Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

TRANSFER OF SOCIOCULTURAL KNOWLEDGE THROUGH LITERARY TEXTS IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE : YUSUF HAS HACİB VE AHMET HAMDİ TANPINAR

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2016, cilt.3, ss.123-134

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yazı Atölyeleri”

VIII. UETOK Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı:, Türkiye, 01 Kasım 2015

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yazı Atölyeleri”

VIII. UETOK Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı:, Türkiye, 01 Kasım 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

DİL KULLANICISI BAĞLAMINDA KURAMDAN UYGULAMAYA TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ

YAZMA BECERİSİ VE GÖREV ODAKLI YAZMA ETKİNLİKLERİ, ASUMAN AKAY AHMAD,ASLI FİŞEKCİOĞLU, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.243-259, 2019

DİL KULLANICISI BAĞLAMINDA KURAMDAN UYGULAMAYA TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENEN: DİL KULLANICISI VE SOSYAL AKTÖR, ASUMAN AKAY AHMED,ASLI FİŞEKCİOĞLU, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.3-16, 2019

DİL KULLANICISI BAĞLAMINDA KURAMDAN UYGULAMAYA TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ

EYLEM ODAKLI YAKLAŞIM VE OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİSİ, ASUMAN AKAY AHMAD,ASLI FİŞEKCİOĞLU, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.221-241, 2019

Diğer Yayınlar