Doç.Dr.

ASLAN TOLGA ÖCAL


İktisat Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2003 - 2007

2003 - 2007

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri (Dr), Türkiye

2000 - 2003

2000 - 2003

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Türkiye

1996 - 2000

1996 - 2000

Lisans

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2007

2007

Doktora

Endüstri İlişkilerinde Değişim ve İşletmelerin Sosyal Sorumluluğu

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri (Dr)

2003

2003

Yüksek Lisans

İşçi Sendikacılığında Değişen Koşullar ve Yeni Örgütlenme Stratejileri

İstanbul Üniversitesi

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

B1 Orta

B1 Orta

İspanyolca

C2 Yeterlilik

C2 Yeterlilik

Fransızca

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2020

2020

Motivasyon Yönetimi

Kişisel Gelişim

İSMEK

2020

2020

Müzakere Teknikleri

Kişisel Gelişim

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

2019

2019

İş Organizayonu

Kişisel Gelişim

İSMEK

2019

2019

Problem Çözme ve Karar Verme

Kişisel Gelişim

İSMEK

2019

2019

Diksiyon

Kişisel Gelişim

İSMEK

2019

2019

Etkili ve Hızlı Okuma

Kişisel Gelişim

İSMEK

2019

2019

İş Hayatında İletişim

Kişisel Gelişim

İSMEK

2019

2019

Sosyal Hayatta İletişim

Kişisel Gelişim

İSMEK

2018

2018

Beden Dili

Kişisel Gelişim

İSMEK

2018

2018

Beden Dili

Kişisel Gelişim

Liderlik Okulu

Araştırma Alanları

Çalışma Ekonomisi, Endüstri İlişkileri, Sosyal Politika ve Sosyal Güvenlik

Akademik Unvanlar / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü

2013 - 2017

2013 - 2017

Yrd.Doç.Dr.

Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü

2008 - 2013

2008 - 2013

Öğretim Görevlisi Dr.

Marmara Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü

2001 - 2008

2001 - 2008

Araştırma Görevlisi

Marmara Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Yönetimsel Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Fakülte Kurulu Üyesi

Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Fakülte Burs Komisyonu Üyesi

Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü

2013 - 2015

2013 - 2015

Bölüm Başkan Yardımcısı

Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Lisans

Lisans

Ücret Teorisi ve Politikaları

Doktora

Doktora

Küresel Üretim Zincirleri ve Etik Çalışma

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İş Sağlığı Psikolojisi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Küreselleşme ve Sosyal Politika

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İş Sağlığı Psikolojisi

Lisans

Lisans

istihdam ve işsizlik

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Ücret ve İstihdam Analizi

Doktora

Doktora

Küreselleşme, İstihdam ve İşsizlik

Yönetilen Tezler

2019

2019

Yüksek Lisans

TÜRKİYE'DE KAYIT DIŞI İSTİHDAM Creative Commons License

Öcal A. T. (Danışman)

H.DÖNMEZ(Öğrenci)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2021

2021

Bireylerin Sosyodemografik Özelliklerinin Çalışma Hayatında Kadına Bakış Açılarına Etkisinin Analizi: Türkiye Örneği

Yerlikaya B., Giray S., Öcal A. T.

Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.22, sa.40, ss.19-62, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2020

2020

SOSYAL POLİTİKA ÜZERİNE YAZILMIŞ MAKALELERİN METİN MADENCİLİĞİYLE ANALİZİ

ÖCAL A. T. , HERAND D.

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, cilt.18, sa.2, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Sağlıklı, Güvenli ve Bağımsız Yaşamaya Yönelik Aktif Yaşlanma: Almanya ve Türkiye Karşılaştırması

ÖCAL A. T. , GÖK M.

Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.9, sa.1, ss.43-66, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Sendikaların İş-Yaşam Dengesine Yönelik Yaklaşımları

ÖCAL A. T. , TUNÇ Y. E.

Karatahta İş Yazıları, ss.59-76, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

AVRUPA BİRLİĞİ’NE KATILIM MÜZAKERELERİ SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE SOSYAL İÇERME UYGULAMALARI

ÖCAL A. T.

The Journal of Academic Social Sciences, cilt.80, ss.130-144, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Sports as a Social Policy Tool in Turkey

YERLİKAYA B., ÖCAL A. T.

British Journal of Arts and Social Sciences, cilt.20, ss.38-56, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Avrupa Birliği nde Uzun Dönemli İşsizlik Sorunu

Öcal A. T.

Hukuk Araştırmaları, cilt.20, ss.1157-1175, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Güvenceli Esneklik Gündemi 2008 Mali Krizi Sonrası Danimarka İşgücü Piyasası

ÖCAL A. T.

Sosyal Güvenlik Dergisi, cilt.4, ss.59-86, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Kümelenmelerde Yapısal Değişim ve Rekabet Gücü

ÖCAL A. T. , Uçar H.

Sosyal Siyaset Konferansları, ss.285-321, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2006

2006

İş Etiği Kapsamında Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma

ÖCAL A. T. , ÜSTÜN M.

İktisat Fakültesi Mecmuası, cilt.55, ss.1009-1036, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

Sendikal Kimlik

ÖCAL A. T.

Sosyal Siyaset Konferansları, ss.563-573, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2021

2021

Türkiye'de İşgücü Piyasasında Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği

Öcal A. T.

World Women Conference-II, Baku, Azerbaycan, 11 - 12 Şubat 2021, cilt.2, ss.813-825 Creative Commons License

2020

2020

Covid-19 Sürecinde Banka Genel Müdürlük Çalışanlarının Uzaktan Çalışmaya Uyumu Üzerine Nitel Bir Araştırma

Öcal A. T.

Online International Conference of COVID-19 (CONCOVID), İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Haziran 2020, ss.70

2019

2019

Türkiye’de Çalışan Yoksulluğunu Önlemeye Yönelik Politikalar

Öcal A. T. , Kaya S.

10th International Non-Governmental Organisations Congress, Balıkesir, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2019, ss.577-594

2017

2017

Türkiye'de Genç İşsizliği

ÖCAL A. T.

13th International Conference on Knowledge, Economy and Management, Baku, Azerbaycan, 18 - 21 Mayıs 2017, ss.87-97

2015

2015

A Comparison Between Turkey and EU Candidate Countries for Human Development

ÖCAL A. T.

Social Sciences and Humanities in Focus (SSHIF), Warszawa, Polonya, 16 - 18 Eylül 2015, ss.22-35

2016

2016

Belediyeler Tarafından Düzenlenen Meslek ve Beceri Edindirme Kurslarının İstihdam Edielebilirlik Üzerine Etkisi BUSMEK Örneği

SOYKAN A., ÖCAL A. T.

1st International Scientific Researches Congress-Humanity and Social Sciences (IBAD 2016), Madrid, İspanya, 19 - 22 Mayıs 2016

2015

2015

A Study of Corporate Social Responsibility Disclosures in Turkey

Öcal A. T. , Karatuna I.

5th Organizational Governance Conference & 14th International Conference on Social Responsibility, Tekirdağ, Türkiye, 9 - 12 Eylül 2015, ss.174-196

2013

2013

Uluslararası Dış Kaynak Kullanımının Gelişmekte Olan Ülkelerin Emek Piyasalarına Etkisi

ÖCAL A. T. , GÜLLÜ G.

11th International Conference on Knowledge, Economy and Management, Valletta, Malta, 27 - 30 Kasım 2013, ss.369-379

Kitap & Kitap Bölümleri

2016

2016

Fransa'da Endüstri İlişkileri

ÖCAL A. T.

Karşılaştırmalı Endüstri İlişkileri, TİYEK, RAMAZAN, Editör, DORA, Bursa, ss.177-206, 2016

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Meyad Akademi Dergisi

Danışma Kurul Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

Nisan 2021

Nisan 2021

Çalışma İlişkileri Dergisi

Diğer Dergiler

Mart 2021

Mart 2021

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Şubat 2021

Şubat 2021

SAGE OPEN

SSCI Kapsamındaki Dergi

Şubat 2021

Şubat 2021

Covid-19 İzdüşümünde Ekonomik, Sosyal Ve Politik Yazılar

Tanınmış Yayınevleri tarafından basılan bilimsel/mesleki kitapta bölüm

Aralık 2020

Aralık 2020

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERGİSİ

Diğer Dergiler

Haziran 2020

Haziran 2020

EKONOMİ MALİYE İŞLETME DERGİSİ

Diğer Dergiler

Mayıs 2020

Mayıs 2020

İŞ'TE DAVRANIŞ DERGİSİ

Diğer Dergiler

Mayıs 2020

Mayıs 2020

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Ekim 2019

Ekim 2019

SOSYAL POLİTİKA ÇALIŞMALARI DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Eylül 2019

Eylül 2019

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

Diğer Dergiler

Ağustos 2019

Ağustos 2019

SOSYAL POLİTİKA ÇALIŞMALARI DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Mart 2019

Mart 2019

TURAR Turizm & Araştırma Dergisi

Diğer Dergiler

Şubat 2019

Şubat 2019

SOSYAL POLİTİKA ÇALIŞMALARI DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi