Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Comparison Of The Pulmonary Function ın Children With Various Types Of Muscular Dystrophy.

American Journal Of Respiratory And Critical Care Medicine, cilt.195, ss.4292, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Relationship Between Pulmonary Functions, Hand Skills And Quality Of Life In Patients With Muscular Dystrophy

American Journal Of Respiratory And Critical Care Medicine, cilt.195, ss.4293, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

The relationship between perceived stress, working conditions and smoking in health personnel.

European Respiratory Journal, cilt.50, sa.60, ss.3334, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

The effects of two different education programs in patients with asthma.

European Respiratory Journal, cilt.50, sa.61, ss.3941, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

The effect of smoking on the quality of life in physically disabled athletes.

European Respiratory Journal, cilt.50, sa.61, ss.4283, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

The attitudes of healthy people about smoking and their knowledge about smoking cessation.

European Respiratory Journal, cilt.50, sa.61, ss.3359, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

The effects of application of iontophoresis and phonophoresis in patients with subacromial impingement syndrome

Annals of the Rheumatic Diseases, cilt.76, ss.1537, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Disabled children's functionality and maternal quality of life and psychological status

PEDIATRICS INTERNATIONAL, cilt.58, sa.12, ss.1291-1296, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Relationship between respiratory functions and upper extremity functions in patients with neuromuscular diseases

European Respiratory Journal, cilt.48, sa.60, ss.1376, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Anjina Pektorisli Bireylerde Egzersiz Dispnesi, Fonksiyonel Kapasite ve Yaşam Kalitesi İlişkisi

International Journal of Academic Medicine and Pharmacy, cilt.2, sa.3, ss.233-240, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Fizisel Aktivite Seviyesi Bel Ağrısını Etkiler mi?

Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.3, sa.1, ss.11-18, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Evaluation of the effect of low level laser therapy in person with temporomandibular joınt problems.

Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The investigation of physical activity awareness and mobile technologies in universty students.

Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation, cilt.5, sa.2, ss.132, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effectiveness of physical activity participation level: Pilot study

Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Bilimleri Öğrencilerinde Engellilik Algısının Değerlendirilmesi

Ergoterapi ve rehabilitasyon dergisi, cilt.5, sa.3, ss.307, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Üniversite Öğrencilerinin Engelli Bireylerin İstihdamlarına İlişkin Görüş Ve Önerileri

Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, cilt.5, sa.3, ss.250, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Fiziksel Kapasite Gruplarında Kişiye Özgü Egzersiz

Türkiye Klinikleri J Physiother Rehabil-Special Topics, cilt.2, ss.40-43, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Obezitede Fiziksel Aktivite ve Egzersiz

Türkiye Klinikleri J Physiother Rehabil-Special Topics, cilt.2, ss.68-72, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Genç Erişkinlerde Fiziksel Aktivite Düzeyi İle Vücut Kompozisyonu İlişkisi: Pilot Çalışma

Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, cilt.2, ss.297, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bulaşıcı Olmayan Hastalıklarda Fiziksel Aktivite ve Egzersiz

Actual Medicine, cilt.22, ss.26-30, 2014 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The effect on smoking on the quality of life in physically disabled athletes

European Respiratory Society 27th International Congress 2017, 9 - 13 Eylül 2017, cilt.50

The relationship between perceived stress, working conditions and smoking in health personnel.

European Respiratory Society 27th International Congress, Milan, İtalya, 9 - 13 Eylül 2017, cilt.50

The attitudes of healthy people about smoking and their knowledge about smoking cessation.

European Respiratory Society 27th International Congress 2017, 9 - 13 Eylül 2017, cilt.50

The effect of smoking on the quality of life in physically disabled athletes

European-Respiratory-Society (ERS) International Congress, Milan, İtalya, 9 - 13 Eylül 2017, cilt.50 identifier

Üniversite Öğrencilerinin Engelli Bireylerin İstihdamlarına İlişkin Görüş Ve Önerileri

Engelli Bireylerin İstihdam Edilebilirliğinin Artırılması için Teknik Yardım Projesi Europe Aid/136449/IH/SER/TR. Uluslararası Kapanış Kongresi “Ergoterapi ve Rehabilitasyon”, 31 Mayıs - 02 Haziran 2017

Kardiyak cerrahi sonrası fiziksel aktivite önerilerine uyum ve etkileyen faktörler.

1. Ulusal Fiziksel Aktivite Sempozyumu, Türkiye, 10 Aralık 2016

The effect of core stabilization on sport injuries

Global Physiotherapy Congress, 17 - 18 Kasım 2016, cilt.6

Diskopati tanısı konulmuş hastalarda ağrı algısı ile muskuloskeletal özellikler arasındaki ilişki

26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Türkiye, 25 - 30 Ekim 2016, cilt.50, ss.248

KOAH ta Günlük Yaşam Aktiviteleri ve Yaşam Tarzı Modifikasyonları

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 38. Ulusal Kongresi, KOAH’ta Pulmoner Rehabilitasyon Kursu, İzmir, Türkiye, 15 - 19 Ekim 2016

Interaction Between Kinesophobia and Physical Activity Level

3rd World Conference On Health Sciences (HSCI-2016), 28 - 30 Nisan 2016

Kinesophobia Effects Of Surgery in Patients with Knee Problems

3rd World Conference On Health Sciences (HSCI-2016), 28 - 30 Nisan 2016

Physical Activity Level and Obesity in Physiotherapy Students

3rd World Conference On Health Sciences (HSCI-2016), 28 - 30 Nisan 2016

Alt Ekstremitede Kompleks Dekonjestif Terapi

Lenfödem Tanı ve Tedavisi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 02 Nisan 2016

Kardiyolojik Hastalıklarda Fiziksel Aktivite Fiziksel Aktivitenin Klinik Olarak Yorumlanması

Geleceğin Fizyoterapistleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 Mart 2016

Hemiplejik hastalarda gövde dengesinin mobiliteye etkisi

51. Ulusal Nöroloji Kongresi, Türkiye, 27 Kasım - 03 Aralık 2015

Hipertansif hastalarda obezite alt ekstremite kas gücü ve fonksiyonel kapasite arasındaki ilişki

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 37. Ulusal Kongresi, Türkiye, 17 - 21 Ekim 2015

Gençlerde sigara kullanımının üst ekstremite kavrama kuvveti ve refleks beceriler üzerine etkisi

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 37. Ulusal Kongresi., Türkiye, 17 - 21 Ekim 2015

To investigate the effects of pain on physical activity levels and quality of life in patients with mastectomy

The 9th Congress of the European Pain Federation, EFIC® (EFIC 2015), 2 - 05 Eylül 2015, ss.1027

Engelli bireylerde sigara kullanımının değerlendirilmesi

1. Ulusal Sağlık Bilimleri Kongresi: Sağlık Bilimlerine İnterdisipliner Bakış, Türkiye, 20 - 21 Kasım 2014

Sigara Kullanımının Egzersiz Kapasitesi Dispne ve Yorgunluk Düzeyi ile İlişkisi

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 36. Ulusal Kongresi., Türkiye, 15 - 19 Ekim 2014

Sağlık Personelinde Algılanan Stres Çalışma Koşulları ve Sigara Kullanımı Arasındaki İlişki

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 36. Ulusal Kongresi, Türkiye, 15 - 19 Ekim 2014

Subakut Dönem Hemiplejik Hastada Solunum Kontrollü Fizyoterapinin Etkinliği Olgu Sunumu

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 36. Ulusal Kongresi, Türkiye, 15 - 19 Ekim 2014

Obstrüktif uyku apnesinde gözetimli egzersiz programı sonuçları pilot çalışma

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 36. Ulusal Kongresi., Türkiye, 15 - 19 Ekim 2014

Lenfödem Adayı Olgularda Meme Protezi Kullanımı Ağrı ve Kavrama Gücü Arasındaki İlişkinin Araştırılması

Uluslararası Katılımlı I. Ulusal Lenfoloji Kongresi, Türkiye, 10 Nisan 2015 - 12 Ekim 2014

Mastektomi sonrası Tek Seans Hasta Eğitiminin Etkileri

1. Lenfoloji Sempozyumu, Türkiye, 11 Ekim 2014

Kitap & Kitap Bölümleri

Magnetoterapi

Elektroterapi ve Fiziksel Modaliteler, Prof. Dr. Arzu Razak Özdinçler, Editör, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, ss.171-188, 2019

Boyun Değerlendirmesi

Kapsamlı Bel-Boyun-Sırt Kitabı Fizyoterapistler için İpuçları ve Püf Noktaları, Ed. Johnson J,Çeviri Editörü Polat MG, Editör, Güneş Kitabevi, Ankara, ss.1-52, 2019

Kalp Hastalıklarında değiştirilebilen ve değiştirilemeyen risk faktörleri

Kardiyak Rehabilitasyon, Hülya Harutoğlu, Editör, Hipokrat Yayınevi, Ankara, ss.103-124, 2018

Yara İyileşmesi ve Bası Yarasında Fizyoterapi

Fizyoterapi Rehabilitasyon Genel Fizyoterapi Cilt 1, Ayşe Karaduman, Öznur Tunca Yılmaz, Editör, HİPOKRAT KİTABEVİ & PELİKAN KİTABEVİ, Ankara, ss.399-418, 2016

Bölüm 3 : Ağrı

Isı Işık ve Hidroterapi, Harutoğlu Hülya, Öztürk Başar, Zenginler Yonca, Editör, Hipokrat Yayınevi, Ankara, ss.39-58, 2016

Kronik Evde Bakım Hastasının Değerlendirilmesi

Kronik Solunum Hastalıklarında Evde Bakım, Kunter E, Kıraklı C, Aydoğdu M, Editör, Salmat Basım Ltd. Şti, Ankara, ss.235-260, 2015