Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2013 - Devam Ediyor Yrd.Doç.Dr.

  Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

 • 2010 - 2013 Yrd.Doç.Dr.

  Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

 • 2009 - 2010 Araştırma Görevlisi

  Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2015 - Devam Ediyor Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği Oluşturma komisyonu Üyesi

  Marmara Üniversitesi, Rektörlük

 • 2013 - Devam Ediyor Fakülte Kurulu Üyesi

  Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

 • 2013 - Devam Ediyor Eğitim Koordinatörü

  Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

 • 2011 - 2013 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

 • 2010 - 2013 Eğitim Koordinatörü

  Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

 • 2012 - 2012 Eğitim Koordinatörü

  Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

Verdiği Dersler

 • Doktora İbn Sina Felsefesinde Tasavvufi Bilgi Meselesi

 • Yüksek Lisans İslam Felsefesi Sahasında Oryantlist Çalışmalar

 • Lisans History of Islamic Philosophy

 • Yüksek Lisans Kelam-Felsefe İlişkisi

 • Lisans İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi

 • Lisans Islamic Moral Principles and Ethics

 • Doktora İslam Düşüncesinde Felsefe-Tasavvuf Münasebetleri

 • Yüksek Lisans Batı Dillerinde Klasik Felsefe Metinleri

 • Yüksek Lisans Klasik Felsefe Metinleri