Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Pediatric reference intervals of free thyroxine and thyroid stimulating hormone in three different hospitals

TURKISH JOURNAL OF BIOCHEMISTRY-TURK BIYOKIMYA DERGISI, cilt.43, sa.5, ss.530-539, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Human Development Index (HDI) Rank-Order Variability

SOCIAL INDICATORS RESEARCH, cilt.137, sa.2, ss.481-504, 2018 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Verifying reference intervals for coagulation tests by using stored data

SCANDINAVIAN JOURNAL OF CLINICAL & LABORATORY INVESTIGATION, cilt.71, sa.8, ss.647-652, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

PUBLIC AWARANESS OF MARINE POLLUTION IN ISTANBUL, TURKEY

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.19, ss.1971-1977, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Compatibility of mechanical and computerized axiographs: A pilot study

JOURNAL OF PROSTHETIC DENTISTRY, cilt.94, sa.2, ss.190-194, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

AN EMPIRICAL CROSS-COUNTRY STUDY ON CONSUMERS’ ATTITUDE TOWARDS AUGMENTED REALITY ADVERTISING

Business Management Studies: An International Journal, cilt.8, sa.2, ss.1111-1140, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Finansal Okuryazarlık Düzeyi ile Sosyal Ağların Etkileşimi Üzerine Ampirik Bir Uygulama

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.18, ss.295-307, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnternet Sitesi İstatistiklerinin Orta Vadede Değişimi

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.6, ss.72-81, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Ağların Finansal Okuryazarlık Üzerine Etkisi

SOSYOEKONOMI, cilt.27, ss.41-56, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Social Networks on Financial Literacy

SOSYOEKONOMI, cilt.27, sa.41, ss.41-56, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Optimization of Turkish Macro Econometric Fiscal And Monetary Policies for Growth

Journal Of Awarness, cilt.3, ss.11-24, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gelişmekte Olan Piyasalarda Döviz Kuru-Portföy Yatirimlari İlişkisi:BRICS Ülkeleri Ve Türkiye Örneği

SOCIAL MENTALITY ANDRESEARCHER THINKERS JOURNAL, cilt.4, ss.65-75, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Empirical Analysis of Foreign Exchange Rate and Stock Price Indices: Evidence from Emerging Countries

Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.3, ss.307-317, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

QR Code Advertising: A Cross-Country Comparison of Turkish and German Consumers

International Journal of Internet Marketing and Advertising, cilt.12, ss.287-311, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BİTİŞME ANALİZİ FAYDALARININ GENELLEŞTİRİLMİŞ TAHMİN DENKLEMLERİ İLE BELİRLENMESİ

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Does Institutional Rank Ordering Qualitative or Quantitative?

Asian Economic and Financial Review, cilt.7, ss.943-951, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

The Entropy Approaches to Working Correlation Structures for Repeated Measurements

European Journal of Social Sciences, cilt.54, ss.45-55, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Impacts of QR codes on buying decision process of Turkish consumers

International Journal of Technology Marketing, cilt.10, ss.287, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Attitudes of Turkish students against markets does studying economics matter

INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL ECONOMICS, cilt.41, ss.944-955, 2014 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Hierarchical Clustering with Simple Matching and Joint Entropy Dissimilarity Measure

Journal of Modern Applied Statistical Methods, cilt.13, ss.329-338, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Kurumsal Amaçlı Psikososyal Risk Yönetimi Ölçeği

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.36, ss.1-14, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Entrropy Based Correlation Matrix Approach in Generalized Estimating Equation Turkish Banking Sector Application

AnadoluUniversity Journal of Social Sciences, cilt.13, ss.91-100, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Analyzing the Process of the Artificial Neural Networks by the Help of the Social Network Analysis. New Knowledge Journal of Science.

Analyzing the Process of the Artificial Neural Networks by the Help of the Social Network Analysis. New Knowledge Journal of Science., 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Değer Yaratma Hedefli Kurum Modeli

Social Sciences Research Journal, cilt.1, ss.16-31, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AB Ülkeleri ve Aday Ülkelerin Kaynak Kullanımında EtkinliklerininKarşılaştırmalı Analizi

ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF THE SCHOOL OF BUSINESS, cilt.40, ss.166-175, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilateral Trade Impact on GDP A Markov Chain Approach

International Journal Of Finance, cilt.6, ss.54-62, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Makro İktisat Verilerinde Kayıp Verilerin Regresyona Dayalı EnYakın Komşu Hot Deck Yöntemi İle Tamamlanması

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiDergisi, cilt.25, ss.73-83, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Değişkenlerin Dikotom Hale Getirilmesi ve Faktör Analizi

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Öneri., cilt.7, ss.299-304, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dışbükey Programlama ile Lojistik Merkezi Tespiti

İ.Ü.İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi Yönetim, cilt.17, ss.17-25, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Asimetrik ve Simetrik Marjinal Dağılımlarda Çok DeğişkenliNormallik

M.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.181-194, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Finansal Krizlerde Öncü Göstergelere İlişkin Bir Model Denemesi

Finans-Politik & Ekonomik Yorumlar, cilt.41, ss.57-66, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hukuk Mahkemelerinde Dava ve Mahkeme Sayılarının Öngörüsüne İlişkin Model

Türkiye Barolar Birliği Dergisi, cilt.17, ss.33-50, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pazar Payı Zaman Serilerinin Kullanılması ile Markalar Arası Geçiş MatrisininBelirlenmesine Yönelik Model Önerisi

M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Öneri, ss.205-211, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Makro Ekonomik Degiskenlerde Ortak Fourier Bilesenleri

M.Ü. Istatistik ve Ekonometri Arastirma ve Uygulama Merkezi Dergisi., cilt.1, ss.55-70, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Güvenilirlik ve Geçerlilik Üzerine Bir Inceleme

M.Ü. Istatistik ve EkonometriArastirma ve Uygulama Merkezi Dergisi, cilt.1, ss.137-140, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ulaştırma Modellerinde Can’ın Yaklaşım Metodunda Uygun Ortalama Seçimi için Simülasyon

INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT, ECONOMY AND POLICY (ICOMEP), İstanbul, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2019, cilt.1, ss.636-644 Creative Commons License

Ulaştırma Problemine Üstel Simülasyon Tabanlı Optimizasyon Yaklaşımı

INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT, ECONOMY AND POLICY (ICOMEP), İstanbul, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2019, cilt.1, ss.625-635 Creative Commons License

Karar Ağaçları İle Finansal Okuryazarlık Düzeyinin İncelenmesi

INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT, ECONOMY AND POLICY (ICOMEP), İstanbul, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2019

İnternet Sitesi İstatistiklerinin Orta Vadede Değişimi

3rd International Conference on Economics, Finance and Management: “Recent Trends of the 21st Century in Economics, Finance and Management”, İstanbul, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2019, ss.35-36

Doğrusal Karma Modeller ile Memnuniyet Ekonomisinin Boylamsal Analizi

19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu 2018, 17 - 20 Ekim 2018

Erdos-Renyi Ağlarında Freeman Derecesinin Simülasyonu

19. Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2018, ss.1084-1092

İnternet Sitesi İstatistiklerinin Dağılımı

19. ULUSLARARASI EYİ SEMPOZYUMU, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2018, ss.1171-1182

Bitişme Analizi ve Genelleştirilmiş Tahmin Denklemleri İlişkisi

18.Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017

Bitişme Analizi ve Genelleştirilmiş Tahmin Denklemleri İlişkisi

18. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017, ss.390

Macro Econometric Fiscal and Monetary Policy Panel Modelling of Several Balkan Countries

8. ICOPEC 2017: International Conference of Political Economy, Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 28 - 30 Haziran 2017, ss.61

Macro Econometric Fiscal and Monetary Policy Panel Modelling of Several Balkan Countries

ICOPEC 2017 : 8th International Conference of Political Economy, Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 28 - 30 Haziran 2017

The Ranking Analysis of the Petroleum and Related Products’ Companies

The 9th Multidisciplinary Academic Conference in Prague 2017, 24 - 25 Şubat 2017

Water consumption of Istanbul by means of statistical forecasting model

18th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Creteil, Fransa, 26 - 30 Eylül 2015, ss.17

İnsani Gelişmişlik Endeksi HDI Sıralamalarındaki Değişkenlik

XVI th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Edirne, Türkiye, 7 - 12 Mayıs 2015, cilt.4

Türkiye de Su Ayak İzinin İl Bazında Mekânsal Analizi

XVI th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Edirne, Türkiye, 7 - 12 Mayıs 2015, cilt.4

Happiness Model and Test of Easterlin Paradoks

XVI thInternational Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Edirne, Türkiye, 7 - 12 Mayıs 2015, cilt.4

Türkiye’de Su Ayak İzinin İl Bazında Mekansal Analizi

16th International Symposium On Econometrics, Operations Research and Statistics, 7 - 12 Mayıs 2015

Upper reference limits for serum thyroid stimulating hormone levels in Turkish children

XIIIth International Congress of Pediatric Laboratory Medicine, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2014

Coastal Pollution And Sea Water Preservation An Evaluation Of Educational Effectiveness Using Fuzzy Logic Modelling

17th International Symposium onEnvironmental Pollution and its Impact on Life in theMediterranean Region, 28 - 01 Kasım 2013

Veri Zarflama Analizi Skorlarının Geçerliliğinin Aracı Regresyon Modelleri ile Sınanması

12. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 26 - 29 Mayıs 2011

Benzemezlik Hesabında Basit Eşleştirme Birleşik Entropi Kullanımı Ve Kümeleme Analizi Uygulaması

12. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 26 - 29 Mayıs 2011

Efficiency Analysis of OECD Public Education Spending

Annual International Conference on Operations Research and Statistics, PENANG, Malezya, 7 - 08 Nisan 2011

Değişkenlerin Dikotom Hale Getirilmesi ve Faktör Analizi

5.İstatistik Günleri Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 24 - 27 Mayıs 2006

Küçük İşletmeler Avrupa Antlaşması Çerçevesinde KOBI lerinİrdelenmesi

International Symposium: SME\\\'s Towards the Membership of European Union, Balıkesir, Türkiye, 19 - 22 Mayıs 2005

Analysis of the Cobb Douglas Production Function with theGeometric Programming

International Scientific Conference UNITECH’02, Gabrovo, Bulgaristan, 21 - 22 Kasım 2002

Faiz Oranlarının Filtreler ile İncelenmesi

IV. Ulusal Ekonometri veİstatistik Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 1999

Kitap & Kitap Bölümleri

Rassal Ağlarda Merkezilik Derecesi Üzerine Bir Simulasyon Çalışması

Sosyal Ağ Analizi Yöntem ve İşletme Uygulamaları, Demirci Vildan Gülpınar, Çilingirtürk Ahmet Mete, Editör, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, ss.147-156, 2020

KARAR AĞAÇLARI VE GENÇLİK ARAŞTIRMASI VERİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikler, Altaş Dilek, Yıldırım İ. Esen, Editör, Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.141-166, 2020

İlçe Sanayi ve Ticaret Ağı ve Sektörel Analiz

Sosyal Ağ Analizi Yöntem ve İşletme Uygulamaları, Demirci Vildan Gülpınar, Çilingirtürk Ahmet Mete, Editör, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, ss.93-146, 2020

GENELLEŞTİRİLMİŞ DOĞRUSAL MODELLER VE FİNANSAL OKURYAZARLIK ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikler, Altaş Dilek, Yıldırım İ. Esen, Editör, Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.119-140, 2020

ÇOK DEĞİŞKENLİ VARYANS ANALİZİ VE ASTROLOJİ-KİŞİLİK BAĞINTISI

Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikler, Altaş Dilek, Yıldırım İ. Esen, Editör, Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.51-74, 2020

Do Calendar Anomalies Really Exist?:An Evidence from Borsa Istanbul

Behavioral Finance, Pernsteiner Helmut, Sumer Haluk, Ulusan Polat Meltem, Editör, Linde Verlag, Viyana, ss.249-281, 2019

Introduction: Economics, Management and Econometrics

Economics, Management and Econometrics, Ahmet Mete Çilingirtürk Marmara University, İstanbul/Turkey Anne Albrychiewicz-Słocińska Politechnika Częstochowska, Częstochowa/Poland Besim Bülent Bali Marmara University, İstanbul/Turkey, Editör, IJOPEC Publication Limited, London, ss.13-19, 2017

Macro Econometric Fiscal and Monetary Policy Panel Modellingof Chosen Balkan Countries

Economics, Management and Econometrics, ÇİLİNGİRTÜRK, BALİ, Albrychiewicz-Słocińska, Editör, IJOPEC Publication Limited, London, ss.23-36, 2017

Macro Econometric Fiscal and Monetary Policy Panel Modelling of Chosen Balkan Countries

Economics ManagementEconometrics, Ahmet Mete Çilingirtürk, Anna Albrychiewicz-Słocińska, Besim Bülent Bali, Editör, IJOPEC Publication, London, ss.23-36, 2017

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE TALEP PROJEKSİYONU

Otomotiv Ticaretinde Yol Haritası Gelecek 10 Yıl, , Editör, Otomotiv Distribütörleri Derneği Akademik Yayınlar, İstanbul, ss.411-440, 2009