Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Expert panel on cost analysis of atrial fibrillation

ANATOLIAN JOURNAL OF CARDIOLOGY, cilt.13, sa.1, ss.26-38, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Polymorphisms of the angiotensin-converting enzyme and angiotensinogen gene in patients with atrial fibrillation.

Journal of the renin-angiotensin-aldosterone system : JRAAS, cilt.12, ss.549-56, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Perindopril decreases P wave dispersion in patients with stage 1 hypertension

JOURNAL OF THE RENIN-ANGIOTENSIN-ALDOSTERONE SYSTEM, cilt.10, sa.2, ss.85-90, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

P Wave Dispersion Increases during Hemodialysis Sessions

NEPHRON CLINICAL PRACTICE, cilt.112, sa.3, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Inferior vena caval tumor thrombus extending into the right atrium in a patient with pancreatic cancer

JOURNAL OF THROMBOSIS AND THROMBOLYSIS, cilt.24, sa.3, ss.317-321, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

A huge right atrium in a patient with ankle edema

ANADOLU KARDIYOLOJI DERGISI-THE ANATOLIAN JOURNAL OF CARDIOLOGY, cilt.7, sa.3, ss.357, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The effect of postmenopausal hormone therapy with or without folic acid supplementation on serum homocysteine level.

Climacteric : the journal of the International Menopause Society, cilt.8, sa.3, ss.279-86, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

QT dispersion in type 2 diabetic patients with altered diurnal blood pressure rhythm

DIABETES OBESITY & METABOLISM, cilt.7, sa.2, ss.136-143, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Peripartum cardiomyopathy presenting with repetitive monomorphic ventricular tachycardia

PACE-PACING AND CLINICAL ELECTROPHYSIOLOGY, cilt.27, sa.4, ss.557-558, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

QT dispersion increases during intubation in patients with coronary artery disease

JOURNAL OF ELECTROCARDIOLOGY, cilt.36, sa.2, ss.99-104, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Coronary stent implantation in Behcet's disease

CLINICAL AND EXPERIMENTAL RHEUMATOLOGY, cilt.20, sa.5, ss.704-706, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

QT dispersion in renal transplant recipients

NEPHRON, cilt.91, sa.2, ss.250-254, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Additive effects of simvastatin and hormone replacement therapy in hypercholesterolemic postmenopausal women

JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY, cilt.34, sa.1, ss.311-312, 1999 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

COLCHICINE AND SECONDARY AMYLOIDOSIS

ANNALS OF INTERNAL MEDICINE, cilt.117, sa.9, ss.795-796, 1992 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation of websites reached using Google in the modern digital era related to approach to cholesterol

TURK KARDIYOLOJI DERNEGI ARSIVI-ARCHIVES OF THE TURKISH SOCIETY OF CARDIOLOGY, cilt.48, sa.6, ss.576-584, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Investigation of drug use in essential hypertension patients with or without cardiovascular comorbidity

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yeni Bir Yaklaşımla Genç Bireylerde Kalp Sağlığı Takibi için Web ve Mobil Uygulama Geliştirilmesi

International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences, cilt.31, sa.4, ss.328-335, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Performance evaluation of classification algorithms by excluding the most relevant attributes for dipper non dipper pattern estimation in Type 2 DM patients

International Journal of Computer Information Systems and Industrial Management Applications, cilt.8, ss.247-256, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kardiyolojide Akıllı Cihazlar ve Uzaktan Takip

19. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 29 Ekim - 01 Kasım 2020, cilt.1, ss.36-37

Innovative technologies for atrial fibrillation detection: what is the role of artificial intelligence?

MEDICRES 2020 GOOD CARDIOLOGY RESEARCH, İstanbul, Türkiye, 24 - 31 Ekim 2020

Predictors of serious adverse events in < 65-year-aged hypertensive women: A sub-analysis of the SPRINT

Annual Meeting of the British-Pharmacological-Society, Edinburgh, Saint Helena, 15 - 17 Aralık 2019, cilt.86, ss.1180 identifier

Dijital Uygulamalar Kardiyolojde Tanı ve Tedaviye Ne getiriyor ?

35. Uluslararası Kardiyoloji Kongresi, 03 Ekim 2019

Investigation of antithrombotic drug utilization in patients with atrial fibrillation

35. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 06 Ekim 2019

Cardiovascular risk factors among undergraduate students

24th WONCA Europe Conference, Bratislava, Slovakya, 26 - 29 Haziran 2019

Investigation of drug utilization in patients with dyslipidemia

14th Congress of the European-Association-for-Clinical-Pharmacology-and-Therapeutics (EACPT), Stockholm, İsveç, 29 Haziran - 02 Temmuz 2019, cilt.75 identifier

Geleceğin Tıp Eğitimi

Türk Kardiyoloji Derneği Kardiyobahar Kardiyoloji Güncellemesi, Türkiye, 07 Mart 2019

KARDİYOLOJİYE YENİDEN BAKIŞ

TKD-SBÜ KARDİYOLOJİ KIŞ GÜNLERİ GÜNCELLEME TOPLANTISI, Türkiye, 22 - 23 Şubat 2019

Kardiyolojiye Yeniden Bakış

Türk Kardiyoloji derneği Kardiyoloji Kış Günleri Güncelleme Toplantısı, Türkiye, 22 - 23 Şubat 2019

Aspirin ve Primer Korunma

7. İç Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Türkiye, 11 - 12 Ocak 2019

Esansiyel hipertansiyon tanılı hastaların ilaç kullanımının incelenmesi

2. ulusal marmara Eczacılık Kongresi, İstanbul, Türkiye, 14 - 16 Kasım 2018 Creative Commons License

A Novel Method for Dipper/non-Dipper Pattern Prediction in Hypertension and non-Diabetic Patients

The 7th International Conference on Biomedical Engineering and Biotechnology, Nanjing, Çin, 22 - 25 Ekim 2018

Yenilikçi Bir Yaklaşım ile Marmara Üniversitesi Personeli Kalp Riski Taraması

3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi IVEK 2017, İstanbul, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2017

A Machine Learning Algorithm to Predict Non Dipper Blood Pressure Pattern Without the Use of 24 Hour Blood Pressure Monitoring

8th Mediterranean Meeting on Hypertension and Atherosclerosis International Congress, Muğla, Türkiye, 6 - 10 Nisan 2011

Kronik hemodiyaliz hastalarında hemodiyaliz seansının p dalga dispersiyonu üzerine etkisi

XXIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 23 Ekim 2007, cilt.35, ss.99

The association of QT dispersion and high sensitivty C reactive protein levels in hemodialysis patients

34th International Congress on Electrocardiology, İstanbul, Türkiye, 27 - 30 Haziran 2007, cilt.40, ss.59

Acute effect of pacing mode on endothelial function in patients with cardiac pacemakers

34th International Congress on Electrocardiology, İstanbul, Türkiye, 27 - 30 Haziran 2007, cilt.40, ss.73

Kitap & Kitap Bölümleri

Acil Hipertansiyona İlk Yaklaşım

Acil Hastaya ilk Yaklaşım, Cemal Cingi, Editör, Sebad Yayınları, Eskişehir, ss.83-100, 2019

EKG Akıl Notları

Güneş Tıp Kkitabevleri, İstanbul, 2015

Hipertansiyona İlk Yaklaşım

Acil Hastaya İlk Yaklaşım, Cemal Cingi, Editör, Sebad Yayınları, Eskişehir, ss.105-124, 2012

Kardiyovasküler Sistem Muayenesi

Yetişkinde Fizik Muayene Temel Yöntemler, Dilek Gogas Yavuz, Çetin Özener, Editör, Marmara Üniversitesi, İstanbul, ss.23-33, 2011

Senkop

Acil Hastaya Yaklaşım, Dilek Gogas Yavuz, Lütfiye Mülazımoğlu, Editör, Marmara Üniversitesi, İstanbul, ss.225-228, 2009

Kardiyopulmoner Resüsitasyon

Acil Hastaya Yaklaşım, Dilek Gogas Yavuz, Lütfiye Mülazımoğlu, Editör, Marmara Üniversitesi, İstanbul, ss.220-224, 2009

Hipertansif Atak

Acil Hastaya Yaklaşım, Dilek Gogas Yavuz, Lütfiye Mülazımoğlu, Editör, Marmara Üniversitesi, İstanbul, ss.208-210, 2009