Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2018 Uluslararası Akademik ve Uygulamalı Bilimler Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Bucuresti, Romanya

 • 2012 Effects of Formative Assessment on Mathematics Attitude

  Çalışma Grubu

  London, İngiltere

 • 2012 The Correlatıon Between Mathematıcal Problem Solvıng Attıtudes And Crıtıcal Thınkıng Skılls Of Gıfted And Non-Gıfted Students

  Çalışma Grubu

  London, İngiltere

 • 2012 Critical Thinking Skills Of Gifted And Non-Gifted Students

  Çalışma Grubu

  Barcelona, İspanya

 • 2012 Using Mathematics History to Strengthen Geometric Proof Skills

  Çalışma Grubu

  Barcelona, İspanya

 • 2012 The Effect Of Teaching With The Mathematics Activity Based On Purdue Model On The Mathematical Problem Solving Attitudes

  Çalışma Grubu

  Barcelona, İspanya

 • 2011 The Effects of Teaching Mathematics by Using Activities to Purdue Model on the Attitudes of Non-Gifted Students

  Çalışma Grubu

  Ankara, Türkiye

 • 2011 Effects Of Formatıve Assessment In Mathematıcs Educatıon

  Çalışma Grubu

  Ankara, Türkiye

 • 2011 Matematik Öğretiminde Şifreleme Etkinliklerinin Kullanılması: Yer Değiştirme Şifrelemesi örneği

  Çalışma Grubu

  Sarajevo, Bosna-Hersek

 • 2010 The Construction of Mathematics Problem Solving Attitude Scale

  Çalışma Grubu

  London, İngiltere

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 15

h-indeksi (WOS): 2