Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2010 - 2014 Doktora

  Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü, Türkiye

 • 2007 - 2010 Yüksek Lisans

  Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2014 Doktora

  DİFLUNİSAL’DEN HAREKETLE HEPATİT-C NS5B POLİMERAZ İNHİBİTÖRÜ ve ANTİKANSER ETKİ GÖSTERMESİ OLASI YENİ TÜREVLERİN SENTEZİ

  Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

 • 2010 Yüksek Lisans

  Mikrodalga Yöntemi ile Flurbiprofen'den Hareketle Yeni Hidrazit-Hidrazonların Sentezi ve Biyolojik Etkileri

  Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü