GÖRSEL ETKİ ÜRETİMİNDE ETKİLEŞİMLİ GÖRSELLERİN ARKA PLAN YARATIMI VE AYDINLATMA AMACIYLA KULLANILMASI


Sayılgan Y.

17th International Symposium Communication in the Milenium, 5 - 06 November 2020, pp.788-798

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Page Numbers: pp.788-798

Abstract

Due to the limitations and difficulties of making films in real locations, filmmakers prefer to make films inside

the studio. For this reason it is necessary to create an artificial backgrounds that will give the impression of exterior shooting

in studio shots. Artificial backgrounds is needed for the creation of non-existent, fantasy-based locations and has been used

since early days of cinema. In A Trip to the Moon, film made by George Melies in 1902, many artificial backgrounds were

used to show the fantastic world that was drawn with depth illusion and created in harmony with the decor. The station

scene of The Great Train Robbery, made by Edwin S. Porter in 1903, was shot inside studio, station image on the window

was shot outside and combined with scene inside. Contemporarily, in most of the high-budget films artificial backgrounds

are used generated by computers, real and virtual images are combined with green screen method. Recently, quality of real

time rendered 3D visuals has reached the quality of 3D images rendered with traditional methods, with the development of

computers and digital game engines. This development allowed virtual backgrounds to be added to the film in production

phase. In traditional ways, harmony of background with foreground depends largely on the lighting design, and it usually

takes a lot of time and labor to realize. Recent developments in laser projection and LED technology have made it possible

for these backgrounds to contribute to a more realistic lighting design. In this research, recent methods to create virtual

backgrounds investigated by examining films and documents; pros and cons of traditional backgrounds and interactive

backgrounds have compared. Although there have been a few examples that use real-Gerçek mekânlarda çekim yapmanın kısıtlamalarından ve zorluklarından dolayı, film yapımcıları pek çok projede dış

çekimleri stüdyo içerisinde kontrollü bir ortamda yapmayı tercih etmektedir. Bu gibi durumlarda, stüdyo çekimlerinde dış

çekim izlenimi verecek yapay bir arka plan yaratmak gerekmektedir. Var olmayan, düşleme dayalı mekânların

yaratılmasında da yapay arka planların kullanımı sıklıkla ihtiyaç duyulan bir yöntemdir ve sinemanın ilk yıllarından beri

kullanılmaktadır. 1902 yılında George Melies tarafından yapılan Aya Seyahat filminde dekorla uyum sağlayacak şekilde

derinlikli çizilen ve yaratılan fantastik dünyayı betimleyen pek çok yapay arka plan kullanılmıştır. 1903 yılında Edwin S.

Porter tarafından yapılan Büyük Tren Soygunu filminin istasyon sahnesi stüdyo içerisinde çekilmiş ancak istasyon

penceresinden görünen manzara dışarıda çekilerek birleştirilmiştir. Günümüzde yüksek bütçeli filmlerin büyük bir

bölümünde bilgisayar ortamında çizilmiş yapay arka planlar kullanılmakta ve gerçek görüntülerle sanal görüntüler yeşil

ya da mavi perde uygulaması ile birleştirilmektedir. Ancak son yıllarda gerçek zamanlı üç boyutlu görsellerin kalitesi,

bilgisayarların ve dijital oyun motorlarının gelişimiyle beraber, geleneksel yöntemlerle çizilmiş üç boyutlu görsellerin

kalitesine yetişmiştir. Bu gelişim sanal arka planların yapım sonrası yerine, daha yapım aşamasında filme eklenmesine

olanak sağlamıştır. Geleneksel yöntemlerde arka planın ön plan ile uyumu büyük oranda ön plandaki aydınlatma

tasarımına bağlıdır ve böyle bir aydınlatma tasarımı gerçekleştirmek genellikle çok zaman ve iş gücü gerektirmektedir.

Lazer yansıtma ve LED teknolojisindeki gelişmeler etkileşimli arka planların aynı zamanda daha gerçekçi bir aydınlatma

tasarımına katkı sağlamasını mümkün kılmıştır. Bu araştırmada etkileşimli sanal arka planların hangi yöntemlerle

oluşturulduğu ve geleneksel görsel etki iş akışı sürecine göre olumlu ve olumsuz yönleri, örnek iş akışlarıyla ilgili film,

haber ve teknik belgelerin incelenmesi yöntemiyle araştırılmıştır. Şimdiye kadar gerçek zamanlı sanal arka planlarla yapılan

az sayıda film, dizi ve reklam çalışması olmasına rağmen, bu yeni teknik sinemanın yapım süreçlerinde büyük bir değişim

yaratma potansiyeline sahiptir.