Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Anayasa Mahkemesinin Şahin Alpay Kararı Üzerine Değerlendirmeler

Anayasa Hukuku Dergisi, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Human rights paradox of Turkey: punishment for victims and impunity for suppressors

Research and Policy on Turkey, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Turkey’s Human Rights Agenda

Reserch and Policy on Turkey, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1982 Anayasası na Göre Temel Hak ve Özgürlüklerin Olağanüstü Hal Rejimi Eski Kavramlara Yeniden Bakmak

Anayasa Hukuku Dergisi, cilt.5, sa.10, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İfade Özgürlüğü Dinin veya Dini Duyguların Korunması Amacıyla Sınırlanabilir mi

Anayasa Hukuku Dergisi, cilt.5, sa.10, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anayasa Hükmünde Kararnameler

Güncel Hukuk Dergisi, sa.155, 2016 (Hakemsiz Dergi)

Kanunlar İhtilafı ve Anayasa Yargısı

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, cilt.6, sa.22, ss.403-435, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eine Ausgangssperre ohne Ausnahmezustand

Anayasa Hukuku Dergisi, cilt.4, sa.7, ss.28-34, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Zorunlu Din Dersi Tartışmalarının Görünmeyenleri

Güncel Hukuk Dergisi, sa.135, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Türkiye de Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkına İlişkin Sorunlar

Anayasa Hukuku Dergisi, cilt.2, sa.4, ss.289-317, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Takdir Marjı Doktrini ve Türkiye Anayasa Mahkemesi Açısından Anlamı

Anayasa Hukuku Dergisi, cilt.2, sa.4, ss.359-401, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anayasal Yurtseverlik

Anayasa Hukuku Dergisi, cilt.2, sa.3, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anayasa Mahkemesi nin Anayasa Şikâyeti Kararlarının Usulî Açıdan Değerlendirilmesi

Anayasa Hukuku Dergisi, cilt.3, sa.5, ss.203-225, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ne Göre Serbest Seçim Hakkı

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.17, ss.283-348, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anayasanın Değiştirilemez Hükümlerini Tartışmak

Güncel Hukuk Dergisi, sa.88, 2011 (Hakemsiz Dergi)

Makul Sürede Yargılanma Hakkının İhlali Sorunu ve Bir Danıştay Kararının Düşündürdükleri

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, sa.1, ss.1189-1203, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Suyun İnsan Hakkı Olarak Değeri

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.16, ss.85-168, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Governing with Emergency Decree Law without Review: A Turkish Case

The Xth World Congress of the International Association of Constitutional Law, 18 - 22 Haziran 2018

Gelecek Kuşaklardan Doğanın Haklarına Bolivya ve Ekvador Anayasaları

Türkiye Barolar Birliği: II. Çevre ve Kent Hukuku Kurultayı, Türkiye, 7 - 08 Haziran 2014

Ulusal ve Uluslararası Anayasa Yargısında Engelli Hakları

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Engelli Hukukuna Giriş Sempozyumu), Türkiye, 24 Ekim 2014

Üniversite de İfade Özgürlüğü

Türkiye Barolar Birliği (Türkiye'de İfade Özgürlüğü), Türkiye, 13 Aralık 2014

Kitap & Kitap Bölümleri