Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

TRANSFER OF SOCIOCULTURAL KNOWLEDGE THROUGH LITERARY TEXTS IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE : YUSUF HAS HACİB VE AHMET HAMDİ TANPINAR

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2016, cilt.3, ss.123-134

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yazı Atölyeleri”

VIII. UETOK Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı:, Türkiye, 01 Kasım 2015

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yazı Atölyeleri”

VIII. UETOK Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı:, Türkiye, 01 Kasım 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETEN ÖĞRETMENLER İÇİN HALK BİLİMİ KAYNAKLARININ ÖNEMİ: KÜLTÜRLERARASI ARACILIK YETERLİLİKLERİ KAPSAMINDA ÖĞRETMEN KAVRAMI

Çağdaş Yaklaşımlar Odağında Toplum ve Kültür Araştırmaları – I, Doç. Dr. Mustafa AÇA – Dr. Mustafa Dinç, Editör, Paradigma Yayınları, Çanakkale, ss.350-365, 2020

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimine Terimler Açısından Bir Bakış: Kültür Aktarımı, Kültür Paylaşımı, Kültürlerarasılık

Current Debates on social sciences multididislinary studies 4, Prof. Alpaslan Ceylan,Prof. İlhami Durmuş,Prof. Salih Çeçen, Editör, Bilgin Kültür Sanat Yayınları , Ankara, ss.80-94, 2020 Creative Commons License

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimine Terimler Açısından Bir Bakış: Kültür Aktarımı, Kültür Paylaşımı, Kültürlerarasılık

Current Debates on social sciences multididislinary studies 4, Prof. Alpaslan Ceylan,Prof. İlhami Durmuş,Prof. Salih Çeçen, Editör, Bilgin Kültür Sanat Yayınları , Ankara, ss.80-94, 2020

YAZMA BECERİSİ VE GÖREV ODAKLI YAZMA ETKİNLİKLERİ

DİL KULLANICISI BAĞLAMINDA KURAMDAN UYGULAMAYA TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ , ASUMAN AKAY AHMAD,ASLI FİŞEKCİOĞLU, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.243-259, 2019

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENEN: DİL KULLANICISI VE SOSYAL AKTÖR

DİL KULLANICISI BAĞLAMINDA KURAMDAN UYGULAMAYA TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ, ASUMAN AKAY AHMED,ASLI FİŞEKCİOĞLU, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.3-16, 2019

EYLEM ODAKLI YAKLAŞIM VE OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİSİ

DİL KULLANICISI BAĞLAMINDA KURAMDAN UYGULAMAYA TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ , ASUMAN AKAY AHMAD,ASLI FİŞEKCİOĞLU, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.221-241, 2019

Diğer Yayınlar