Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Criticism of the People of the Book (ahl al-kitāb) in the Qur’ān: Essentialist or Contextual?

Gregorianum, Pontificia Universita Gregoriana, cilt.92, ss.183-198, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Varoluşun Makâm ve Hâlleri: Tasavvufta İnsan-Tanrı İlişkisi

Eski Yeni: Üç Aylık Düşünce Dergisi, ss.81-84, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Virtues and Vices in Akhlaq-i Nasiri

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.51, ss.125-136, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hanbalite Criticism of Sufism Ibn Taymiyya (d 795/1328), a Hanbalite Ascetic Zahid

EKEV Akademi Dergisi, ss.37-56, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Small Theological Differences Profound Philosophical Implications Notes on Some of the Chief Differences between the Asharis and M turidis

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.51, ss.177-194, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mişkât-ı Nübüvvetten Hikmetin Beş Sütununa: İslam Felsefe Tarihinin Mahiyeti ve Dini Muhtevası Üzerine

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.51, ss.195-212, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The place of philosophy and religious studies in the Curriculum of Ilahiyat Faculties

Re-thinking Theological Education at University Level, 31 Ekim 2017

Oryantalist Çalışmalarda İslami İlimler: Tasavvuf Örneği

Küreselleşen Dünyada İslam İmajı 2, 14 Mart 2017

The Prophet Muhammad as a Teacher of the Book and Wisdom

Horizons of Islamic Theology, Frankfurt, Almanya, 1 - 05 Eylül 2014

İslam Düşüncesinde Hikmet

İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı (İSAR): İSAR Konferansları, İstanbul, Türkiye, 31 Aralık 2011

İslam Felsefesinin Vahiy Boyutu

İLEM Seminerleri, İstanbul, Türkiye, 12 Şubat 2011

Revelatory Background of Islamic Philosophy

Philosophy and the Abrahamic Religions: Scriptural Authority and Theories of Knowledge, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Aralık 2010

Akıl İman Bağlamında Sufinin Kalbi

Glaube und Vernunft in Islam und Christentum (Hristiyanlık ve İslamiyet’te Akıl ve İman), München, Almanya, 21 - 24 Ekim 2010

İslam Felsefesinde Nebevî Gelenek Boyutu

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Beşinci Kat Seminerleri -11, Ankara, Türkiye, 15 - 17 Aralık 2009

Erken Dönem İslam Düşüncesindeki Felsefe Tasavvuru Hakkında bir Deneme

Bilim Sanat Vakfı (BSV), Medeniyet Araştırmaları Merkezi: İslam Düşüncesi -2, İstanbul, Türkiye, 07 Mart 2009

Erken İslam Düşüncesinde Hikmet Kavramı

İSAM Dahili Seminerleri 2008-2009 -IV, İstanbul, Türkiye, 02 Ocak 2009

Arabic and Islamic Studies in Secondary Education in Turkey The Case of Imam Hatip Schools

Seminar on Modern Turkey, Harvard University, USA, Cambridge, Kanada, 16 Nisan 2008

Kitap & Kitap Bölümleri

Eski Yunan Düşüncesi ve Nebevî Gelenek: Erken Dönem İslam Felsefesindeki NübüvvetBağlamlı Arkaplan

Felsefe ve İbrâhimî Dinler: Kutsal Metnin Yorumu ve Epistemoloji, Torrance Kirby,Rahim Acar ve Bilal Baş, Editör, Ümraniye Belediyesi, İstanbul, ss.168-187, 2018

Akıl-İman Bağlamında Sufinin Kalbi

Glaube und Vernunft in christentum und Islam, Richard Heinzmann,Mualla Selçuk, Editör, Kohlhammer, Stuttgart, ss.269-288, 2017

Das Herz des Mystikers im Kontext von Vernunft und Glauben

Glaube und Vernunft in Christentum und Islam, Richard Heinzmann,Mualla Selçuk, Editör, Kohlhammer, Stuttgart, ss.253-282, 2017

“Greek Thought and Prophetic Tradition: Revelatory Background of Early Islamic Philosophy”

Philosophy and the Abrahamic Religions Scriptural Hermeneutics and Epistemology, Torrance Kirby et ali, Editör, Cambridge Scholars Publishing, ss.137-155, 2013

”Tasavvufun Doğuşu”

Tasavvuf Tarihi (Tasavvufun Doğuşu), Ethem Cebecioğlu, Editör, Ankara Üniversitesi, Ankara, ss.1-20, 2013

”Tasavvufta Dış Tesir Meselesi”

Tasavvuf Tarihi, Ethem Cebecioğlu, Editör, Ankara Üniversitesi, Ankara, ss.21-45, 2013

Ansiklopedide Bölümler