Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Televizyon Reklamlarında Çocuklara Yönelik Yayın İlkelerinin İhlallerine Karşı İçerik Denetimleri

İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, cilt.2020, ss.46-68, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Televizyonda Aşırı Tüketimi Tavsiye Edilmeyen Gıda Reklamları İçin Besin Profili Modelinin Değerlendirmesi

Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi HİRE, cilt.3, ss.106-130, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sanal Etkileşimde Soyut Üretimin Bir Değeri Olarak Yeni Nesil Şöhretler

Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, cilt.13, ss.15-40, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Küresel Adalet İçin Sosyal Hareket Indymedia

Düşünen Siyaset , ss.223-240, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kültürel Etkileşim ve Toplumsal Değişimde Televizyonun Etkileri

Maltepe Üniversitesi İletişim Dergisi, cilt.1, ss.65-83, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Repercussions of Dunning Kruger Effect on TV Debate Programmes

5th International Congress on Social Sciences, Skopje, Makedonya, 27 - 30 Haziran 2019, ss.208

Çocukları Televizyonun Olumsuz Etkilerinden Korumaya Yönelik Düzenlemeler ve RTÜK’ün Yaptırım Kararları

5. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Skopje, Makedonya, 27 - 30 Haziran 2019, ss.206

ANTECEDENTS OF INTENTION TO LEAVE THE PROFESSION AMONG TURKISH JOURNALISTS

USOS 1st INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, Malaga, İspanya, 18 - 24 Eylül 2017, ss.324-325

Televizyon Haber Tartışma Programlarının Entelektüel Boyutu ve Toplumda Yol Açtığı Bilgi Gediği

USOS 2017 1. INTERNATIONALCONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, Malaga, İspanya, 18 - 24 Eylül 2017, ss.427-428

The Relationship Between Work-Home Interference and Burnout Among Turkish Journalists

International Academic Conference on Business, Stockholm, İsveç, 4 - 08 Haziran 2017

Sosyal Ağlarda Kendini Temsilin Maddi ve Manevi Kazanımları

2. International Symposium on Social Sciences, Antalya, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2017, ss.1200-1201

Kadın Cinayetlerinin Önlenmesinde Çözüm Odaklı Habercilik

5. Uluslararası Kadın Çalışmaları Konferansı – Neoliberal Söylem ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 25 - 27 Mart 2015, cilt.1, ss.607-622

Toplumsal Hareketlerde Küresel Medya Eleştirisi / Criticism of Global Media in Social Movements

Quo vadis: Sosyal Bilimler – Artvin Çoruh Üniversitesi Hopa Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı, Artvin, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2014, ss.800-814

Bilgi ve Eğlence Formatında Siyasal İletişim Politainment

VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Muğla, Türkiye, 2 - 05 Ekim 2013, cilt.1, ss.287-298

Meşru Otoritenin Birey Üzerinde Yarattığı Korku Korkunun İktidarına Medyanın Etkisi

VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Muğla, Türkiye, 2 - 05 Ekim 2013, cilt.1, ss.371-386

Aktif ve Sağlıklı Yaşlanmada Medyanın Rolü Üzerine Bir Değerlendirme

VII. Ulusal Yaşlılık Kongresi, Karabük, Türkiye, 23 - 25 Mayıs 2013, ss.18-29

Küresel Adalet İçin Sosyal Hareket: Indymedia / A Social Movement for Global Justice Indymedia

III. Arab-Turkish Congress Of Social Sciences, (III. Arap-Türk Sosyal Bilimler Kongresi -ATCOSS-2013, Arap Baharı Sürecinde Adalet, Devlet ve Toplum), İstanbul, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2013, ss.227-230

Türk Politikasında İletişim Dramaları

Ulusal Siyaset Bilimi Kongresi (USİB), Denizli, Türkiye, 16 - 18 Kasım 2012

Çözüm Odaklı Barış Gazeteciliği Yaklaşımıyla Mavi Marmara Gemisi nde Yaşananların Medyada Ele Alınış Biçimine Eleştirel Bakış

I.Arab-Turkish Congress Of Social Sciences, (Arap-Türk Sosyal Bilimler Kongresi -ATCOSS-2010, Kültür ve Ortadoğu Araştırmaları), Ankara, Türkiye, 10 - 12 Aralık 2010, ss.401-431

Türkiye ve Ortadoğu Ülkeleri İle Kültürel Yakınlaşma Aracı Olarak Popüler Kültür Ürünleri Üzerine Bir Değerlendirme

I.Arab-Turkish Congress Of Social Sciences, (Arap-Türk Sosyal Bilimler Kongresi -ATCOSS-2010, Kültür ve Ortadoğu Araştırmaları), Ankara, Türkiye, 10 - 12 Aralık 2012, ss.321-348

Haberlerdeki Mizahi Yaklaşımın Sosyal Algıya Etkisi

Ulusal İletişim Kongresi – Gülmenin Arkeolojisi ve Medyada Mizah Olgusu, Erzurum, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2010, ss.529-546

Sınır Ticaretinin Geliştirilmesinde Yerel Medyanın Rolü

1st International Border Trade Congress, (1. Uluslararası Sınır Ticareti Kongresi), Kilis, Türkiye, 4 - 06 Kasım 2010, ss.595-605

Sınır Ticaretinde Kültürel Farklılıklardan Kaynaklanan Engellerin Aşılması Sürecinde Kültürlerarası İletişimin Önemi

1st International Border Trade Congress, (1. Uluslar arası Sınır Ticareti Kongresi), Kilis, Türkiye, 4 - 06 Kasım 2010, ss.442-449

Terör Ortamında Siyasal İletişim Etiği

II. Uluslararası Terörizm ve Sınıraşan Suçlar Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 7 - 09 Aralık 2010

Kitap & Kitap Bölümleri

Televizyon Haberciliğinde ‘Haber Değeri’ Kavramının Dönüşümü

İletişim Araştırmaları ve Medya Analizleri, SELMA KOÇ AKGÜL,BETÜL PAZARBAŞI, Editör, Hiperyayın, İstanbul, ss.202-232, 2019

Siyasal İletişim Dramaları: Medya Okuryazarlığı Açısından Olay Analizleri

Siyaset Bilimi Araştırmaları Teori ve Türkiye Uygulamaları, Aliyar Demirci,İsmet Parlak,Nigar Değirmenci, Editör, Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.257-276, 2014