Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effects of Alternating and Direct Electric Currents on Moderately Halophilic Bacteria in Leather Industry

JOURNAL OF THE SOCIETY OF LEATHER TECHNOLOGISTS AND CHEMISTS, cilt.100, ss.307-313, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Treatment Using Both. Direct and Alternating Electric Currents on Hide Bacteria in Brine Curing and Pre-Soaking Liquors

JOURNAL OF THE SOCIETY OF LEATHER TECHNOLOGISTS AND CHEMISTS, cilt.98, sa.2, ss.47-55, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Applying Electric Current to Inactivate Gram-Negative Bacteria Isolated from Salt-Packed-Cured Hides

JOURNAL OF THE SOCIETY OF LEATHER TECHNOLOGISTS AND CHEMISTS, cilt.97, sa.1, ss.5-10, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Inactivation of Escherichia coli by alternative electric current in rivers discharged into sea

JOURNAL OF ELECTROSTATICS, cilt.67, sa.4, ss.640-645, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Stator And Rotor Currents Analyses Of the Inverted Rotor Induction Motor

ISTANBUL UNIVERSITY-JOURNAL OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING, cilt.1, ss.929-934, 2009 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Inactivation of bacterial population in hide-soak liquors via direct electric current

JOURNAL OF ELECTROSTATICS, cilt.66, ss.355-360, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Extracellular protease activities of extremely halophilic archaea and their control via direct electric current

JOURNAL OF THE SOCIETY OF LEATHER TECHNOLOGISTS AND CHEMISTS, cilt.92, sa.2, ss.53-58, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Stator and Rotor Voltages Analysis and Magnetic Flux Distribution of the Inverted Rotor Induction Motor

. INTERNATIONAL JOURNAL of ENERGY and ENVIRONMENT,, cilt.1, ss.188-194, 2007 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Inactivation of extremely halophilic hide-damaging bacteria via low-level direct electric current

JOURNAL OF ELECTROSTATICS, cilt.64, sa.12, ss.791-795, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Design and Analysis of Induction Heating System with Parallel Resonance Inverter

INTERNATIONAL JOURNAL OF RENEWABLE ENERGY RESEARCH, cilt.10, sa.2, ss.633-645, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Design of a single-phase SPWM inverter application with PIC micro controller

ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY-AN INTERNATIONAL JOURNAL-JESTECH, cilt.22, ss.592-599, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

A web aided education model that can be used in power electronics course

ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY-AN INTERNATIONAL JOURNAL-JESTECH, cilt.21, ss.17-23, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Arc Welding Machine with Half-Bridge Forward Converter

International Journal of Electronics and Electrical Engineering Vol. 5, No. 2, April 2017, cilt.5, sa.5, ss.106-109, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Experimental Study of Synchronous Servo Systems in Electrical and Electronic Engineering Education

International Journal of Electronics and Electrical Engineering Vol. 5, No. 2, April 2017, cilt.5, sa.2, ss.178-182, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Electrochemical Inactivation of Proteolytic and Lipolytic Hide Bacteria

International Journal of Bioscience, Biochemistry and Bioinformatics, cilt.6, ss.121-129, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The optimal hall sensor s position for brushless direct currentmachine experimental study

Rev. Téc. Ing. Univ. Zulia, cilt.39, sa.1, ss.218-225, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Application of Alternating Electric Current in Leather Industry to Kill Extremely Halophilic Archaea Found in Brine Solutions

Journal of Automation and Control Engineering, cilt.3, ss.343-346, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Stator and rotor currents analysis of the inverted rotor induction motor

IU-Journal of Electrical Electronics Engineering, cilt.9, ss.929-934, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Neural Network Solution to Low Order Odd Current Harmonics in Short Chorded Induction Motors

INTERNATIONAL JOURNAL of SYSTEMS APPLICATIONS, ENGINEERING & DEVELOPMENT, ss.21, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Application of Artificial Neural Network for Harmonic Estimation in Different Produced Induction Motors

International Journal of Circuits, Systems and Signal Processing,NAUN, cilt.4, sa.1, ss.334-339, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ARM Mimarili Geliştirme Kartı İle Dc-Dc Buck-Boost Dönüştürücü.

2. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Kasım 2019 Creative Commons License

Electrochemical Inactivation of Proteolytic and Lipolytic Hide Bacteria

3rd International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ICEEE 2016), İstanbul, Türkiye, 11 - 12 Nisan 2016

Controlling Antibiotic resistant moderately halophilic bacteria via direct and alternating electric currents

III. International Leather Engineering Congress, Innovative Aspescts for Leather Industry, 21 - 22 Mayıs 2015

Controlling Antibiotic Resistant Moderately Halophilic Bacteria Via Direct and Alternatıng Electric Currents

III. International Leather Engineering Congress, Innovative Aspescts for Leather Industry, İzmir, Türkiye, 21 - 22 Mayıs 2015

Destruction of Extremely Halophilic Archaea via Alternating Electric Current

The 5th International Symposium on Sustainable Development [ISSD 2014], SARAYBOSNA, 15 - 18 Mayıs 2014

Importance of the Computer Applied Vocational Technic Education

16th Preparatory Document of National Education Councile, Professional and Technical Education Proceedings, Türkiye, 10 - 13 Temmuz 2013

Mesleki ve Teknik Eğitimde Nitelikli Araştırma Görevlilerinin Yeri ve Önemi

Mesleki ve Teknik Eğitim Sempozyumu 1995, Elazığ, Türkiye, 10 - 13 Temmuz 2013

Güneş Enerjisi Panellerinden Elde Edilen DC Gerilimin Yüksek Doğru Gerilim HVDC Olarak İletimi

UDUSİS 1. Uluslararası Kaılımlı Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Sempozyumu ve Mermercilik Şurası, Diyarbakır, Türkiye, 25 - 28 Mayıs 2010, ss.622-623

Extracellular Protease Activities of Extremely Halophilic Archaea and Their Control Via Direct Electric Current

XII. International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology, İstanbul, Türkiye, 5 - 09 Ağustos 2008

Designation of harmonic estimation ANN model using experimental data obtained from different produced induction motors

9th WSEAS International Conference on Neural Networks (NN 08), Sofija, Bulgaristan, 2 - 04 Mayıs 2008, ss.198-201 identifier

Estimation of low order odd current harmonics in short chorded induction motors using Artificial Neural Network

9th WSEAS International Conference on Neural Networks (NN 08), Sofija, Bulgaristan, 2 - 04 Mayıs 2008, ss.194-197 identifier

Prediction of current harmonics in induction motors with Artificial Neural Network

Joint Conference on Electromotion/IEEE Aegean Conference on Electrical Machines and Power Electronics/, Bodrum, Türkiye, 10 - 12 Eylül 2007, ss.707-711 identifier

Rotating Field Voltage Analysis on the Stator and Rotor of the Inverted Rotor Induction Motor

6th WSEAS International Conference on APPLICATIONS of ELECTRICAL ENGINEERING (AEE 07), 26 - 28 Haziran 2007

Rotating field voltage analysis on the stator and rotor of the inverted rotor induction motor

6th WSEAS International Conference on Applications of Electrical Engineering, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2007, ss.172-173 identifier

Harmonic variations in three-phase induction motors fed by PWM inverter with different stator coil pitches

6th WSEAS International Conference on Applications of Electrical Engineering, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2007, ss.195-196 identifier

Design and implementation of PLC-based monitoring control system for three-phase induction motors fed by PWM inverter

6th WSEAS International Conference on Applications of Electrical Engineering, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2007, ss.200-201 identifier

Estimation of total harmonic distortion in short chorded induction motors using artificial neural network

6th WSEAS International Conference on Applications of Electrical Engineering, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2007, ss.206-207 identifier

Bulanık Mantık Yöntemiyle Asenkron Motorun Stator Akımının Simülasyonu

GAP V. Mühendislik Kongresi. Şanlıurfa, Türkiye, Türkiye, 1 - 03 Haziran 2006

A pc based digital storage oscilloscope DSO design with a sound card

International Conference on MODELING AND SIMULATION General Application Embedded Systems Engineering AMSE’06, 1 - 03 Haziran 2006

Rotating field voltage analysis on the stator and rotor of the invertedrotor induction motor

AEE '07: Proceedings of the 6th WSEAS International Conference onApplications of Electrical Engineering, 16 Mayıs 2003, ss.172-177

Decreasing the harmonic number of AC-DC converters for power quality

IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility (EMC), İstanbul, Türkiye, 11 - 16 Mayıs 2003, ss.999-1002 identifier identifier

Examination of the stability limit on the synchronous machine depending on the excitation current wave shape

IEEE International Electric Machines and Drives Conference, Cambridge, Kanada, 17 - 20 Haziran 2001, ss.528-532 identifier identifier

Bilgisayar Uygulamalı Mesleki Teknik Eğitim

16.Milli Eğitim Şurası Hazırlık Dökümanı Mesleki ve Teknik Eğitim Kitapcığı 1998, Ankara, Türkiye, 6 - 08 Temmuz 1998

Erken Algılamada Yangın Söndürme Sistemleri.

Beşinci Yanma Sempozyumu (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 3591211), Türkiye, 21 - 23 Temmuz 1997, ss.1-7

Bilgisayarın Osilaskop Olarak Kullanılması.

Elektrik-Elektronik Bilgisayar Mühendisliği 8. Ulusal Kongresi, (Kontrol No: 3591195), Türkiye, 18 - 22 Eylül 1996