Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

  • 2017 Bilişsel Rehabilitasyonda Yeni Yaklaşımlar Çalıştayı

    Çalışma Grubu

    İstanbul, Türkiye

  • 2016 1-Deneysel Hayvan Araştırmalarında Tasarım, Modeller ve Yayın Çalıştayı

    Çalışma Grubu

    İzmir, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 33

h-indeksi (WOS): 4