Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimine Terimler Açısından Bir Bakış: Kültür Aktarımı, Kültür Paylaşımı, Kültürlerarasılık


FİŞEKCİOĞLU A.

2.Uluslararası Multidisipliner Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Türkiye, 6 - 08 Mayıs 2020, İstanbul, Turkey, 6 - 08 May 2020, vol.1, pp.451-467

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.451-467

Abstract

Özet

            Bu araştırmanın odaklandığı ana sorun, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kültür konusunu ele alan akademik çalışmalardaki terim çeşitliliğine dikkat çekmektir. Kültür aktarımı, kültür paylaşımı, kültürlerarasılık olarak kullanılan farklı ifadelerin, Diller İçin Avrupa Ortak Çerçeve Metninin 2006 ve 2013 yılında yapılmış olan iki çevirisindeki farklılıklara bağlı olduğu düşünülmektedir. Çünkü yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında kullanılan terimler, bu çevirilerdeki ifadelerden yola çıkılarak oluşturulmaktadır. Araştırmada yöntem olarak nitel araştırma yöntemi seçilmiştir. Araştırmanın deseni ise durum çalışmasıdır. Araştırmanın çalışma materyali,  Diller İçin Avrupa Ortak Çerçeve Metninin 2006 ve 2013 yılında yapılan iki farklı çevirisidir. Çalışmanın sınırlılıkları gereğince doküman incelemesi, Diller İçin Avrupa Ortak Çerçeve Metninin beşinci bölümünde yer alan genel yeterlilikler ve bildirişimsel dil yeterliliklerinin bir bileşeni olan toplum dilbilimsel yeterlilik bağlamında değerlendirilmiştir. İçerik analizinde, iki çevirinin farkı ve bu farkın yol açtığı problemler değerlendirilmiştir. Ardından, birbirinden farklı terimlerle ifade edilen kültür kavramı, Diller İçin Avrupa Ortak Çerçeve Metninin (2013) genel yeterlilikler olarak ortaya koyduğu ölçütlerden yola çıkılarak, aktarım, paylaşım, kültürlerarası beceriler ve toplum dilbilimsel yeterlilikler olarak birbirinden ayrıştırılması önerilmiştir.

Anahtar kelimeler: Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, kültür aktarımı, kültür paylaşımı, kültürlerarası,  Diller İçin Avrupa Ortak Çerçeve Metni.