Doç.Dr.

ZEYNEP GEMUHLUOĞLU


İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

Din Felsefesi Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

1999 - 2005

1999 - 2005

Doktora

Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü, Türkiye

1994 - 1998

1994 - 1998

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Felsefesi (Yl) (Tezli), Türkiye

1990 - 1994

1990 - 1994

Lisans

Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

1998

1998

Yüksek Lisans

İBN SİNA FELSEFESİNDE AŞK KAVRAMI

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Felsefesi (Yl) (Tezli)

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

2010 - Devam Ediyor

2010 - Devam Ediyor

Yrd.Doç.Dr.

Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

“Varlık Dağını Delmek”: İbnü’l-Arabî’nin Eserleri Esâsında Varlık, Tecrübe ve Ahlâk Açısından Aşk

GEMUHLUOĞLU Z.

FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimler Dergisi, sa.15, ss.181-212, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Temsil-Taklit İlişkisi Açısından Tasvirin Teorik Zemini -İbnü’l-Arabî’nin Eserleri Esasında-

GEMUHLUOĞLU Z.

FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, cilt.1, sa.13, ss.285-312, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Sanat Tarihi Metodları İslam Sanat Pratiklerine Uygulanabilir mi?

GEMUHLUOĞLU Z.

Medeniyet Bilimleri Tarihi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 20 - 21 Aralık 2019

2016

2016

Gelenek-Sanat İlişkisini “Âdet, Örf ve An’ane Kelimeleriyle Düşünmek ( Mümkün müdür? )

GEMUHLUOĞLU Z.

Sanatta Gelenek Gelenekte Sanat Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Ekim 2016, ss.43-47

2018

2018

Temsi ve Taklit İlişkisi Açısından Tasvirin Teorik Zemini

GEMUHLUOĞLU Z.

Sireti Surette Görmek III, İstanbul, Türkiye, 25 Ekim 2018

2018

2018

”Âşığın bakışı : Hikâye ve tasvir”

GEMUHLUOĞLU Z.

Metâne Bakış Özge Temâşâ, İstanbul, Türkiye, 05 Mayıs 2018

2015

2015

Anadolu Coğrafyası İslam Sanatında Form veİçeriğin İki Kaynağı: Miraç ve Aşk

GEMUHLUOĞLU Z.

Türkiye’xxde Tüm Yönleriyle Siyer Çalışmaları, İstanbul, Türkiye, 9 - 12 Nisan 2015

2015

2015

Dilsiz Din, Deneyimsiz Medya: Eş-zamanlılık ve Dil Üzerine bir Deneme

GEMUHLUOĞLU Z.

Medya ve Din Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 2 - 03 Mart 2015

2015

2015

Dilsiz Din, Deneyimsiz Medya: Eş-zamanlılık ve Dil Üzerine bir Deneme

GEMUHLUOĞLU Z.

Medya ve Din Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 2 - 03 Mart 2015

2015

2015

İyinin ve Kötünün Ötesi Var mı?: Mesnevi ve Tragedya

GEMUHLUOĞLU Z.

Sanat ve Kötülük, İstanbul, Türkiye, 30 Mayıs 2015

2015

2015

Aynılık ve Gayrılık

GEMUHLUOĞLU Z.

Kötülük Felsefeleri Atölyesi İhtisas Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 24 Ocak 2015

2013

2013

İslam Sanatı ve “Henüz Düşünülmemiş Olan”

GEMUHLUOĞLU Z.

VI. Dini Yayınlar Kongresi - İslâm, Sanat ve Estetik Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 29 Kasım - 01 Aralık 2013

2013

2013

Sanat Hafıza İlişkisinde Zaman ve Mekân

GEMUHLUOĞLU Z.

Sanat Hafıza, İstanbul, Türkiye, 27 Aralık 2013

1012

1012

BATI VE DOĞU DÜŞÜNCESİ KAVŞAĞINDA HİLMİ YAVUZ VE İSLAM MEDENİYETİ DÜŞÜNCESİ

GEMUHLUOĞLU Z.

60.Yılında Hilmi Yavuz Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 08 Aralık 1012 - 08 Aralık 2012

2011

2011

Gazzâlî Düşüncesindeki Kur’an-Varlık-Metin-Âlem İlişkileri Işığında “Roman ve Kur’ân” Tartışmalarına Dair Bir İnceleme

GEMUHLUOĞLU Z.

”Dinî ve Felsefî Metinler: 21. Yüzyılda Yeniden Okuma Anlama ve Algılama, İstanbul, Türkiye, 20 - 21 Ekim 2011

2011

2011

Gazzâlî’xxde Temsilin Kaynağı Üzerine Bir İnceleme

GEMUHLUOĞLU Z.

900. Vefat Yılında Uluslararası Gazzâlî Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2011

2011

2011

Sanat Felsefe İlişkisinde Güzelin Güncelliği

GEMUHLUOĞLU Z.

Sanat Felsefe İlişkisinde Güzelin Güncelliği, İstanbul, Türkiye, 03 Mart 2011

2010

2010

Kur’xxan’xxda Kadın Tipolojisi Başlığının Eleştirisi

GEMUHLUOĞLU Z.

Kur’xxan ve Kadın Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 4 - 05 Haziran 2010

2008

2008

Kozmolojik Prensipler Etik ve Estetiğe Temel Olabilir mi? İbn Sînâ’xxda Aşk Kavramı Üzerine Bir İnceleme

GEMUHLUOĞLU Z.

Uluslararası İbn Sînâ Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Nisan 2008

Kitap & Kitap Bölümleri

2017

2017

Sanat-Hafıza İlişkisinde Zaman ve Mekan: ”Deneyim” Merkezli Bir Okuma

GEMUHLUOĞLU Z. , bursalı m. b. , MUTMAN M., ÇETİNKAYA Y., ERSOY A. A. , HALİLOĞLU N., et al.

Sanatta Hafızanın Biçimleri, Meryem Babacan Bursalı, Editör, Küre Yayınları, İstanbul, ss.15-42, 2017

2016

2016

şiir, şehir, kadın: ”başka” bir politika mümkün mü?

köylü z., işlekel e. s. , pektaş n., cankoçak r., GEMUHLUOĞLU Z. , DİREK Z., et al.

Cinsiyeti Yazmak, zeynep direk, Editör, yapı kredi yayınları, İstanbul, ss.99-126, 2016

2012

2012

Din Dili ve Sanat

GEMUHLUOĞLU Z.

İz Yayıncılık, İstanbul, 2012