Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

AN ANALYSIS FOR GENDER INEQUALITY OF LABOURFORCE WITH HIGHER EDUCATION IN OECD COUNTRIES

Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal, cilt.20, ss.11-16, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A STATISTICAL ANALYSIS OF TEACHERS’ EARNINGS INPUBLIC INSTITUTIONS IN OECD COUNTRIES

Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal, cilt.20, ss.17-23, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A STATISTICAL ANALYSIS THE RELATIONSHIPBETWEEN HUMAN DEVELOPMENT INDEX ANDEXPECTED YEARS OF SCHOOLING

Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal, cilt.20, ss.1-10, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AN ANALYSIS OF LABOUR FORCE BY EDUCATION LEVELIN OECD COUNTRIES

Eurasian Business Economics Journal, cilt.15, ss.91-97, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A STATISTICAL ANALYSIS OF REGIONALDISTRIBUTION OF HUMAN SOURCES IN HIGHEREDUCATION IN THE WORLD

Eurasian Business Economics Journal, cilt.15, ss.81-90, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

OECD Üyesi Doğu Orta Avrupa Ülkelerinin Biyoteknolojik Gelişme Performansı AçısındanKarşılaştırmalı Analizi

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, cilt.8, ss.345-358, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

global Competitiveness Structure of Turkish Economy

Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası e-dergi, cilt.4, ss.22-39, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)