Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Immersive Virtual Reality as an Action: Measuring approach and learning status of learners after planning myVOR

Educational Media International, cilt.57, sa.3, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Patent Sahibi Akademisyenlerin Patentleme Sürecine İlişkin Görüşlerini Yansıtan Nitel Bir Çalışma

Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences, cilt.6, sa.1, ss.75-88, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Instructional Design and Material Development Progress to eLearning Environments: A Sample of Obstetrical Nursing Education

Contemporary Educational Technology, cilt.12, sa.1, ss.265, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

A Smart Multimodal Augmented Reality Application Skill Training For Preoperative Procedures

International Journal of Informatics Technologies, cilt.13, sa.1, ss.57-63, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

From storyboard to practice: My Virtual Operating Room

Fusion, cilt.16, sa.2, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A CASE STUDY ON PROGRAMMING COURSES OFFERED AT CEIT DEPARTMENTS IN TURKEY )

The Journal of Academic Social Science, cilt.45, ss.504-529, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The perceptions of CEIT postgraduate students regarding reality concepts: Augmented, virtual, mixed and mirror reality

EDUCATION AND INFORMATION TECHNOLOGIES, cilt.22, ss.1179-1194, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Examining Cyberbullying Tendency and Multidimensional Perceived Social Support Status of Teacher Candidates

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, cilt.16, ss.37-46, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Designing and Developing an Augmented Reality Application A Sample of Chemistry Education

Journal of Turkish Chemical Society C Section Chemistry Education, cilt.1, ss.147-164, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Education Policies Underlying South Korea s Economic Success

Journal Plus Education, cilt.10, ss.275-291, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yetişkin Eğitiminde Yeni Bir Yaklaşım Oyunlaştırma

Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.71-84, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR OYUNU OYNAMA ALIŞKANLIKLARI VE OYUN TERCİHLERİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

The Journal of Academic Social Sciences, cilt.2, sa.6, ss.58-73, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

FATİH Projesinin üniversiteler yüzü

İstanbul Journal of Social Science, cilt.1, ss.13-30, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye'deki uzaktan eğitim ve E-Sertifika programlarına çağdaş bir yaklaşım: Örnek Bir Çalışma

İstanbul Journal of Social Science, cilt.1, sa.2, ss.1-17, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Enhancing distance education with mixed reality applications

Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 22 - 23 Şubat 2020

EVALUATING A SENSORY IMMERSIVE VRLE IN ACCORDANCE WITH THE DESIGN FEATURES

International Conference Teacher Education and Educational Research in the Mediterranean, Malta, Malta, 8 - 09 Haziran 2018, ss.154

DESIGN AND DEVELOPMENT OF AN AUGMENTED REALITY LEARNING ENVIRONMENT FOR IMPROVEMENT OF THE BASIC SKILLS OF CHILDREN: KARTOON3D

The 4th International Symposium on Educational Sciences, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.10

DETERMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN THE INFORMATION ANDCOMMUNICATION TECHNOLOGIES ATTITUDES AND CAREER ADAPTABILITIES

4th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SOCIAL HUMANITIES AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.73

Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Yönelik Tutumlar ile Kariyer Uyum Yetenekleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

4. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018 Creative Commons License

ANALYSIS OF QUALITATIVE METHODS USED IN COMPUTER AND EDUCATIONAL TECHNOLOGIES FIELD POSTGRADUATE THESIS

Education, Research Development, Elenite, Bulgaristan, 4 - 08 Eylül 2017, cilt.1, ss.371-378

Instructional Design and Material Development Progress to eLearning Environments A Sample of Obstetrical Nursing

International Conference on "Innovation in Learning for the Future", İstanbul, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2016, ss.37

eLearning Material Development Tools Awareness of CEIT Students

International Conference on "Innovation in Learning for the Future", İstanbul, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2016, ss.21

An Analysis of Trends in Choice of Languages for Teaching Programming to Pre Service ICT Teachers in Turkey

International Conference on Innovative Teaching and Technology in Higher Education, İstanbul, Türkiye, 2 - 03 Haziran 2016

A Qualitative Evaluation in Usability of Educational Simulations

5th International Conference The Future of Education, Floransa, İtalya, 10 - 12 Haziran 2015, ss.39-43

ADDIE Model in Adult Education Instructional Design Sample of E Learning

5th International Future-Learning Conference on Innovations in Learning for the Future 2014: e-Learning, İstanbul, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2014, ss.79

Güney Kore de Uzaktan Eğitimin Yönetimi ve Uygulanabilirliği

8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2013

Güney Kore’de Uzaktan Eğitim Uygulamalarının Yönetimi

8.Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2013

Teknoloji Fakültelerinde Uzaktan Eğitim Uygulamaları

Geleceğin Mühendislik Eğitiminde Endüstri ile İşbirliği Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 1 - 02 Kasım 2011

Kitap & Kitap Bölümleri

Virtual and Augmented Reality: An Educational Handbook

Cambridge Scholars Publishing, Newcastle-Upon-Tyne, 2020

Building an Instructional Design Model for Immersive Virtual Reality Learning Environments

Designing, Deploying, and Evaluating Virtual and Augmented Reality in Education, Gökçe Akcayir,Carrie Demmans Epp, Editör, IGI Global, Pennsylvania, ss.0-30, 2020

Eğitimde E-Mentorluk Uygulamaları

Eğitim Bilimleri Alanında Elektronik Mentorluk, Sakine Öngöz, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.132-150, 2020

Cocuklarin Egitiminde Mobil Teknolojilerin Kullanimi

Yeni Medyada Çocuk ve İletişim, Ali Murat Kirik, Editör, Cizgi Kitapevi, İstanbul, ss.169-200, 2019

Proposing an Instructional Design Model with Designing and Developing Sensory Immersive VRLE to Teach Concepts and Procedures

Academic Studies in Educational Sciences, Hasan ŞAHİN Nihada DELIBEGOVIĆ DŽANIĆ, Editör, IVPE, Cetinje, ss.3-28, 2018