PNF ve Dinamik Germe Alıştırmalarının Akut Reaksiyon, Hareket ve Tepki Zamanlarına Etkileri.” M.Ü. BESYO, 8-9-10 Mayıs, İstanbul.


ALPKAYA U. , KASAP H.

II. Spor Bilimleri Kongresi, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 1997

  • Basıldığı Ülke: Türkiye