Doç.Dr.

ASLAN TOLGA ÖCAL


İktisat Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2003 - 2007

2003 - 2007

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri (Dr), Türkiye

2000 - 2003

2000 - 2003

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Türkiye

1996 - 2000

1996 - 2000

Lisans

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2007

2007

Doktora

Endüstri İlişkilerinde Değişim ve İşletmelerin Sosyal Sorumluluğu

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri (Dr)

2003

2003

Yüksek Lisans

İşçi Sendikacılığında Değişen Koşullar ve Yeni Örgütlenme Stratejileri

İstanbul Üniversitesi

Yabancı Diller

C2 Yeterlilik

C2 Yeterlilik

Fransızca

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

B1 Orta

B1 Orta

İspanyolca

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2020

2020

Kişisel Gelişim

Müzakere Teknikleri

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

2019

2019

Kişisel Gelişim

İş Organizayonu

İSMEK

2019

2019

Kişisel Gelişim

Problem Çözme ve Karar Verme

İSMEK

2019

2019

Kişisel Gelişim

Diksiyon

İSMEK

2019

2019

Kişisel Gelişim

Etkili ve Hızlı Okuma

İSMEK

2019

2019

Kişisel Gelişim

İş Hayatında İletişim

İSMEK

2019

2019

Kişisel Gelişim

Sosyal Hayatta İletişim

İSMEK

2018

2018

Kişisel Gelişim

Beden Dili

İSMEK

2018

2018

Kişisel Gelişim

Beden Dili

Liderlik Okulu

Araştırma Alanları

Çalışma Ekonomisi, Endüstri İlişkileri, Sosyal Politika ve Sosyal Güvenlik

Akademik Unvanlar / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü

2013 - 2017

2013 - 2017

Yrd.Doç.Dr.

Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü

2008 - 2013

2008 - 2013

Öğretim Görevlisi Dr.

Marmara Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü

2001 - 2008

2001 - 2008

Araştırma Görevlisi

Marmara Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Yönetimsel Görevler

2018 - 2018

2018 - 2018

Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi

Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü

2013 - 2015

2013 - 2015

Bölüm Başkan Yardımcısı

Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Yönetilen Tezler

2019

2019

Yüksek Lisans

TÜRKİYE'DE KAYIT DIŞI İSTİHDAM

Öcal A. T. (Danışman)

H.DÖNMEZ(Öğrenci)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Sendikaların İş-Yaşam Dengesine Yönelik Yaklaşımları

ÖCAL A. T. , TUNÇ Y. E.

Karatahta İş Yazıları, ss.59-76, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

AVRUPA BİRLİĞİ’NE KATILIM MÜZAKERELERİ SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE SOSYAL İÇERME UYGULAMALARI

ÖCAL A. T.

The Journal of Academic Social Sciences, cilt.80, ss.130-144, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Sports as a Social Policy Tool in Turkey

YERLİKAYA B., ÖCAL A. T.

British Journal of Arts and Social Sciences, cilt.20, ss.38-56, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Avrupa Birliği nde Uzun Dönemli İşsizlik Sorunu

ÖCAL A. T.

Hukuk Araştırmaları, cilt.20, ss.1157-1175, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Güvenceli Esneklik Gündemi 2008 Mali Krizi Sonrası Danimarka İşgücü Piyasası

ÖCAL A. T.

Sosyal Güvenlik Dergisi, cilt.4, ss.59-86, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Kümelenmelerde Yapısal Değişim ve Rekabet Gücü

ÖCAL A. T. , Uçar H.

Sosyal Siyaset Konferansları, ss.285-321, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2006

2006

İş Etiği Kapsamında Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma

ÖCAL A. T. , ÜSTÜN M.

İktisat Fakültesi Mecmuası, cilt.55, ss.1009-1036, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

Sendikal Kimlik

ÖCAL A. T.

Sosyal Siyaset Konferansları, ss.563-573, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Türkiye’de Çalışan Yoksulluğunu Önlemeye Yönelik Politikalar

Öcal A. T. , Kaya S.

10th International Non-Governmental Organisations Congress, Balıkesir, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2019, ss.577-594

2017

2017

Türkiye'de Genç İşsizliği

ÖCAL A. T.

13th International Conference on Knowledge, Economy and Management, Baku, Azerbaycan, 18 - 21 Mayıs 2017, ss.87-97

2015

2015

A Comparison Between Turkey and EU Candidate Countries for Human Development

ÖCAL A. T.

Social Sciences and Humanities in Focus (SSHIF), Warszawa, Polonya, 16 - 18 Eylül 2015, ss.22-35

2016

2016

Belediyeler Tarafından Düzenlenen Meslek ve Beceri Edindirme Kurslarının İstihdam Edielebilirlik Üzerine Etkisi BUSMEK Örneği

SOYKAN A., ÖCAL A. T.

1st International Scientific Researches Congress-Humanity and Social Sciences (IBAD 2016), Madrid, İspanya, 19 - 22 Mayıs 2016

2015

2015

A Study of Corporate Social Responsibility Disclosures in Turkey

ÖCAL A. T. , KARATUNA I.

14th International Conference on Social Responsibility, Tekirdağ, Türkiye, 9 - 12 Eylül 2015, ss.174-196

2013

2013

Uluslararası Dış Kaynak Kullanımının Gelişmekte Olan Ülkelerin Emek Piyasalarına Etkisi

ÖCAL A. T. , GÜLLÜ G.

11th International Conference on Knowledge, Economy and Management, Valletta, Malta, 27 - 30 Kasım 2013, ss.369-379

Kitap & Kitap Bölümleri

2016

2016

Karşılaştırmalı Endüstri İlişkileri

ÖCAL A. T.

Fransa'da Endüstri İlişkileri, TİYEK, RAMAZAN, Editör, DORA, Bursa, ss.177-206, 2016

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Meyad Akademi Dergisi

Danışma Kurul Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

Ekim 2019

Ekim 2019

SOSYAL POLİTİKA ÇALIŞMALARI DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Ağustos 2019

Ağustos 2019

SOSYAL POLİTİKA ÇALIŞMALARI DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Mart 2019

Mart 2019

TURAR Turizm & Araştırma Dergisi

Diğer Dergiler

Şubat 2019

Şubat 2019

SOSYAL POLİTİKA ÇALIŞMALARI DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Aralık 2017

Aralık 2017

Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Diğer Dergiler