Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The effects of acute static stretching on reaction time and force

JOURNAL OF SPORTS MEDICINE AND PHYSICAL FITNESS, vol.47, pp.147-150, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Yaşlıların fiziksel kapasitelerinin ve yaşam kalitelerinin değerlendirilmesi

Turk Geriatri Dergisi-Turkish Journal Of Geriatrics, vol.6, no.3, pp.95-99, 2003 (Journal Indexed in SCI Expanded) Sustainable Development

Articles Published in Other Journals

Identifying the Cases of Injury Among the Competitive Trampoline Athletes

Eurasian Research in Sport Science , vol.4, no.2, pp.59-65, 2019 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

The Effect of Interdisciplinary Approaches on Students’ Attitudes Towards Physical Education and Mathematics Courses

Eurasian Research in Sport Science, vol.4, no.2, pp.112-120, 2019 (International Refereed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

The Effect of Physical Activity on Social Physique Anxiety and Academic Achievement in the 8th Grade Secondary School Students

Universal Journal of Educational Research , vol.7, no.3, pp.707-712, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

The relationship between the physical activity efficacy and physical activity of the middle school students

PEDAGOGICS PSYCHOLOGY MEDICAL-BIOLOGICAL PROBLEMS OF PHYSICAL TRAINING AND SPORTS, vol.23, pp.59-65, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

Lise Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersi Tutumlarının, Obez Akran Tutumlarının Karşılaştırılması ve Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.11, no.57, pp.374-379, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

12 – 14 Yaş Çocukların Fiziksel Aktivite Düzeyleri ile Beslenme Davranışları Arasındaki İlişkinin İcelenmesi

İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, vol.7, no.3, pp.34-43, 2017 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

11 –13 YAŞ ÇOCUKLARIN BESLENME DAVRANIŞLARI İLE OBEZ AKRANLARINA YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research, vol.10, no.53, pp.622-626, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Orta Okul Öğrencilerinin Düzenli Sportif Aktivite ve Okul BaşarıPuanlarının Karşılaştırılması

Eurasian Research in Sport Science, vol.1, no.2, pp.31-36, 2016 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Okul Çocuklarının Fiziksel Aktiviteden Hoşlanma Düzeyleri

Eurasian Research in Sport Science, vol.1, no.1, pp.23-30, 2016 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Spor Yapan ve Spor yapmayan Lise Öğrencilerinin Özsaygı Düzeylerinin İncelenmesi

Eurasian Research in Sport Science, vol.1, no.1, pp.31-37, 2016 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

The acute effects of different stretching durations on vertical jump performance in trained male athletes

International Journal of Sport Studies, vol.3, pp.212-217, 2013 (Journal Indexed in ESCI)

Relation between balance loss in floor exercises by male gymnasts and anthropometric features and balance

Turkish Journal of Sport and Exercise, vol.15, no.1, pp.25-30, 2013 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Relation between balance loss in floor exercises by male gymnasts and anthropometric features and balance

Turkish Journal of Sport and Exercise, vol.15, no.1, pp.25-30, 2013 (International Refereed University Journal)

Investigating of relationship between balance parameters and balance lost of elite gymnastics on balance beam

International Journal of Human Sciences, vol.9, no.2, pp.1260-1270, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Fiziksel Aktivitenin Reaksiyon Süresine Etkisinin İncelenmesi

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.9, pp.49-57, 2004 (Other Refereed National Journals)

Reaksiyon Sürersinin Yaş ve Cinsiyete Bağlı Değişimlerinin İncelenmesi

Spor Araştırmaları Dergisi, vol.7, pp.49-65, 2003 (Other Refereed National Journals)

Kız Çocuklarının Menstruasyon Başlangıç Dönemlerinde Köln (Almanya) ve Bolu (Türkiye) İncelemesi.

Spor Araştırmaları Dergisi, vol.6, pp.53-59, 2002 (Other Refereed National Journals)

Kız Çocujklarınsda farklı yağ hesağlama yöntemlerinin incelenmesi

A.Ü.Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri, vol.4, pp.25-38, 2002 (National Refreed University Journal)

Reaksiyon Süresini Etkileyen Faktörler

Spor Araştırmaları Dergisi, vol.6, pp.109-121, 2002 (Other Refereed National Journals)

Kız çocuklarında farklı yağ hesaplama yöntemlerinin İncelenmesi

Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.4, pp.35-38, 2002 (Other Refereed National Journals)

Orta Yaş Grubu Bayanlarda 10 Haftalık Egzersiz Programının Beden Kompozisyonu Uzerine Etkisi

Spor Araştırmaları Dergisi, vol.5, pp.31-39, 2001 (Other Refereed National Journals)

Cimnastikte ısınma ve esneklik çalışmaları

Spor Araştırmaları Dergisi, vol.5, pp.57-65, 2001 (Other Refereed National Journals)

Ortayaş Grubu Bayanlarda 10 Haftalık Egzersiz Programının Beden kompozisyonu Üzerine Etkisi

Spor Araştırmaları Dergisi, vol.5, pp.31-39, 2001 (Other Refereed National Journals)

Cimnastikte Isınma ve Esneklik Çalışmaları

Spor Araştırmaları Dergisi, vol.5, pp.56-65, 2001 (Other Refereed National Journals)

Sigara Nasıl Terkedilebilir

Spor Araştırmaları Dergisi, vol.2, pp.67-79, 1998 (Other Refereed National Journals)

Comparison of the Simple Reaction Time in Different Branches

Studies in Physical Culture and Tourism, vol.5, pp.99-102, 1998 (Journal Indexed in ESCI)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Onbir yaş çocukların dikkat düzeyinin reaksiyon zamanına etkisinin incelenmesi

16th International Sports Seciences Congress, 31 October - 03 November 2018

Üç Farklı Reaksiyon Zamanı Ölçüm Aracının Karşılaştırılması

16th International Sport Sciences Congress, 31 October - 03 November 2018

12-14 Taş Çocukların Fiziksel Aktivite Düzeyleri ile Beslenme davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 22 October 2017

Ortaokul Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite ile Obez Akrana Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 22 October 2017

Effect of the partıcıpatıon and command method on the emphathıc tendencıes of the sıxth grade students ın physıcal educatıon courses

4th International Conference on Social Sciences and Education Research, Ankara, Turkey, 8 - 10 September 2017

13 – 15 Yaş Arası Çocukların Fiziksel Aktivite Düzeyleri ve Vücut Kütle İndesleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

4.Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, Burdur, Turkey, 21 - 23 April 2017

13-14 Yaş Çocukların Fiziksel Aktivite Düzeyleri İle TEOG Başarı Puanlarının İlişkisi

4.Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, Burdur, Turkey, 21 - 23 April 2017

Beden Eğitimi öğretmenlerinin liderlik düzeyinin belirlenmesi

14th International Sport Sciences Congress, 1 - 04 November 2016

Evaluation of the functional capacity of the elderly living in nursing home with an active life style

The 10th ICHPER.SD Europe Congress & TSSA 8th International Sports Science Congress Proceeding CD (10. ICHPER.SD Avrupa Kongresi ve 8. Uluslararası Spor Bilimleri konferansı) , Antalya, Turkey, 17 - 20 November 2004, pp.96 Creative Commons License

Kız çocuklarında farklı yağ hesaplama yöntemlerinin incelenmesi

3.Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi, Turkey, 2 - 04 November 2001

Orta yaş grubu bayanlarda 10 haftalık egzersiz programının beden kompozisyonu üzerine etkisi

3.Uluslararası Akdeniz Spor Bilimleri Kongresi. 2-4 Kasım, Antalya, Antalya, Turkey, 2 - 04 October 2001

Yüzücülerde Antropometrik ve somotatip Özelliklerin Belirlenmesi

I. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Kongresi, Turkey, 26 - 27 May 2000

Books & Book Chapters

Warming and Flexibility in Performance Development

in: sport in every aspects, Doç.Dr. Gülten HERGÜNER, Editor, Güven yayıncılık, İstanbul, pp.1-952, 2019 Creative Commons License

Trampolin Cimnastik Hakemlik Kuralları

Türkiye Cimnastik Federasyonu, 2009