Kritik hastalarda intravasküler volüm durumunun kollapsibilite indeksiyle değerlendirilmesinde internal juguler ven inferior vena kavaya alternatif olabilir mi?


HALİLOĞLU M., BİLGİLİ B. , KARARMAZ A. , CİNEL İ. H.

49. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, 2015, Türkiye, 2 - 06 Aralık 2015

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye