Lisinopril ve gliklazit etken maddelerinin miktar tayini için HPLC yönteminin geliştirilmesi ve validasyonu


ŞENKARDEŞ S. , özaydın t., UĞURLU T. , KÜÇÜKGÜZEL Ş. G.

I.Ulusal Marmara Eczacılık Kongresi, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2016

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye