Yoğun Bakım Ünitesinde Teröpatik Hipotermide Klinik Deneyimimiz


BİLGİLİ B. , GÜL F. , Katar P., CİNEL İ. H.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 47.Ulusal Kongresi, Türkiye, 20 - 24 Kasım 2013

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye