Publications & Works

Articles Published in Other Journals

ABOUT UNDERSTANDING THE FASHION TREND FORECASTS IN FIELD OF COSTUME DESIGN

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, vol.1, no.59, pp.73-89, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

The Relations of Space, Material, Form in Textile Art through the ‘Textural Touch’ Textile Exhibition

YEDİ:Sanat Tasarım ve Bilim Dergisi, vol.1, no.12, pp.53-63, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SÜRDÜRÜLEBİLİR TASARIM ARAYIŞINDA KÜLTÜREL NİTELİKLİ ÜRÜN TASARIMI VE TASARIMCININ ROLÜ

Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumu, Van, Turkey, 18 - 20 October 2018, vol.1, pp.141-160 Creative Commons License Sustainable Development

YÖRESEL DOKUMALARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR EĞİTİM MODELİ BEZCE 2016 ÇALIŞTAYI

Bezce 2016 "Anadolu'ya Dokunan Bezler" 7 Tekstil Konferansı, İstanbul, Turkey, 21 - 23 March 2016, vol.1, pp.534-543 Creative Commons License Sustainable Development

Tasarım Sürecinde Pratik İşlevin Önceliği ve Disiplinlerarası Çalışmaya Bir Örnek“Afet Sonrası Giysisi” Öğrenci Çalıştayı

Uluslararası Sanat Ve Tasarım Kongresi, “Dönüşüm”, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İzmir, Turkey, 20 - 24 October 2014, vol.1, pp.28-33 Creative Commons License

DESİGNER’S LOOK AND “GARMENT” AS THE OBJECT OF DESİGN

Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 1. Uluslararası Sanat Sempozyumu"Tasarım ve Manüplasyon", Sakarya, Turkey, 23 - 25 November 2012, vol.1, pp.51-58 Creative Commons License Sustainable Development

21.yy.da Bilim Teknoloji ve Tasarım İşbirliğinin Çıktısı Olarak “Yeni Tür Giysi

Batman Üniversitesi Uluslararası Katılımlı Bilim ve Kültür Sempozyumu, Batman, Turkey, 18 - 20 April 2012 Creative Commons License

Disiplinler Arası Etkileşimde Bireysel Yaratıcılık ve Başarı Kavramı

İMECE Uluslar arası Katılımlı Güzel Sanatlar ve Tasarım Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 21 - 23 October 2009, vol.1, pp.205-2010 Creative Commons License

Giysi Tasarımında Özgün Olanı Yaratmak ve "Kültürel Kaynak Kullanma"

İmece 2009 Uluslararası Katılımlı Güzel Sanatlar ve Tasarım Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 18 - 24 October 2009, vol.1, pp.439 Creative Commons License