Genel Bilgiler

Biyografi

Hacettepe Ü. İktisat lisans öğrenimi sonrasında Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktora öğrenimlerimi tamamladım. Halen Marmara Üniversitesi'nde öğretim görevlerime ve akademik çalışmalarıma devam etmekteyim.

Kurum Bilgileri

Birim
İktisat Fakültesi
Bölüm
İktisat Bölümü
Ana Bilim Dalı
İktisat Teorisi Anabilim Dalı