Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

GÖRSEL GERÇEKLİKTEN SANAL GERÇEKLİĞE: ÜÇ BOYUTLU GÖRÜNTÜ KAYIT YÖNTEMLERİ

ASOS Journal, sa.71, ss.96-106, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

REAL TIME RENDERING VISUAL EFFECTS IN FILM: VISUAL EFFECTS PRODUCTION WITH UNITY GAME ENGINE

TURKISH ONLINE JOURNAL OF DESIGN ART AND COMMUNICATION, cilt.7, ss.446-453, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

GÖRSEL ETKİ ÜRETİMİNDE ETKİLEŞİMLİ GÖRSELLERİN ARKA PLAN YARATIMI VE AYDINLATMA AMACIYLA KULLANILMASI

17th International Symposium Communication in the Milenium, 5 - 06 Kasım 2020, ss.788-798

Kitap & Kitap Bölümleri

AÇIK YAPIT OLARAK SANAT OYUNU: A PROGRESSIVE KALEIDOSCOPE

Gri/s: Artwork Texts, Kevser AKÇIL,Juan Bernardo PINEDA, Editör, Akademisyen Kitabevi, Sakarya, ss.59-63, 2018

Artgame as an Open Work: A Progressive Kaleidoscope

Gri/s: Artwork Texts, Kevser Akçıl, Juan Bernardo Pineda, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.58-69, 2018