Hepatektomi ameliyatında damar içi sıvı hacminin “PLETH VARİABİLİTY INDEX (PVI)” ile değerlendirilmesi


Özen M., BİLGİLİ B. , AYKAÇ Z. Z.

52. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 11 Kasım 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye