Mukaddes Emanetlerin İstanbul’xxa İntikali


Creative Commons License

Afyoncu E. , Demir U.

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, sa.40, ss.143-186, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.143-186

Özet

Mukaddes emanetler Hz. Peygamber’e, diğer Peygamberlere, âl-i Resûl’e, Hulefai Raşidin’e, sahabe-i kirama ve İslâm dininin önde gelen şahsiyetlerine ait eşyalardır. Bu emanetlerin bugün yaklaşık 605 parçası Topkapı Sarayı Müzesi’nde, diğerlerinin birkısmı da İstanbul’un muhtelif bölgelerinde muhafaza edilmektedir. Bunların İstanbul’a ne zaman ve nasıl getirildiği tam olarak ortaya konulmuş değildir. Bu makalede emanet-i mübarekenin Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferinden 20. yüzyıla kadar olan dönemde ne zaman ve nasıl İstanbul’a intikal ettikleri ele alınmıştır. Sancak-ı Resûl, Hırka-i Saadet, Hz. Osman’a isnad edilen Kur’an(lar) ve Kâbe anahtarları müstakil başlıklar hâlinde; diğer emanetler ise İstanbul’a getiriliş tarihlerine göre incelendi. Bunun için konuyla ilgili kronikler ve arşiv malzemesinden istifade edildi. Özellikle Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi’nde muhafaza edilen müfredat defterlerinin konuyla ilgili önemli veriler sağladıkları ortaya konuldu. Ayrıca bugüne kadar müracaat edilmemiş olan bazı kaynakların mukaddes emanetlerin İstanbul’a getirilmesiyle ilgili yazılanları tamamen değiştirdiği tespit edildi.