Camera Obscura’dan Plenoptik Kameraya: Geleneksel Kameraların Sınırlılıklarını Aşmaya Yönelik Görüntüleme Çalışmaları


Sayılgan Y.

Medeniyet Sanat, cilt.5, sa.2, ss.135-150, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 5 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Medeniyet Sanat
  • Sayfa Sayıları: ss.135-150

Özet

İcadından günümüze kameraların genel yapısı neredeyse hiç değişime uğramamıştır. Film malzemesi kullanan kameraların yerine elektronik görüntü algılayıcılı sayısal kameraların kullanılmaya başlaması, görüntü üretimi iş akışlarını değişime uğratsa da, geleneksel kameraların sınırlılıkları hep aynı kalmıştır. Buna karşın, son yıllarda, ucuzlayan küçük boyutlu görüntü algılayıcılar ve gelişen plastik lensler, yenilikçi kameralar tasarlamaya yönelik araştırmalar için, itici bir unsur haline gelmiştir. Bu çalışmada, geleneksel kameraların tarihsel süreç içinde geçirdiği değişimler, yapıları ve sınırlılıkları tanımlanmış, daha sonra geleneksel kameraların sınırlılıklarını aşmaya yönelik çalışmalar incelenerek karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Kamera dizileri ve plenoptik kameralar gibi yenilikçi tasarımların, çok sayıda mercek ve algılayıcıdan topladığı görsel verileri, güçlü işlemciler ve algoritmalar yardımıyla işlemesi sonucunda elde edilen veriler, bu tür yenilikçi tasarımların geleneksel kameraların sınırlılıklarını aşma potansiyeline sahip olduklarını göstermektedir. Kameralarla ilgili tüm bu yenilikçi yaklaşımların; sinema filmi üretim sürecinde ekip, ekipman, çekim süreleri gibi etmenleri nasıl etkileyebileceği hususunda öngörülerde bulunulmuştur. Geleneksel kameraların sınırlılıklarının aşılması ve kapasitesinin arttırılması konusunda pek çok araştırma ve piyasaya sürülmüş bazı ürünler olsa bile, bu ürün ve yöntemlerin yaygınlaşması için yeni gelişmelere ihtiyaç olduğu görülmektedir.

The structure of the cameras has hardly changed since its invention. Although it has been changed imaging workflows by using digital cameras that has electronic image sensor instead of film cameras, the limitations of traditional cameras have remained the same. In contrast, in recent years, inexpensive small-size image sensors and evolving plastic lenses have become a driving force for research into designing innovative cameras. In this study, the changes, structures and limitations of traditional cameras in the historical process have been defined, then the studies aimed to overcoming the limitations of traditional cameras have been examinated and conclusions analyzed comparatively. Innovative designs such as camera arrays and plenoptic cameras process visual data collected from multiple lenses and sensors with the help of powerful processors and algorithms, indicating that such innovative designs have the potential to exceed the limitations of conventional cameras. It has been foreseen how all these innovative approaches about cameras may affect factors such as team, equipment, shooting times during the film production process. Even though there are many researches and products that have been put on the market to overcome the limitations and increase the capacity of traditional cameras, it is seen that new developments are needed for the spread of these products and methods.