İnternational İntensive Care Symposium, İstanbul, Turkey, 3 - 04 May 2019

Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalarda Kandida İnfeksiyonları: Nasıl Tanıyabiliriz?

XX. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Turkey, 13 - 16 March 2019

İLAÇ VE KAN TRANSFÜZYONU ALLERJİLERİNİ NASIL TANIYALIM? ACİL MÜDAHALESİ NASIL OLMALI?

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 40. Ulusal Kongresi, Turkey, 13 - 16 October 2018

THE ROLE OF LABORATORY MEDICINE IN INTENSİVE CARE UNIT

5th EFLM-UEMS European Joint Congress in Laboratory Medicine, 10 - 13 October 2018

Sıvı Yanıtının Değerlendirilmesinde USG

Türk Yoğun Bakım Derneği Yoğun Bakımda USG Kullanımı Kursu, Turkey, 24 November 2017

Travmada Endotel Fenotip

Travma Atölyesi, Turkey, 13 October 2017

Sepsis hastasında yeni mikrobiyolojik tanısal yöntemler

Akademi Yoğun Bakım Toplantısı- Sepsis Atölyesi, Turkey, 14 April 2017

Criss Cross Heart tanılı çocukta anestezik yaklaşım

. 50. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Turkey, 26 October 2016

Beyin ölümü tanısında Transkraniyal Doppler Ultrasonda persistan kan akımı ikilemi

49. ULUSAL TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KONGRESİ, Turkey, 2 - 06 November 2015

Dirençli septik şokta desmopresin

49. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Turkey, 2 - 06 November 2015

İntrakraniyal Basınç Monitörizasyonu ile Vazospazm Tanısı Konulabilir mi?

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 48.Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 28 October 2014

Solunum Yetmezliği- İleri havayolu teknikleri

10.Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi, Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu, Turkey, 27 - 30 November 2013

Marmara Üniversitesi Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesinde İnfeksiyon Epidemiyolojisi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 47.Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 November 2013

Beyin Ölümü Tanısında Destekleyici Test Olarak Transkraniyal Doppler Ultrasonografi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 47.Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 November 2013

DESFLURAN VAPORİZATÖRÜNDE RENK DEĞİŞİMİ

47. ULUSAL TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KONGRESİ, Turkey, 20 - 24 November 2013

SANTRAL VENÖZ KATETER KILAVUZ TELİ DÜĞÜMLENMESİ: OLGU SUNUMU

47.ULUSAL TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KONGRESİ, Turkey, 20 - 24 November 2013

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE TERÖPATİK HİPOTERMİDE KLİNİK DENEYİMİMİ

47. ULUSAL TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KONGRESİ, Turkey, 20 - 24 November 2013

Yoğun Bakım Ünitesinde Teröpatik Hipotermide Klinik Deneyimimiz

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 47.Ulusal Kongresi, Turkey, 20 - 24 November 2013

Piperasilin-Tazobaktam(Tazosin) Kullanımına Bağlı Gelişen Sistemik Toksisite

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 47.Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 November 2013

Akut Lökositozda Oksijen Tüketimi ve kan Gazı Parametreleri:Olgu Sunumu

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 47.Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 November 2013

AKUT LÖKOSİTOZDA OKSİJEN TÜKETİMİ VE KAN GAZI PARAMETRELERİ: OLGU SUNUMU

47. ULUSAL TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KONGRESİ, Turkey, 20 - 24 November 2013

CPB’da inflamasyon, MECC vs Konvansiyonel pompa

Kardiyovasküler Cerrahi ve Anestezide Güncel Konular, Turkey, 14 September 2013

Occult matabolic alkalosis: incedence and reasons

19th International Intensive Care Symposium, 10 - 11 May 2013

ANAFLAKTİK ŞOK- KPR- KORTİKAL KÖRLÜK

16. ULUSAL YOĞUN BAKIM KONGRESİ, Turkey, 25 - 29 April 2012

Yoğun bakım hastalarında farklı insülin protokollerinin etkinliği

45.Ulusal Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Turkey, 26 - 30 October 2011

Ağır sepsis hastalarında klinik özellikler

39. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Turkey, 23 - 27 November 2005

Books & Book Chapters

ECMO uygulanan hastalarda sedasyon, analjezi, deliryum

in: ECMO, Filiz Koşar,Murat Haliloğlu, Editor, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, İstanbul, pp.91-103, 2020

Sıvı Yanıtllılığında Ultrasonografi

in: Yoğun Bakım Uygulamalarında Ultrasonografi, Alper Kılıçaslan,Funda Gök,Beliz Bilgili,İsmail Cinel, Editor, Güneş Tıp Kitapevleri, İstanbul, pp.1-100, 2019

in: Grafik Anestezi, Zeynep Zuhal Aykaç, Editor, Güneş Kitaevi, 2019

Akut Respiratuar Distres Sendromu

in: Olgularla Yoğun Bakım Protokolleri, Şenoğlu, Nimet, Editor, Ankara Nobel Kitabevleri, pp.269-294, 2019