Araştırma Alanları

  • Elektrik Makineleri Kuramı ve Tasarımı

  • Elektrik Motoru Sürücüleri

  • Güç Aygıtları (trafolar, reaktörler, şalt teçhizatı v.b.)

  • Güç Çevirgeçleri

  • Güç Kalitesi