Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The value of internal jugular vein collapsibility index in sepsis

ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, cilt.23, ss.294-300, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

BACTERIAL BURDEN OF THYROID SHIELDS

ACTA MEDICA MEDITERRANEA, cilt.33, ss.1059-1061, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Septic shock is an independent risk factor for colistin-induced severe acute kidney injury: a retrospective cohort study

INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE, cilt.9, ss.14649-14655, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

EFFECTIVENESS OF SCORING IN OUTCOME PREDICTION OF ELDERLY PATIENTS IN INTENSIVE CARE UNITS

TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS-TURK GERIATRI DERGISI, cilt.19, ss.133-138, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Renal Resistive Index is Unsusceptible to Systemic Hemodynamics in Fluid Responsive Critically III Patients

TURKISH JOURNAL OF INTENSIVE CARE-TURK YOGUN BAKIM DERGISI, cilt.18, ss.35-42, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The role of transcranial doppler ultrasonography in the diagnosis of brain death

Turkish Journal of Anaesthesiology and Reanimation, cilt.47, ss.367-374, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Volatile Agents and Liver Transplantation

Clinics in Medicine, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mekanik Ventilasyon Desteği Alan Kritik Hastalarda mNUTRIC Skor ile 28 Günlük Mortalite Arasındaki İlişki

TURKISH JOURNAL OF INTENSIVE CARE-TURK YOGUN BAKIM DERGISI, cilt.17, ss.38-43, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Association of Energy Adequacy with 28-Day Mortality in Mechanically Ventilated Critically Ill

TURKISH JOURNAL OF INTENSIVE CARE-TURK YOGUN BAKIM DERGISI, cilt.17, ss.38-43, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Serum vitamin D level variation in SIRS, sepsis and septic shock

Marmara Medical Journal, cilt.32, ss.102-106, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Akut Sıkıntılı Solunum Sendromunun Ender Nedeni: Şilotoraks

Journal of Cardio-Vascular-Thoracic Anaesthesia and Intensive Care Society, cilt.22, ss.41-44, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Serum Electrolyte and pH Alterations During Cardiopulmonary Bypass: Analysis by the Stewart Approach

Journal of Cardio-Vascular-Thoracic Anaesthesia and Intensive Care Society, cilt.22, ss.9-15, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

The Important Points to Anesthesiologist in Cardiac Physiology

Journal of Cardio-Vascular-Thoracic Anaesthesia and Intensive Care Society, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

MİKS VENÖZ OKSİJEN SATURASYONU VE KLİNİK ÖNEMİ

Journal of Anesthesia, cilt.22, ss.181-185, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Extravascular Lung Water and Sepsis

Journal of Cardio-Vascular-Thoracic Anaesthesia and Intensive Care Society, cilt.19, ss.153-160, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Dört Yoğun Bakım Skorlama Sisteminin Performanslarının Değerlendirilmesi

HASEKI TIP BULTENI-MEDICAL BULLETIN OF HASEKI, cilt.51, ss.45-50, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Yoğun Bakım Hastalarında ‘Soluble Urokinase Plasminogen Activator Receptor (suPAR)’ın Önemi

JOURNAL OF THE TURKISH SOCIETY OF INTENSIVE CARE-TURK YOGUN BAKM DERNEGI DERGISI, cilt.11, ss.33-39, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Prolonged Apnea and Sedation in Premature Babies with the Use of Oral Tramadol

Journal of Clinical Case Reports, cilt.2, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalarda Kandida İnfeksiyonları: Nasıl Tanıyabiliriz?

XX. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 13 - 16 Mart 2019

THE ROLE OF LABORATORY MEDICINE IN INTENSİVE CARE UNIT

5th EFLM-UEMS European Joint Congress in Laboratory Medicine, 10 - 13 Ekim 2018

İLAÇ VE KAN TRANSFÜZYONU ALLERJİLERİNİ NASIL TANIYALIM? ACİL MÜDAHALESİ NASIL OLMALI?

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 40. Ulusal Kongresi, Türkiye, 13 - 16 Ekim 2018

Sıvı Yanıtının Değerlendirilmesinde USG

Türk Yoğun Bakım Derneği Yoğun Bakımda USG Kullanımı Kursu, Türkiye, 24 Kasım 2017

Travmada Endotel Fenotip

Travma Atölyesi, Türkiye, 13 Ekim 2017

Sepsis hastasında yeni mikrobiyolojik tanısal yöntemler

Akademi Yoğun Bakım Toplantısı- Sepsis Atölyesi, Türkiye, 14 Nisan 2017

Beyin ölümü tanısında Transkraniyal Doppler Ultrasonda persistan kan akımı ikilemi

49. ULUSAL TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KONGRESİ, Türkiye, 2 - 06 Kasım 2015

Dirençli septik şokta desmopresin

49. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Türkiye, 2 - 06 Kasım 2015

Solunum Yetmezliği- İleri havayolu teknikleri

10.Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi, Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu, Türkiye, 27 - 30 Kasım 2013

AKUT LÖKOSİTOZDA OKSİJEN TÜKETİMİ VE KAN GAZI PARAMETRELERİ: OLGU SUNUMU

47. ULUSAL TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KONGRESİ, Türkiye, 20 - 24 Kasım 2013

DESFLURAN VAPORİZATÖRÜNDE RENK DEĞİŞİMİ

47. ULUSAL TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KONGRESİ, Türkiye, 20 - 24 Kasım 2013

SANTRAL VENÖZ KATETER KILAVUZ TELİ DÜĞÜMLENMESİ: OLGU SUNUMU

47.ULUSAL TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KONGRESİ, Türkiye, 20 - 24 Kasım 2013

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE TERÖPATİK HİPOTERMİDE KLİNİK DENEYİMİMİ

47. ULUSAL TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KONGRESİ, Türkiye, 20 - 24 Kasım 2013

CPB’da inflamasyon, MECC vs Konvansiyonel pompa

Kardiyovasküler Cerrahi ve Anestezide Güncel Konular, Türkiye, 14 Eylül 2013

Occult matabolic alkalosis: incedence and reasons

19th International Intensive Care Symposium, 10 - 11 Mayıs 2013

ANAFLAKTİK ŞOK- KPR- KORTİKAL KÖRLÜK

16. ULUSAL YOĞUN BAKIM KONGRESİ, Türkiye, 25 - 29 Nisan 2012

Yoğun bakım hastalarında farklı insülin protokollerinin etkinliği

45.Ulusal Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Türkiye, 26 - 30 Ekim 2011

Ağır sepsis hastalarında klinik özellikler

39. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Türkiye, 23 - 27 Kasım 2005

Kitap & Kitap Bölümleri

Sıvı Yanıtllılığında Ultrasonografi

Yoğun Bakım Uygulamalarında Ultrasonografi, Alper Kılıçaslan,Funda Gök,Beliz Bilgili,İsmail Cinel, Editör, Güneş Tıp Kitapevleri, İstanbul, ss.1-100, 2019

Grafik Anestezi, Zeynep Zuhal Aykaç, Editör, Güneş Kitaevi, 2019

Akut Respiratuar Distres Sendromu

Olgularla Yoğun Bakım Protokolleri, Şenoğlu, Nimet, Editör, Ankara Nobel Kitabevleri, ss.269-294, 2019