Lisinopril ve Gliklazit Etken Maddelerinin Miktar Tayini İçin HPLC Yönteminin Geliştirilmesi ve Validasyonu


ŞENKARDEŞ S. , UĞURLU T. , KÜÇÜKGÜZEL Ş. G.

1.Ulusal Marmara Eczacılık Kongresi, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2016

  • Basıldığı Ülke: Türkiye