Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Ekim 2019 Akademik Kadroya Atama

  Marmara Üniversitesi

  Akademik Kadroya Atama

 • Eylül 2019 Akademik Kadroya Atama

  Marmara Üniversitesi

  Akademik Kadroya Atama

 • Nisan 2019 Doçentlik Sınavı

  Marmara Üniversitesi

  Doçentlik Sınavı

 • Nisan 2019 Doçentlik Sınavı

  Marmara Üniversitesi

  Doçentlik Sınavı

 • Mart 2019 Yarışma

  Marmara Üniversitesi

  Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışması İstanbul Asya Bölge Yarışması Matematik

 • Şubat 2019 Yarışma

  Marmara Üniversitesi

  Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışması İstanbul Asya Bölge Yarışması Matematik

 • Ocak 2018 Akademik Kadroya Atama

  Marmara Üniversitesi

  Akademik Kadroya Atama

 • Kasım 2017 Akademik Kadroya Atama

  Gazikent Üniversitesi

  Akademik Kadroya Atama

 • Nisan 2017 Akademik Kadroya Atama

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Akademik Kadroya Atama

 • Nisan 2017 Akademik Kadroya Atama

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Akademik Kadroya Atama

 • Şubat 2017 Akademik Kadroya Atama

  Marmara Üniversitesi

  Akademik Kadroya Atama

 • Mart 2013 Yarışma

  Marmara Üniversitesi

  Ortaöğretim Okulları Matematik Projesi yarışması

 • Haziran 2012 Yarışma

  Marmara Üniversitesi

  44. İSTKA, T.C. İstanbul Kalkınma Ajansı Bağımsız Proje Değerlendirici Jüriliği

 • Nisan 2009 Yarışma

  Marmara Üniversitesi

  İstanbul / Avrupa yakası, Ortaöğretim okulları Matematik Projesi yarışması

 • Nisan 2009 Yarışma

  Marmara Üniversitesi

  İstanbul / Avrupa yakası IV. İlköğretim okulları “Bu benim eserim ”Matematik ve Fen Bilimleri Projesi yarışması

 • Ocak 2009 Yarışma

  Marmara Üniversitesi

  İstanbul / Asya yakası, Ortaöğretim okulları Matematik Projesi yarışması

 • Ocak 2009 Yarışma

  Marmara Üniversitesi

  İstanbul / Asya yakası IV. İlköğretim okulları “Bu benim eserim” Matematik ve Fen Bilimleri Projesi yarışması

 • Ocak 2008 Yarışma

  Marmara Üniversitesi

  İstanbul / Asya yakası, Ortaöğretim okulları Matematik Projesi yarışması

 • Ocak 2007 Yarışma

  Milli Eğitim Bakanlığı

  II. İlköğretim okulları “Bu benim eserim”Matematik ve Fen Bilimleri Projesi yarışması

 • Ocak 2006 Yarışma

  Marmara Üniversitesi

  İstanbul I. İlköğretim okulları “Bu benim eserim” Matematik ve Fen Bilimleri Projesi yarışmas

 • Ocak 2006 Yarışma

  Milli Eğitim Bakanlığı

  I. İlköğretim okulları “Bu benim eserim” Matematik ve Fen Bilimleri Projesi yarışması

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

 • 2015 - 2019 BİDEB Danışma Kurulu

  Danışma Kurulu Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

 • Mayıs 2016 EĞİTİM VE İNSANİ BİLİMLER DERGİSİ: TEORİ VE UYGULAMA

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ocak 2015 MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ

  Hakemli Bilimsel Dergi

Bilimsel Danışmanlıklar

 • 2015 - 2015 TÜBİTAK, Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri Destek Programı

  Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık

  Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Türkiye

 • 2014 - 2014 50. TÜBİTAK, 2229-Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı ARDEB

  Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık

  Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Türkiye

 • 2014 - 2014 51. TÜBİTAK, Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri Destek Programı

  Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık

  Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Türkiye

 • 2013 - 2014 Tübitak- ARDEB

  Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık

  Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Türkiye

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

 • Ekim 2019 2. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi

  Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

 • Haziran 2019 Disiplinlerarası Yaklaşımda Uluslararası Matematik ve Müzik Kongresi

  Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

 • Mayıs 2019 1. Uluslararası Eğitimde Yeni Arayışlar Kongresi

  Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

  Özdemir A. Ş. , Üce M.

  İstanbul, Türkiye

 • Nisan 2018 Dünya Ses Günü Sermpozyumu

  Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

  Özdemir A. Ş.

  İstanbul, Türkiye

 • Mayıs 2017 24. İstanbul Türk Müziği Festivali, Çölleşen Ruhumuzu Müzikle Yeşertelim

  Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

  Özdemir A. Ş.

  İstanbul, Türkiye

 • Mayıs 2017 Yıl Sonu Konseri

  Sosyal Faaliyet Organizasyonu

  Özdemir A. Ş.

  İstanbul, Türkiye

 • Mayıs 2017 II. Uluslararası Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları Ve Uygulamaları Kongresi

  Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

  Özdemir A. Ş.

  İstanbul, Türkiye

 • Mayıs 2017 Güzel Sanatlar Eğitimi-Toplum Bilimler Etkileşimi

  Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

  Özdemir A. Ş.

  İstanbul, Türkiye

 • Nisan 2017 Ses Eğitimi Çalıştayı

  Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

  Özdemir A. Ş.

  İstanbul, Türkiye

 • Mayıs 2014 I. Ulusal Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları Ve Uygulamaları Kongresi

  Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

  Özdemir A. Ş.

  İstanbul, Türkiye

 • Eylül 2012 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi

  Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

 • Mayıs 2011 Matematiksel Bilimler ve Uygulamaları konulu Uluslararası Çalıştayı

  Çalıştay Organizasyonu

  Özdemir A. Ş.

  Islamabad, Pakistan

 • Haziran 2010 30. İstanbul II Bilim Olimpiyadı

  Bilim / Sanat Kampı veya Yaz Okulu Organizasyonu

  Özdemir A. Ş.

  İstanbul, Türkiye

 • Mayıs 2008 İlköğretim Programları ve Ders Kitaplarının Değerlendirilmesi ve Değerlendirme Sonuçlarının Ortaöğretim ile Paylaşılması Çalıştayı

  Çalıştay Organizasyonu

  Özdemir A. Ş.

  Ankara, Türkiye

 • Mayıs 2008 Mathematics Workshop Days At İstanbul Commerce University Conference Hal

  Çalıştay Organizasyonu

  Özdemir A. Ş.

  İstanbul, Türkiye

 • Kasım 2006 TÜBİTAK “ Eğiticilerin Eğitimi Semineri” –Gebze -Tüsside

  Bilim / Sanat Kampı veya Yaz Okulu Organizasyonu

  Özdemir A. Ş.

  Kocaeli, Türkiye

 • Eylül 2006 Öğretmenlerin Proje Eğitimi Çalıştayı

  Çalıştay Organizasyonu

  Özdemir A. Ş.

  İstanbul, Türkiye

 • Eylül 2005 Ulusal II. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu

  Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

  Özdemir A. Ş.

  İstanbul, Türkiye

 • Mayıs 2002 6. Uluslar arası katılımlı 2000’li yıllarda 1. öğrenme ve öğretme sempozyumu

  Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

  Özdemir A. Ş.

  İstanbul, Türkiye

 • Şubat 2001 Fakülte –Uygulama Okulu işbirliği Semineri “

  Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

  Özdemir A. Ş.

  İstanbul, Türkiye