Kardiyak anestezide farklı taze gaz inhalasyon ajanı kombinasyonlarının serebral doygunluğa ulaşma zamanı ve hemodinami üzerine etkileri


KOR B., ÇORMAN DİNÇER P. , BİLGİLİ B. , KARARMAZ A.

50. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Türkiye, 26 Ekim 2016

  • Basıldığı Ülke: Türkiye