Kardiyolojide Akıllı Cihazlar ve Uzaktan Takip


Fak A. S.

19. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 29 October - 01 November 2020, vol.1, pp.36-37

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.36-37

Abstract

Dijital dönüşüm kardiyoloji alanında da hastalıkların tanı, tedavi

ve takibinde yeni yöntemleri ve yeni yaklaşımları gündeme

getirdi. Bugün için özellikle hipertansiyon ve aritmik

hastalıklarda verilerin elde edilmesi, hekime veya sağlık

merkezine iletilmesi, depolanması, veri madenciliği / yapay zeka

ile işlendikten sonra hekime karar aşamasında kolaylık

oluşturacak şekilde uygun platformlarda sunulması giderek

mümkün hale gelmeye başladı.

Giyebilir, taşınabilir cihazlar sayesinde kan basıncı ve kalp ritmi,

hatta EKG günlük hayatta neredeyse kesintisiz takip edilebilir

oldu ve başta atriyal fibrilasyon olmak üzere sessiz aritmilerin

daha erken ve daha kolay saptanabildiği kanıtlandı. Diğer

yandan hipertansiyon gibi yaşam tarzı değişikliğinin ve tedaviye

uyumun önemli olduğu kronik hastalıklarda dijital uygulamaların

ve çevrim içi platformların hastaların tedavi süreçlerine

katılımlarını ve tedavi hedeflerini olumlu yönde etkileyebildiği

yönünde yayınlar artmakta.

Akıllı / mobil teknolojinin bugün kan basıncı ve kalp ritmi

verilerini klasik yöntemler kadar hatta daha iyi saptayabildiği

artık kanıtlanmış görünmektedir. Hipertansiyonun daha erken

tanınması, hipertansiyon kontrolünün sahada, birinci basamakta

daha etkin yapılabilmesi, yaşlılarda, yüksek risklilerde, kırsal

bölgelerde tedavinin sürekliliğinin sağlanabilmesi uzaktan takip

ile daha kolay olabilir. Sessiz atriyal fibrilasyonun özellikle

yüksek riskli gruplarda erken saptanması inmenin, kalp

yetersizliğinin ve farklı kardiyovasküler morbiditelerin ve

mortalitenin azaltılması açısından büyük önem taşıyabilir. Diğer

yandan dijital sağlık okuryazarlığının artmasıyla ve dijital hukuk,

güvenlik ve mahremiyet sorunlarının daha iyi çözülmesiyle dijital

dönüşüm hekim-hasta ilişkisine daha fazla nitelikli zaman

ayırabileceğimiz bir sağlık sistemi için yardımcı olma potansiyeli

taşımaktadır.