Genel Bilgiler

Biyografi

Lisans eğitimini 1999 yılında Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde tamamlayan; 2000 yılında yüksek lisans eğitimine başladığı Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı Medya Ekonomisi ve İşletmeciliği Bilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak kariyerine başlayan Kara, 2002 yılında aynı kürsüden “Basın İşletmelerinde Muhasebe Sonuçlarının Rasyolar Yöntemi İle Analizi” adlı yüksek lisans tezi ile mezun olmuş; 2006 yılında ise “Türkiye’de Basın İşletmelerinde Finansal Yönetim Yaklaşımları ve Alternatif Finansman Tekniklerinden Yararlanma Davranışları Üzerine Bir Araştırma” adlı çalışma ile Doktor ünvanı almıştır. 2009 yılında bugünkü adıyla Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna yükseltilmiş, Nisan 2014’de ise Üniversiteler Arası Kurul’dan “Doçent” ünvanı almaya hak kazanmıştır. 2014-2016 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Medya ve İletişim Yönetimi Yüksek Lisans Programı’nda çeşitli dersler veren Kara, halen mezunu olduğu Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Medya Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Kara’ın kitapları arasında 2012 yılında yayınlanan “Sosyal Medya Akademi”, 2013 yılında yayınladığı “Sosyal Medya Endüstrisi” ve 2016 yılı basımı “Ağdaki Şüphe” öne çıkmaktadır. Kara’nın kitapları dışında yayımlanmış çok sayıda uluslararası makalesi, kitap bölümü ile konuşmacı olarak katıldığı ulusal ve uluslararası sempozyumlar ve tebliğ sunduğu kongre toplantıları bulunmaktadır. Uzmanlık alanları arasında Medya Ekonomisi, Yeni Medya, Sosyal Medya ve Yeni Medya Ekonomisi gibi konular yer alan Doç. Dr. Tolga Kara aynı zamanda lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerinde “İletişim Kuramları”, “Medya ve Küreselleşme”, “Medya Okuryazarlığı”, “İletişim, Teknoloji ve Küresel Kültür”, “İletişim Ağları Ekonomisi” ve “E-Ticaret” adlı dersleri vermektedir.

Kurum Bilgileri

Birim
İletişim Fakültesi
Bölüm
Gazetecilik Bölümü
Ana Bilim Dalı
Medya Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı

İletişim

E-posta
tolgakara@marmara.edu.tr
Web Sayfası
https://avesis.marmara.edu.tr/tolgakara
Ofis
A 636
Posta Adresi
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Binası Göztepe Kampüsü Ofis No: A636, Kadıköy, İstanbul