Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A new offer ofNTRUcryptosystem with two new key pairs

NUMERICAL METHODS FOR PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A STUDY ON THE PRE-SERVICE ELEMENTARY MATHEMATICS TEACHERS' KNOWLEDGE ON THE CONVERGENCE AND DIVERGENCE OF SERIES IN THE CONTEXT OF THEORY AND APPLICATION

REVISTA LATINOAMERICANA DE INVESTIGACION EN MATEMATICA EDUCATIVA-RELIME, cilt.23, sa.2, ss.203-232, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Development of the Perception Scale for the Concept of the Integral

CROATIAN JOURNAL OF EDUCATION-HRVATSKI CASOPIS ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, cilt.21, sa.4, ss.1181-1211, 2019 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The effects of engineering design processes on spatial abilities of middle school students

International Journal Of Technology And Design Education, ss.1-22, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Evaluating a Newly Developed Differentiation Approach in Terms of Student Achievement and Teachers' Opinions

EDUCATIONAL SCIENCES-THEORY & PRACTICE, cilt.15, sa.4, ss.1103-1118, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Effect of Differentiation Approach Developed on Gifted Students

Anthropologist, cilt.19, ss.613-625, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Evaluation of the Developed Differentiation Approach: Students' Achievements and Opinions

ANTHROPOLOGIST, cilt.18, sa.2, ss.433-446, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Analysis of Philosophy of Mathematics Activities on Students’ Attitudes and Beliefs Towards Mathematics

International Journal of Educational Studies in Mathematics, cilt.7, sa.2, ss.57-71, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigating Pre-Service Elementary Mathematics Teachers’ Perception of Integral

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.51, sa.51, ss.155-176, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pre-service primary teachers' views and use of technology in mathematics lessons

RESEARCH IN LEARNING TECHNOLOGY, cilt.28, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Preservice Mathematics Teachers’ Performances in Teaching Activities

International Journal of Modern Education Studies, cilt.2, ss.108-114, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Examination of the Activities about Enciphering Done with Fifth Grade Students and Their Views about the Activities

International Online Journal of Educational Sciences, ss.1-21, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Öğrenme Yaklaşımları

İlköğretim Online, cilt.17, ss.1378-1401, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Development of the Spatial Ability Test for Middle School Students

Acta Didactica Napocencia, cilt.10, ss.41-54, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DEVELOPMENT OF THE SPATIAL ABILITY TEST FOR MIDDLE SCHOOL STUDENTS

Acta Didactica Napocensia, cilt.10, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Matematik eğitimi felsefesi üzerine bir literatür taraması

International Journal of Social Sciences and Education Research, cilt.3, ss.1033-1040, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BEYİN TEMELLİ ÖĞRENME KURAMINA DAYALI MATEMATİK EĞİTİMİNİN AKADEMİK BAŞARI VE TUTUM ÜZERİNE ETKİSİ

International Journal of SocialScience Research, cilt.5, sa.1, ss.16-32, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Mathematics Education on Academic Success and Attitude Brain Based Learning Theory

International Journal of Social Science Research, cilt.5, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effect of differentiation approach developed on creativity of gifted students cognitive and affective factors

Educational research and Reviews, cilt.10, ss.1191-1201, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sınıfta Matematik Tarihinin Kullanımına BirÖrnek Babil Sayma Sistemi

Amasya ÜniversitesiEğitim Fakültesi Dergisi, cilt.4, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE EFFECT OF TEACHING ALGEBRA BY USINGWORKSHEETS ON THE PROBLEM SOLVING SKILLS OFTHE PRIMARY SCHOOL 8TH GRADE STUDENTS

Eurasian Academy of SciencesEurasian Education & Literature Journal, cilt.2, ss.21-36, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Analysis of Elementary Mathematics Preservice Teachers' Spatial Orientation Skills with SOLO Model

EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, sa.61, ss.217-236, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Effect of the Developed Differentiation Approach on the Achievements of the Students

EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, sa.61, ss.199-216, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The effect of project based learning in ratio proportion and percentage unit on mathematics success and attitude

”, European Journal of Science and Mathematics Education, cilt.3, ss.1-13, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Analyzing of Problem Posing Abilities Of Preservice Middle School Mathematics Teachers

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.7, ss.130-141, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Teaching Carried Out by Using Worksheets on the Algebraic Thinking Levels of Primary School 8th Grade Students

British Journal of Education, Society & Behavioural Science, cilt.10, ss.1-17, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Matematik Öğretmen Adaylarının Lineer Kongrüanslara İlişkin Soyutlamayı İndirgeme Eğilimleri

Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Attitudes of Primary Mathematics Pre-Service Teachers Candidates toward Graduate Education.

International Online Journal of Educational Sciences, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An example of using history of mathematics in classes

European Journal of Science and Mathematics Education, cilt.1, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çoklu zekâya dayalı öğretimin altıncı sınıf öğrencilerinin matematik dersindeki başarılarına ve üstbilişlerine etkileri

International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim matematik öğretmen adaylarının uzamsal görselleştirme becerilerinin SOLO modeli ile incelenmesi

Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, cilt.3, ss.91-146, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Teaching Based on the PurdueModel on Creative Thinking Skills of Students

Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, cilt.3, ss.187-214, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Etkinlik temelli öğretim yaklaşımının ortaokul öğrencilerinin orantısal problemleri çözme başarısına etkisi

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.175-206, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İLKÖĞRETİM 7 SINIF ÖĞRENCİLERİNİNMATEMATİK KAVRAMINA İLİŞKİN SAHİPOLDUKLARI ZİHİNSEL İMGELER

International Journal of Social Science Research, cilt.1, ss.26-40, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarının Matematik Okuryazarlığı Özyeterlik Algılarının Bölümlere Göre Karşılaştırılması

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.26-34, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MATEMATİK PROBLEMİ ÇÖZME TUTUM ÖLÇEĞİNİNGELİŞTİRİLMESİ

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Project Supported Education in Elementary Number Theory Course on Student Achievement

Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics, cilt.8, ss.15-19, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effects of multiple intelligence approach in project based learning on mathematics achievement

International Online Journal of Education Sciences, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okuduğunu anlama davranışının kazandırılmasının matematik başarısına etkisi

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rekabetli grup çalışmasının matematik başarısına etkisi

Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Matematik dersinde bilgisayar destekli öğretimin öğrenci başarı ve tutumlarına etkisi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Matematik Öğretmenlerinin Ders Kitabı Tasarımları

ers Kitapları Uluslararası Sempozyumu, 24 - 26 Ekim 2019, ss.187-188

EXAMINATION OF THE PERCEPTIONS OF THE PRE-SERVICE ELEMENTARY MATHS TEACHERS TOWARD THE INTEGRAL

International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME) YandexTechnology and Psychology for Mathematics Education, 18 - 21 Mart 2019

İNTEGRAL KAVRAMINA İLİŞKİN MODELLEME ETKİNLİKLERİNDE BİRİM KULLANIMI

2. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, 26 - 28 Ekim 2019

Belirli İntegralin Limit ve Türev Kavramlarıyla İlişkilendirilmesi

4. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TÜRKBİLMAT-4) Sempozyumu, 26 - 28 Eylül 2019

Eğitimcilerin sahip olması beklenen sosyal yeterlikler

International Congress on Academic and Applied Sciences, 26 - 28 Ekim 2018

Tasarım Temelli Matermatik uygulamalarının Ortaokul öğrencilerinin Uzamsal Yönelim Becerilerine Etkisi

I. Ululararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi, İstanbul, Türkiye, 11 - 12 Mayıs 2018

Enderun Mektebi’nde Okutulan Matematik Kitapları Ve Muhteviyâtı

International Congress On Cultural Heritage And Tourism, Taşkent, Özbekistan, 3 - 05 Mayıs 2018

EXAMINATION OF TEACHER’S VIEWS ON MATHEMATICAL OLYMPIAD STUDIES WHICH MATHEMATICALLY GIFTED STUDENTS PARTICIPATED

ICONMES 2017, INTERNATIONAL CONFERENCE ON MODERN EDUCATION STUDIES. Jeddah, JEDDAH, Suudi Arabistan, 25 - 27 Haziran 2017, ss.22

Examination of the Activities about Enciphering Done with Fifth Grade Students and Their Views about the Activities

6. International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, 15 - 18 Ağustos 2017

Matris Yöntemiyle Şifreleme Etkinliği Ve Öğrencilerin Şifreleme YapabilmePerformansı

YEAUK 2017YÜKEKSÖĞRETİMDE EĞİTİM ARAŞTIRMALARI VEUYGULAMALARI KONGRESİ, 19 Mayıs 2017

Views and Knowledge Levels of Middle School Student Teachers about the Approach of Problem Posing

International Conference on Social Sciences and Humanities 2017, Üsküp, Makedonya, 12 - 14 Mayıs 2017

8. sınıf öğrencilerinin ITF barkot etkinliği bağlamındaki durumlarının incelenmesi ve öğrenci görüşleri

Uluslararası Katılımlı Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongres, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 Mayıs 2017

Gelenbevi İsmail Efendi ve Gerçekçi Matematik Öğretimi

Uluslararası Katılımlı Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, 19 - 20 Mayıs 2017

A literature review on philosophy of mathematics education.

International Journal of Social Sciences and Education Research, Roma, İtalya, 27 - 29 Nisan 2017, cilt.3, ss.1033

Preservice Mathematics Teachers’ Performances In Teaching Activities

International Conference On Modern Education Studies, 25 - 27 Ocak 2017

Yeni Ortaöğretim Matematik Öğretim Programının Değerlendirilmesi

4th International Conference on Curriculum and Instruction, 27 - 30 Ekim 2016

Evaluation of Secondary School s New Curricula for Mathematics

4th International Conference on Curriculum and Instruction, Antalya, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2016

Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Öğrenme Yaklaşımlarının İncelenmesi

3 rd International Eurasian Educational Research Congress, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016

The examination of elementary mathematics pre-service teachers' spatial abilities

5th International Conference on New Horizons in Education (INTE), Paris, Fransa, 25 - 27 Haziran 2014, cilt.174, ss.594-601 identifier

TIMMS sorularinin Webb in bilginin derinliği seviyelerine göre değerlendirilmesi

Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları I. Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 30 - 31 Mayıs 2014

Biçimlendirici değerlendirmenin matematik başarısına ve hatırlamaya etkisi

International Conference On Education In Mathematics, Science and Technology, Konya, Türkiye, 16 Mayıs 2014

Neural Network Based Approach For Predicting Learning Effect In Pre-Service Teachers

World Congress on Computer Applications and Information Systems (WCCAIS), Hammamet, Tunus, 17 - 19 Ocak 2014 identifier

The Effect Of Learning Objects Design On The Creative Thinking Capacities Skills Of Prospective Teachers

World Congress on Computer Applications and Information Systems (WCCAIS’2014), Tunus, 17 - 19 Ocak 2014

The Abstract Analysis Of The Effect Of Using Interactive Learning Objects On Critical Thinking Skills Of Math Teacher Candidates

International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA), Prishtina, Sırbistan Ve Karadağ, 3 - 07 Eylül 2012

Matematik Tarihi Etkinlikleriyle Matematik Derslerinin İlişkilendirilmesi

X. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde, Türkiye, 1 - 05 Eylül 2012

Effects of formative assessment on mathematics attitude

The Nineteenth International Conference on Learning, Londrina, Brezilya, 14 - 16 Ağustos 2012

The effect of web-based professional development study to mathematics teachers' problem solving strategies

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, İspanya, 2 - 05 Şubat 2012, cilt.46, ss.1380-1384 identifier

The determination of the ideas of the teachers in Turkey about the gifted students

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, İspanya, 2 - 05 Şubat 2012, cilt.46, ss.2188-2192 identifier

Using mathematics history to strengthen geometric proof skills

4th World Conference on Educational Sciences (WCES), Barcelona, İspanya, 2 - 05 Şubat 2012, cilt.46, ss.1177-1181 identifier

Matematik Etkinlikleriyle MAtematik Derslerinin İlişkilendirilmesi

X. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, Türkiye, 1 - 02 Ocak 2012

Effects of formative assessment in mathematics education

Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Ankara, Türkiye, 10 - 15 Temmuz 2011

The Construction of Mathematics Problem Solving Attitude Scale

The British Society for Research into Learning Mathematics Day Conference, Nottingham, İngiltere, 19 Haziran 2010

Developing ASAB Cryptology Technique with Irrational Numbers Perspective

Maltepe University International Conference of Mathematical Sciences, İstanbul, Türkiye, 4 - 10 Ağustos 2009

The Effects Of Web Supported Instruction And Use Of Instructional Materials On Students Mathematics Anxieties Attitudes And Achievements

International Conference of Mathematical Sciences (Supported by Maltepe University), İstanbul, Türkiye, 4 - 10 Haziran 2008

A New Cryptology Technique ASAB Using Finite Continued Fractions

Proceedings of the Third International Conference on Modeling, Simulation and Applied Optimization, Sharjah, Birleşik Arap Emirlikleri, 20 - 22 Ocak 2009

Kitap & Kitap Bölümleri

Matematik Eğitimi ve Kodlama

MERHABA STEM:: Yenilikçi bir Öğretim Yaklaşımı, Kamil Arif Kırkıç Emin Aydın, Editör, Eğitim Yayınevi, Konya, ss.10-113, 2019

Eğitim İstatistiği

Marmara Üniversitesi, 2016

Sayılar Teorisi

Marmara Üniversitesi, İstanbul, 2015