N-sübstitüe-2-[(4-metilfenil)sülfonil] hidrazinkarbotiyoamit türevlerinin sentezi, in siliko ADME çalışmaları ve antioksidan aktivitelerinin incelenmesi.


ŞENKARDEŞ S. , HAN M. İ. , KÜÇÜKGÜZEL Ş. G.

2. Ulusal Marmara Eczacılık Kongresi (UMEK ), Türkiye, 14 - 16 Kasım 2018

  • Basıldığı Ülke: Türkiye