Res. Asst. PhD

SİNAN SARIKAYA


Faculty of Law

Private Law

Department of Commercial Law

Biography

Elazığ doğumlu olan Sinan Sarıkaya, 2006 yılı Öğrenci Seçme Sınavı’nda Eşit Ağırlık puanında Türkiye 4.sü olarak Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde okumaya hak kazandı ve buradan 2012 yılında mezun oldu. Sarıkaya, ikinci lisans eğitimini de Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde tamamladı. Eylül 2012’de Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak akademisyenliğe adım attı. Yüksek lisans tez çalışmaları kapsamında İsviçre’nin Lozan kentinde bulunan Institut Suisse de Droit Comparé’de ziyaretçi akademisyen olarak bulundu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde “Haksız Rekabet Hukukunda Sözleşmeyi İhlale veya Sona Erdirmeye Yöneltme” başlıklı yüksek lisans tezini, 2014’te savundu. 2019’da ise aynı Enstitü’de savunduğu “Şirket Birleşmelerinde Ortakların Dava Yoluyla Korunması” isimli doktora teziyle doktor unvanını aldı. Sarıkaya Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı’nda çalışmalarını sürdürmekte olup, tebliğleri ve hakemli dergilerde çeşitli makaleleri bulunmaktadır.

Education Information

2014 - 2019

2014 - 2019

Doctorate

Marmara University, Institute of Social Sciences, Turkey

2010 - 2016

2010 - 2016

Undergraduate

Anadolu University, Faculty Of Busıness Admınıstratıon, Department Of Busıness, Turkey

2012 - 2014

2012 - 2014

Postgraduate

Marmara University, Institute of Social Sciences, Department of Private Law, Turkey

2006 - 2012

2006 - 2012

Undergraduate

Galatasaray Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Turkey

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

C1 Advanced

C1 Advanced

French

Certificates, Courses and Trainings

2020

2020

KONKORDATO KOMİSERLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ

Vocational Training

Marmara Üniversitesi

2020

2020

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ

Vocational Training

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

2019

2019

ARABULUCULUK EĞİTİMİ

Vocational Training

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ

Research Areas

Commercial Law, Intellectual and Industrial Property Law

Academic Titles / Tasks

2012 - Continues

2012 - Continues

Research Assistant PhD

Marmara University, Faculty Of Law, Private Law

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Commercial Law

Undergraduate

Undergraduate

Intellectual Property Law

Undergraduate

Undergraduate

Commercial Law I

Undergraduate

Undergraduate

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Articles Published in Other Journals

2021

2021

KÜLLERİNDEN DOĞAN TARTIŞMA: REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNDEN (TBK m. 444 vd.) KAYNAKLI UYUŞMAZLIKLARDA GÖREVLİ MAHKEMENİN TESPİTİNDE NE DEĞİŞTİ NE DEĞİŞMEDİ?

SARIKAYA S.

İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.12, no.2, pp.654-670, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

2021

2021

7226 SAYILI KANUN GEÇİCİ MADDE 1’İN ÇEK İBRAZ SÜRELERİNE ETKİSİ

Sarıkaya S. , Tuğsavul M.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.25, no.1, pp.243-266, 2021 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

2020

2020

Koronavirüs (COVID-19) Salgını Sebebiyle Sermaye Şirketlerine Getirilen Kâr Dağıtım Sınırlaması

Sarıkaya S.

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.15, pp.1263-1301, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

2019

2019

KOOPERATİFLERİN KATILDIĞI BİRLEŞMELERDE KANUNLAR ÇATIŞMASINDAN DOĞAN SORUNLAR VE UYGULANACAK HÜKÜMLERİN TESPİTİ

Sarıkaya S.

Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, vol.5, no.2, pp.222-242, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

2019

2019

Thoughts on Mediation in Lawsuits for Restructuring (TCC art. 191-192-193)

Sarıkaya S.

Legal Hukuk Dergisi, vol.17, no.201, pp.3865-3894, 2019 (Other Refereed National Journals)

2017

2017

İşçinin Rekabet Yasağı Sözleşmesinden Kaynaklı Uyuşmazlıklarda Görevli Mahkeme Sorunu

SARIKAYA S.

Legal Hukuk Dergisi, vol.15, pp.1121-1146, 2017 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2020

2020

Çağın Gerisinde Kalmış Bir Hüküm Olarak TTK m. 512

Sarıkaya S.

Tüzel Kişilik Penceresinden Anonim Ortaklık Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 20 - 22 July 2020, pp.575-610

2020

2020

Kambiyo Senetlerinde Tahkim Kaydı

Sarıkaya S. , Tuğsavul M.

Milletlerarası Özel Hukukta Kambiyo Senetleri ile İlgili Güncel Gelişmeler, İstanbul, Turkey, 12 December 2020, pp.55-88

2019

2019

TTK’DA ÖNGÖRÜLEN BİRLEŞME DAVALARINDA TAHKİM

Sarıkaya S.

Panel Serisi: Tahkim Okulu, 27 Kasım 2019, İstanbul, Turkey, 27 November 2019, vol.2, pp.69-102

Books & Book Chapters

2020

2020

Koronavirüs (Covid-19) Salgını Sebebiyle Ticaret Bakanlığı'nın Sermaye Şirketlerinde Kar ve Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkındaki Duyurusu Üzerine Düşünceler

SARIKAYA S.

in: COVID-19 Salgınının Hukuki Boyutu, Özekes, Muhammet, Editor, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.589-596, 2020 Sustainable Development

2020

2020

Basiretli Tacir İlkesi Işığında Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Sözleşmelerdeki Ceza Koşuluna Etkisi

Sarıkaya S. , Bakar G.

in: COVID-19 Salgınının Hukuki Boyutu, Özekes,Muhammet, Editor, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.629-646, 2020 Sustainable Development

2020

2020

7226 Sayılı Kanun’un Geçici 1. Maddesinin Çeklerin İbrazı ve Karşılıksız Çek Suçuna Etkisi

Sarıkaya S.

in: COVID-19 Salgınının Hukuki Boyutu, Özekes,Muhammet, Editor, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.675-694, 2020 Sustainable Development

Scientific Refereeing

July 2021

July 2021

TERAZİ HUKUK DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

June 2021

June 2021

TERAZİ HUKUK DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

May 2021

May 2021

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ HUKUK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

October 2020

October 2020

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

March 2020

March 2020

TİCARET VE FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU DERGİSİ

Other Indexed Journal

May 2017

May 2017

LEGAL HUKUK DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

Tasks In Event Organizations

Nisan 2021

Nisan 2021

Özel Hukukun Güncel Sorunları ve Anayasanın Özel Hukuka Etkileri

Scientific Congress

Pürselim Arning H. S. , Özel S. , Erkan M. , Karaca H. A. , Yöney C. , Öztürk A. , et al.
İstanbul, Turkey

Haziran 2019

Haziran 2019

SERMAYE ŞİRKETLERİ HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER

Scientific Congress

Sarıkaya S. , Alışkan M.
İstanbul, Turkey


Edit Congress and Symposium Activities

2018

2018

Ticaret Hukukunda Güncel Gelişmeler

Working Group

İstanbul-Turkey

Invited Talks

April 2021

April 2021

Arabuluculuk Okulu-Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk

Conference

Marmara Üniversitesi-Turkey

November 2019

November 2019

TTK'da Öngörülen Birleşme Davalarında Tahkim, Tahkim Okulu

Seminar

Marmara Üniversitesi-Turkey

April 2018

April 2018

Şirket Birleşmelerinde Denkleştirme Davasına İlişkin Bazı Sorunlar,Ticaret Hukukunda Güncel Gelişmeler

Conference

Marmara Üniversitesi-Turkey

Scholarships

2014 - 2019

2014 - 2019

TÜBİTAK 2211-E Doğrudan Yurt İçi Doktora Burs Programı 2014/2

TUBITAK

2012 - 2014

2012 - 2014

TÜBİTAK 2228-Son Sınıf Lisans Öğrencileri için Lisansüstü (Yüksek Lisans/Doktora) Burs Programı 2012/1

TUBITAK

2013 - 2013

2013 - 2013

Yurt Dışı Araştırma Bursu

YOK