SÜRDÜRÜLEBİLİR TASARIM ARAYIŞINDA KÜLTÜREL NİTELİKLİ ÜRÜN TASARIMI VE TASARIMCININ ROLÜ


Creative Commons License

Tok Dereci V.

Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumu, Van, Turkey, 18 - 20 October 2018, vol.1, pp.141-160

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.141-160

Abstract

The consumption of resources and waste generation together with the acceleration of the industrialization leads design solutions research for a more sustainable world. Especially, the scenarios of the fashion phenomenon which directs the masses to ever-increasing consumption frenzy causes dissatisfaction in the consumers at the point of owning what is new emotionally by shortening the product life cycle. The philosophy of Emotional Durable Design within the scope of design researches for a more sustainable life in the last quarter century draws attention by recommending solutions in the research of extending the product life cycle. In this scope, the productions and products bearing cultural elements confront us a matter which is started to be driven forward by many designers and brands also on a global scale within the context of establishing emotional tie with the consumer.     

The paper aims to attract attention to the responsibility of the designer in relation to sustainability of the local resources involving cultural element by dealing with the process of transforming the regional clothes woven in Anatolia in to product from the approach of Emotional Durable Design philosophy. The paper will be submitted in company with the dress visuals designed with the local clothes by the designers.

Key Words: Sustainable design,regional weavings, designer, emotional durable design

 

Sanayileşmenin hız kazanmasıyla birlikte kaynakların tüketimi ve atık üretimi daha sürdürülebilir bir dünya için tasarım çözümleri arayışına neden olmaktadır. Özellikle moda olgusunun kitleleri giderek artan tüketim çılgınlığına yönelten senaryoları ürün yaşam döngüsünü kısaltarak tüketicilerde duygusal olarak yeni olana sahip olma noktasında doyumsuzluğa neden olmaktadır. Son çeyrek yüzyılda daha sürdürülebilir bir yaşam için tasarım arayışları kapsamında Duygusal Dayanıklı Tasarım ( Emotional Durable Design) felsefesi ürün yaşam döngüsünü uzatma arayışında çözümler önererek dikkat çekmektedir. Bu kapsamda kültürel öğeler taşıyan üretimler ve ürünler tüketiciyle duygusal bağ kurma bağlamında küresel ölçekte de birçok tasarımcı ve markanın öne çıkarmaya başladığı bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bildiri, Anadolu’da dokunan yöresel bezlerin ürüne dönüştürülme sürecini Duygusal Dayanıklı Tasarım felsefesi yaklaşımından ele alarak kültürel öğe içeren yerel kaynakların sürdürülebilirliği noktasında tasarımcı sorumluluğuna dikkat çekmeyi amaçlamaktadır. Bildiri tasarımcılar tarafından yöresel bezler ile tasarlanmış giysi görselleri eşliğinde sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir tasarım, yöresel dokumalar, tasarımcı, duygusal dayanıklı tasarım