Arş.Gör.Dr.

SİNAN SARIKAYA


Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk Bölümü

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Biyografi

Elazığ doğumlu olan Sinan Sarıkaya, 2006 yılı Öğrenci Seçme Sınavı’nda Eşit Ağırlık puanında Türkiye 4.sü olarak Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde okumaya hak kazandı ve buradan 2012 yılında mezun oldu. Sarıkaya, ikinci lisans eğitimini de Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde tamamladı. Eylül 2012’de Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak akademisyenliğe adım attı. Yüksek lisans tez çalışmaları kapsamında İsviçre’nin Lozan kentinde bulunan Institut Suisse de Droit Comparé’de ziyaretçi akademisyen olarak bulundu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde “Haksız Rekabet Hukukunda Sözleşmeyi İhlale veya Sona Erdirmeye Yöneltme” başlıklı yüksek lisans tezini, 2014’te savundu. 2019’da ise aynı Enstitü’de savunduğu “Şirket Birleşmelerinde Ortakların Dava Yoluyla Korunması” isimli doktora teziyle doktor unvanını aldı. Sarıkaya Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı’nda çalışmalarını sürdürmekte olup, tebliğleri ve hakemli dergilerde çeşitli makaleleri bulunmaktadır.

Eğitim Bilgileri

2014 - 2019

2014 - 2019

Doktora

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

2010 - 2016

2010 - 2016

Lisans

Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, Türkiye

2012 - 2014

2012 - 2014

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk Anabilim Dalı, Türkiye

2006 - 2012

2006 - 2012

Lisans

Galatasaray Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Türkiye

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

C1 İleri

C1 İleri

Fransızca

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2020

2020

KONKORDATO KOMİSERLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ

Mesleki Eğitim

Marmara Üniversitesi

2020

2020

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ

Mesleki Eğitim

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

2019

2019

ARABULUCULUK EĞİTİMİ

Mesleki Eğitim

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ

Araştırma Alanları

Ticaret Hukuku, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Akademik Unvanlar / Görevler

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi Dr.

Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Ticaret Hukuku

Lisans

Lisans

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Lisans

Lisans

Ticaret Hukuku I

Lisans

Lisans

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2021

2021

7226 SAYILI KANUN GEÇİCİ MADDE 1’İN ÇEK İBRAZ SÜRELERİNE ETKİSİ

Sarıkaya S. , Tuğsavul M.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.25, sa.1, ss.243-266, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2020

2020

Koronavirüs (COVID-19) Salgını Sebebiyle Sermaye Şirketlerine Getirilen Kâr Dağıtım Sınırlaması

Sarıkaya S.

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.1263-1301, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

KOOPERATİFLERİN KATILDIĞI BİRLEŞMELERDE KANUNLAR ÇATIŞMASINDAN DOĞAN SORUNLAR VE UYGULANACAK HÜKÜMLERİN TESPİTİ

Sarıkaya S.

Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, cilt.5, sa.2, ss.222-242, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2019

2019

Yeniden Yapılandırma Davalarında (TTK m. 191-192-193) Arabuluculuk

Sarıkaya S.

Legal Hukuk Dergisi, cilt.17, sa.201, ss.3865-3894, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

İşçinin Rekabet Yasağı Sözleşmesinden Kaynaklı Uyuşmazlıklarda Görevli Mahkeme Sorunu

SARIKAYA S.

Legal Hukuk Dergisi, cilt.15, ss.1121-1146, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

Çağın Gerisinde Kalmış Bir Hüküm Olarak TTK m. 512

Sarıkaya S.

Tüzel Kişilik Penceresinden Anonim Ortaklık Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Temmuz 2020, ss.575-610

2020

2020

Kambiyo Senetlerinde Tahkim Kaydı

SARIKAYA S. , TUĞSAVUL M.

Milletlerarası Özel Hukukta Kambiyo Senetleri ile İlgili Güncel Gelişmeler, Türkiye, 12 Aralık 2020

2019

2019

TTK’DA ÖNGÖRÜLEN BİRLEŞME DAVALARINDA TAHKİM

SARIKAYA S.

Panel Serisi: Tahkim Okulu, 27 Kasım 2019, İstanbul, Türkiye, 27 Kasım 2019

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Koronavirüs (Covid-19) Salgını Sebebiyle Ticaret Bakanlığı'nın Sermaye Şirketlerinde Kar ve Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkındaki Duyurusu Üzerine Düşünceler

SARIKAYA S.

COVID-19 Salgınının Hukuki Boyutu, Özekes, Muhammet, Editör, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, ss.589-596, 2020

2020

2020

Basiretli Tacir İlkesi Işığında Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Sözleşmelerdeki Ceza Koşuluna Etkisi

Sarıkaya S. , Bakar G.

COVID-19 Salgınının Hukuki Boyutu, Özekes,Muhammet, Editör, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, ss.629-646, 2020

2020

2020

7226 Sayılı Kanun’un Geçici 1. Maddesinin Çeklerin İbrazı ve Karşılıksız Çek Suçuna Etkisi

Sarıkaya S.

COVID-19 Salgınının Hukuki Boyutu, Özekes,Muhammet, Editör, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, ss.675-694, 2020

Bilimsel Hakemlikler

Ekim 2020

Ekim 2020

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Mart 2020

Mart 2020

TİCARET VE FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU DERGİSİ

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mayıs 2017

Mayıs 2017

LEGAL HUKUK DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Haziran 2019

Haziran 2019

SERMAYE ŞİRKETLERİ HUKUKUNDA GÜNCEL GELİŞMELER

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Sarıkaya S. , Alışkan M.
İstanbul, Türkiye

Mayıs 2012

Mayıs 2012

6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nu Beklerken 10-11-12 Mayıs 2012 Sempozyum

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Sarıkaya S.
İstanbul, Türkiye


Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2018

2018

Ticaret Hukukunda Güncel Gelişmeler

Çalışma Grubu

İstanbul-Türkiye

Davetli Konuşmalar

Nisan 2021

Nisan 2021

Arabuluculuk Okulu-Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk

Konferans

Marmara Üniversitesi-Türkiye

Kasım 2019

Kasım 2019

TTK'da Öngörülen Birleşme Davalarında Tahkim, Tahkim Okulu

Seminer

Marmara Üniversitesi-Türkiye

Nisan 2018

Nisan 2018

Şirket Birleşmelerinde Denkleştirme Davasına İlişkin Bazı Sorunlar,Ticaret Hukukunda Güncel Gelişmeler

Konferans

Marmara Üniversitesi-Türkiye

Burslar

2014 - 2019

2014 - 2019

TÜBİTAK 2211-E Doğrudan Yurt İçi Doktora Burs Programı 2014/2

TÜBİTAK

2012 - 2014

2012 - 2014

TÜBİTAK 2228-Son Sınıf Lisans Öğrencileri için Lisansüstü (Yüksek Lisans/Doktora) Burs Programı 2012/1

TÜBİTAK

2013 - 2013

2013 - 2013

Yurt Dışı Araştırma Bursu

YÖK