Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2002 - 2005 Tıpta Uzmanlık

  Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

 • 1988 - 1992 Tıpta Uzmanlık

  Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

 • 1981 - 1987 Ön Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2005 Tıpta Uzmanlık

  Hiperkolesterolemik postmenopozal kadınlarda simvastatinin tek başına veya hormon replasmanı tedavisiyle birlikte serum lipid düzeylerine etkisi.

  Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 • 1992 Tıpta Uzmanlık

  Kronik hemodiyaliz hastalarında kısa aralıklı intradermal hepatit-B aşısının etkinliği

  Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2000Ekokardiyografi (TEE)

  Sağlık ve Tıp , King's College

 • 1999Klinik aritmi ve kalp pilleri ve ICD eğitimi

  Sağlık ve Tıp , Avrupa Kardiyoloji Derneği

 • 1994Ekokardiyografi (TTE)

  Sağlık ve Tıp , Hammersmith Hospital