15.-16. yüzyıl Timurlu, Türkmen ve Osmanlı Miraç tasvirleri


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Öğrenci: ESRA AKSAY

Danışman: ZEYNEP GEMUHLUOĞLU