Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Story of a Forbidden and Censored Book: Early Editions of Evliya celebi's Seyahatname

OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, sa.46, ss.193-212, 2015 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

A Report on Haremeyn (Mecca, Medina), Damascus, Jeddah, Ethiopia, Yemen, India and Egypt

OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, sa.43, ss.301-339, 2014 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The Question of the Transfer of Evliya Celebi's Seyahatnarne (Book of Travels.) to the Topkapi Palace Library

OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, sa.39, ss.205-216, 2012 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

“Belde-i Tayyibe” İstanbul, Osmanlılar İçin Lanetli Bir Şehir,Fethi De Kıyamet Alameti Miydi?/

Türk Kültürü İncelemeleri, sa.43, ss.1-66, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hilafetin Osmanlıya Devri Meselesi ve Buna Dair Bir Literatür Değerlendirmesi

Türk Kültürü İncelemeleri, sa.40, ss.87-142, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Mukaddes Emanetlerin İstanbul’xxa İntikali

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, sa.40, ss.143-186, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

”İhmal Edilen Bir Kırım Hanlığı Kaynağı: Çelebi Akay Tarihi”

Crimean Historical Review, sa.1, ss.8-31, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

XVIII Yüzyılda Kaleme Alınan Avrupa Layihalarında Almanya ya Dair Bilgiler

Marmara Türkiye-Almanya Araştırmaları Dergisi, cilt.4, ss.1-27, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Muhayyel Bir Kırım Tarihçisi Kefevî İbrahim Efendi ve Humbaracı Ahmed Paşa nın Rusya ya Dair Raporu

İÜ Türkiyat Mecmuası, cilt.24, ss.23-32, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kırım da İlk Rus Konsolosluğunun Açılması Faaliyetleri Kapatılması ve Buna Dair Tartışmalar 1763 1766

Crimean Historical Review, sa.2, ss.39-49, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Claes Ralamb Evliyâ Çelebi yle Tanıştı mı

Türk Yurdu, cilt.33, ss.177-179, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Barış Asrı: Karlofça’xxdan Belgrad’xxa Osmanlı-Lehistan Diplomatik Münasebetleri (1699 1739)

Türkiye-Polonya İlişkilerinin 600. Yıldönümü Uluslararası Sempozyum Bildirileri (27-28 Eylül 2014), İstanbul, Türkiye, 27 - 28 Eylül 2014, cilt.1, ss.49-67

Esir-Esire Mektupları ve Arzuhalleri (1700-1750)

Uluslararası Türk Savaş Esirleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 14 - 15 Mart 2017, ss.53-94

MUKADDES EMANETLERİN OSMANLIYA İNTİKALİ

Mukaddes Emanetler Işığında, İstanbul, Türkiye, 7 Mayıs - 07 Aralık 2017

Osmanlı Rusya Münasebetlerinde Bir Dönüm Noktası Kazak Hatmanlığı nın İşgali 1764 ve Bir Kazak Beyzâdesinin Rusya ya Dair Raporu

Uluslararası Türkiye-Ukrayna İlişkileri Sempozyumu: Kazak Dönemi (1500-1800) Bildiriler, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2014, ss.777-804

III Mustafa Devrinde Akim Kalan Bir Teşebbüs Sapanca İzmit Kanalı 1759

Uluslararası Osmanlı Devleti'nde Nehirler ve Göller Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 2 - 03 Mayıs 2013, cilt.2, ss.441-454

Üsküdar da Avrupalı Bir Diplomat Avusturya Elçisi Virmont Kontu Damian Hugo nun 1719 da Ağırlanması

Uluslararası Üsküdar Sempozyumu VIII, 21-24 kasım 2014, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Kasım 2014, cilt.1, ss.223-239

Hayata Geçirilemeyen Bir Proje Haydarpaşa Ekmek Fabrikası

Uluslararası Üsküdar Sempozyumu VI, İstanbul, Türkiye, 6 - 09 Kasım 2008, cilt.2

Osmanlı Döneminde İsyanlar ve Eminönü

2. Uluslararası Eminönü Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 - 02 Mayıs 2007, ss.278-291

Kitap & Kitap Bölümleri

Claude-Aleksandre Comte De Bonneval

Osmanlı Devleti Hizmetindeki Yabancılar, Murat Hanilçe, Yunus Emre Tekinsoy, Editör, Selenge Yayınları, İstanbul, ss.245-283, 2020

İstanbul’da Otomobilin Tarihi, Osmanlı Dönemi

Osmanlı İmparatorluğunda Otomobil, Afyoncu Erhan, Yılmaz Coşkun, Editör, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Yayınları, İstanbul, ss.123-487, 2020

Cumhuriyet İstanbulunda Otomobil

Cumhuriyet İstanbulunda Otomobil, Afyoncu Erhan, Yılmaz Coşkun, Editör, Turing, İstanbul, ss.1-413, 2020

İstanbul’da Otomobilin Tarihi, Osmanlı Dönemi

Osmanlı İmparatorluğunda Otomobil, Afyoncu Erhan, Yılmaz Coşkun, Editör, Turing, İstanbul, ss.123-487, 2020

Osmanlı Hilafetinin İlk Asırları

Yeditepe Yayınevi, İstanbul, 2019

Osmanlı Hilafeti Tartışmaları I: Son Abbâsî Halifesi III. Mütevekkil’in 27 Yılı (1516-1543)

Geçmişten Günümüze Hilafet, Mustafa Sabri Küçükaşcı,Ali Satan,Abdülkadir Macit, Editör, İlem, İstanbul, ss.201-240, 2019

”Seyyâh-ı Âlem Evliyâ Çelebi’nin Kaleminden Cihan Mimarı Sinan”

Mimar Sinan ve Su, Coşkun Yılmaz, Editör, Sultangazi Belediyesi, İstanbul, ss.42-81, 2017

Turhan Sultan

Yeditepe, İstanbul, 2016

Ansiklopedide Bölümler