Assoc. Prof.

ASLAN TOLGA ÖCAL


Faculty of Economics

Labor Economics and Industrial Relations

Department of Labor Economics

Education Information

2003 - 2007

2003 - 2007

Doctorate

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri (Dr), Turkey

2000 - 2003

2000 - 2003

Postgraduate

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Turkey

1996 - 2000

1996 - 2000

Undergraduate

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Turkey

Dissertations

2007

2007

Doctorate

Endüstri İlişkilerinde Değişim ve İşletmelerin Sosyal Sorumluluğu

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri (Dr)

2003

2003

Postgraduate

İşçi Sendikacılığında Değişen Koşullar ve Yeni Örgütlenme Stratejileri

İstanbul Üniversitesi

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

B1 Intermediate

B1 Intermediate

Spanish

C2 Mastery

C2 Mastery

French

Certificates, Courses and Trainings

2021

2021

Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi

Personal Evolution

TOBB

2021

2021

Etkili İletişim Stratejileri ve Beden Dili

Personal Evolution

Enstitü

2020

2020

Motivasyon Yönetimi

Personal Evolution

İSMEK

2020

2020

Müzakere Teknikleri

Personal Evolution

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

2019

2019

İş Organizayonu

Personal Evolution

İSMEK

2019

2019

Problem Çözme ve Karar Verme

Personal Evolution

İSMEK

2019

2019

Diksiyon

Personal Evolution

İSMEK

2019

2019

Etkili ve Hızlı Okuma

Personal Evolution

İSMEK

2019

2019

İş Hayatında İletişim

Personal Evolution

İSMEK

2019

2019

Sosyal Hayatta İletişim

Personal Evolution

İSMEK

2018

2018

Beden Dili

Personal Evolution

İSMEK

2018

2018

Beden Dili

Personal Evolution

School of Leadership

Research Areas

Labor Economics, Industrial Relations, Social Politics and Social Security

Academic Titles / Tasks

2017 - Continues

2017 - Continues

Associate Professor

Marmara University, Faculty of Economics, Labor Economics and Industrial Relations

2013 - 2017

2013 - 2017

Assistant Professor

Marmara University, Faculty of Economics, Labor Economics and Industrial Relations

2008 - 2013

2008 - 2013

Lecturer PhD

Marmara University, Faculty Of Economic And Administrative Sciences, Working Econmics And Industrial Relations

2001 - 2008

2001 - 2008

Research Assistant

Marmara University, Faculty Of Economic And Administrative Sciences, Working Econmics And Industrial Relations

Managerial Experience

2020 - Continues

2020 - Continues

Fakülte Kurulu Üyesi

Marmara University, Faculty Of Economics, Labor Economics And Industrial Relations

2020 - Continues

2020 - Continues

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Marmara University, Faculty Of Economics, Labor Economics And Industrial Relations

2017 - Continues

2017 - Continues

Faculty Scholarship Committee Member

Marmara University, Faculty Of Economics, Labor Economics And Industrial Relations

2013 - 2015

2013 - 2015

Deputy Head of Department

Marmara University, Faculty of Economics, Labor Economics and Industrial Relations

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Ücret Teorisi ve Politikaları

Postgraduate

Postgraduate

Küreselleşme ve Sosyal Politika

Postgraduate

Postgraduate

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Postgraduate

Postgraduate

İş Sağlığı Psikolojisi

Undergraduate

Undergraduate

employment and unemployment

Postgraduate

Postgraduate

Ücret ve İstihdam Analizi

Doctorate

Doctorate

Küreselleşme, İstihdam ve İşsizlik

Doctorate

Doctorate

Küresel Üretim Zincirleri ve Etik Çalışma

Postgraduate

Postgraduate

İş Sağlığı Psikolojisi

Advising Theses

Articles Published in Other Journals

2021

2021

BİREYLERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNİN ÇALIŞMA HAYATINDA KADINA BAKIŞ AÇILARINA ETKİSİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Yerlikaya B., Giray Yakut S. , Öcal A. T.

Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.22, no.40, pp.19-62, 2021 (International Refereed University Journal)

2020

2020

SOSYAL POLİTİKA ÜZERİNE YAZILMIŞ MAKALELERİN METİN MADENCİLİĞİYLE ANALİZİ

ÖCAL A. T. , HERAND D.

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.18, no.2, 2020 (Other Refereed National Journals)

2020

2020

Sağlıklı, Güvenli ve Bağımsız Yaşamaya Yönelik Aktif Yaşlanma: Almanya ve Türkiye Karşılaştırması

ÖCAL A. T. , GÖK M.

Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.9, no.1, pp.43-66, 2020 (Other Refereed National Journals)

2019

2019

Sendikaların İş-Yaşam Dengesine Yönelik Yaklaşımları

ÖCAL A. T. , TUNÇ Y. E.

Karatahta İş Yazıları, pp.59-76, 2019 (Other Refereed National Journals)

2018

2018

AVRUPA BİRLİĞİ’NE KATILIM MÜZAKERELERİ SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE SOSYAL İÇERME UYGULAMALARI

ÖCAL A. T.

The Journal of Academic Social Sciences, vol.80, pp.130-144, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

2015

2015

Sports as a Social Policy Tool in Turkey

YERLİKAYA B., ÖCAL A. T.

British Journal of Arts and Social Sciences, vol.20, pp.38-56, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

2014

2014

Avrupa Birliği nde Uzun Dönemli İşsizlik Sorunu

Öcal A. T.

Hukuk Araştırmaları, vol.20, pp.1157-1175, 2014 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

2014

2014

Güvenceli Esneklik Gündemi 2008 Mali Krizi Sonrası Danimarka İşgücü Piyasası

ÖCAL A. T.

Sosyal Güvenlik Dergisi, vol.4, pp.59-86, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

2011

2011

Kümelenmelerde Yapısal Değişim ve Rekabet Gücü

ÖCAL A. T. , Uçar H.

Sosyal Siyaset Konferansları, pp.285-321, 2011 (Other Refereed National Journals)

2006

2006

İş Etiği Kapsamında Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma

ÖCAL A. T. , ÜSTÜN M.

İktisat Fakültesi Mecmuası, vol.55, pp.1009-1036, 2006 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

2005

2005

Sendikal Kimlik

ÖCAL A. T.

Sosyal Siyaset Konferansları, pp.563-573, 2005 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

Türkiye'de İşgücü Piyasasında Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği

Öcal A. T.

World Women Conference-II, Baku, Azerbaijan, 11 - 12 February 2021, vol.2, pp.813-825 Creative Commons License Sustainable Development

2020

2020

A Qualitative Research on Adaptation of Bank Headquarters Employees to Teleworking During the Covid-19

Öcal A. T.

Online International Conference of COVID-19 (CONCOVID), İstanbul, Turkey, 12 - 14 June 2020, pp.70 Sustainable Development

2019

2019

Policies to Prevent Working Poverty in Turkey

Öcal A. T. , Kaya S.

10th International Non-Governmental Organisations Congress, Balıkesir, Turkey, 1 - 03 November 2019, pp.577-594 Sustainable Development

2017

2017

Türkiye'de Genç İşsizliği

ÖCAL A. T.

13th International Conference on Knowledge, Economy and Management, Baku, Azerbaijan, 18 - 21 May 2017, pp.87-97

2015

2015

A Comparison Between Turkey and EU Candidate Countries for Human Development

ÖCAL A. T.

Social Sciences and Humanities in Focus (SSHIF), Warszawa, Poland, 16 - 18 September 2015, pp.22-35

2016

2016

Belediyeler Tarafından Düzenlenen Meslek ve Beceri Edindirme Kurslarının İstihdam Edielebilirlik Üzerine Etkisi BUSMEK Örneği

SOYKAN A., ÖCAL A. T.

1st International Scientific Researches Congress-Humanity and Social Sciences (IBAD 2016), Madrid, Spain, 19 - 22 May 2016 Sustainable Development

2015

2015

A Study of Corporate Social Responsibility Disclosures in Turkey

Öcal A. T. , Karatuna I.

5th Organizational Governance Conference & 14th International Conference on Social Responsibility, Tekirdağ, Turkey, 9 - 12 September 2015, pp.174-196 Creative Commons License Sustainable Development

2013

2013

Uluslararası Dış Kaynak Kullanımının Gelişmekte Olan Ülkelerin Emek Piyasalarına Etkisi

ÖCAL A. T. , GÜLLÜ G.

11th International Conference on Knowledge, Economy and Management, Valletta, Malta, 27 - 30 November 2013, pp.369-379

Books & Book Chapters

2021

2021

EĞİTİM VE YOKSULLUK BOYUTLARIYLA COVID-19’UN ÇOCUK İŞÇİLİĞİNE ETKİLERİ

Öcal A. T.

in: COVID-19 ve SOSYAL POLİTİKA:PANDEMİ SÜRECİNDE YAŞANANSOSYO-POLİTİK SORUNLAR, DEMİR,Özlem, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.109-137, 2021

2021

2021

A Qualitative Research on Adaptation of Bank Headquarters Employees to Teleworking during the COVID-19: Case of Turkey

Öcal A. T.

in: Financial Systems, Central Banking, and Monetary Policy during COVID-19 Pandemic and After, Çağatay BAşarır,Burak Darıcı, Editor, Lexington Books, Lanham (MD), USA , London, pp.189-205, 2021 Sustainable Development

2021

2021

Covid-19 Pandemic and Social Responsibility of Companies in Turkey

Öcal A. T. , Yerlikaya Yaran B.

in: Shadow Impact of Covid-19 on Economies: A Greater Depression?, Meltem İnce Yenilmez / Ufuk Bingöl, Editor, Peter Lang, Berlin, pp.247-264, 2021

2016

2016

Fransa'da Endüstri İlişkileri

ÖCAL A. T.

in: Karşılaştırmalı Endüstri İlişkileri, TİYEK, RAMAZAN, Editor, DORA, Bursa, pp.177-206, 2016

Activities in Scientific Journals

2020 - Continues

2020 - Continues

Meyad Akademi Dergisi

Advisory Committee Member

Scientific Refereeing

September 2021

September 2021

YÖNETİM VE EKONOMİ ARAŞTIRMALARI

National Scientific Refreed Journal

August 2021

August 2021

ÇALIŞMA VE TOPLUM

National Scientific Refreed Journal

July 2021

July 2021

Project Supported by Higher Education Institutions

BAP Research Project, Istanbul University, Turkey

June 2021

June 2021

SOSYAL SİYASET KONFERANSLARI DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

April 2021

April 2021

İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi

Other Journals

April 2021

April 2021

Çalışma İlişkileri Dergisi

Other Journals

March 2021

March 2021

MARMARA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

February 2021

February 2021

Covid-19 İzdüşümünde Ekonomik, Sosyal Ve Politik Yazılar

Chapter Scientific / Professional Book Published by Renowned Publishing Houses

February 2021

February 2021

SAGE OPEN

Journal Indexed in SSCI

December 2020

December 2020

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERGİSİ

Other Journals

June 2020

June 2020

EKONOMİ MALİYE İŞLETME DERGİSİ

Other Journals

May 2020

May 2020

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

May 2020

May 2020

İŞ'TE DAVRANIŞ DERGİSİ

Other Journals

October 2019

October 2019

SOSYAL POLİTİKA ÇALIŞMALARI DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

September 2019

September 2019

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

Other Journals

August 2019

August 2019

SOSYAL POLİTİKA ÇALIŞMALARI DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

March 2019

March 2019

TURAR Turizm & Araştırma Dergisi

Other Journals

February 2019

February 2019

SOSYAL POLİTİKA ÇALIŞMALARI DERGİSİ

National Scientific Refreed JournalJury Memberships

September-2021

September 2021

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Üniversitesi

July-2021

July 2021

Post Graduate

Post Graduate - Marmara Üniversitesi

June-2021

June 2021

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Marmara Üniversitesi

June-2021

June 2021

Doctoral Examination

Doctoral Examination - İstanbul Üniversitesi

June-2021

June 2021

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Marmara Üniversitesi

June-2021

June 2021

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Marmara Üniversitesi

June-2021

June 2021

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Marmara Üniversitesi

June-2021

June 2021

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Marmara Üniversitesi

May-2021

May 2021

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Marmara Üniversitesi

April-2021

April 2021

Post Graduate

Post Graduate - Kırklareli Üniversitesi

April-2021

April 2021

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Marmara Üniversitesi

December-2020

December 2020

Doctorate

Doctorate - Marmara Üniversitesi

November-2020

November 2020

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Marmara Üniversitesi

February-2020

February 2020

Doctorate

Doctorate - Marmara Üniversitesi

December-2019

December 2019

Doctorate

Doctorate - Marmara Üniversitesi

November-2019

November 2019

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Üniversitesi

November-2019

November 2019

Post Graduate

Post Graduate - Marmara Üniversitesi

October-2019

October 2019

Post Graduate

Post Graduate - Marmara Üniversitesi

July-2019

July 2019

Doctorate

Doctorate - Marmara Üniversitesi

July-2019

July 2019

Post Graduate

Post Graduate - Marmara Üniversitesi

July-2019

July 2019

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Üniversitesi

June-2019

June 2019

Post Graduate

Post Graduate - Marmara Üniversitesi

June-2019

June 2019

Post Graduate

Post Graduate - Marmara Üniversitesi

May-2019

May 2019

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Üniversitesi

May-2019

May 2019

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Üniversitesi

January-2019

January 2019

Post Graduate

Post Graduate - Marmara Üniversitesi

December-2018

December 2018

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Üniversitesi

June-2018

June 2018

Post Graduate

Post Graduate - Marmara Üniversitesi

April-2018

April 2018

Doctorate

Doctorate - İstanbul Üniversitesi

January-2018

January 2018

Post Graduate

Post Graduate - Marmara Üniversitesi