Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2015 - Devam Ediyor Yrd.Doç.Dr.

    Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü

Verdiği Dersler

  • Lisans Mikro İktisat

  • Lisans Mikro İktisat

  • Lisans iKTİSAT 1

  • Lisans Mikro İktisat

  • Yüksek Lisans Para Teorisi